Struktūra ir kontaktai

DIREKTORIUS

Jolita Janušonienė

Kupiškio KC direktorė

(8 459) 35677,

8 687 97840

j.janusoniene@gmail.com

PERSONALO VADYBININKAS – KASININKAS

Daiva Kukenytė

Kupiškio KC personalo vadybininkė – kasininkė

(8 459) 35679

info@kupiskiokultura.lt

VYR. BUHALTERIS

Ilona Lašienė

Kupiškio KC vyr. buhalterė

(8 459) 52161

ilonalasiene@gmail.com

BUHALTERIS

Vita Vaidilienė

Kupiškio KC buhalterė

(8 459) 35678

vita.vaidiliene@gmail.com

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIUS

Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėjas- kultūrinės veiklos vadybininkas

Karolina Vaižmužytė

Kupiškio KC informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja – kultūrinės veiklos vadybininkė

(8 459) 35680

kckult.vadyba@gmail.com

Dizaineriai

Gintarė Baseckaitė

 

Vigita Žiūkaitė

Kupiškio KC dizainerė

 

Kupiškio KC dizainerė

(8 459) 35682,

8 625 03012

 

(8 459) 35682

kkulturoscentras@gmail.com

 

vigitaziukaite@yahoo.com

Dailininkas

 

Kupiškio KC dailininkas

 

 

 

Garso, šviesos ir scenos inžinierius

Paulius Krikščiūnas

Kupiškio KC garso, šviesos ir scenos inžinierius

 868441234

paulius.kriksciunas@gmail.com

Šviesos ir garso inžinierius

Gediminas Pranckūnas

Kupiškio KC šviesos  ir garso inžinierius

868383567

 

gedosta@gmail.com

 Garso ir scenos įrenginių ižinierius

 

 

 

Kupiškio KC garso ir scenos įrenginių inžinierius

 

 

 

 

MENINĖS VEIKLOS SKYRIUS

Režisieriai

Vilija Morkūnaitė

Kupiškio KC režisierė

 8 620 57905

elzbe@inbox.lt

Nijolė Ratkienė

Kupiškio KC režisierė

(8 459) 35674,

8 682 18569

n.ratkiene@gmail.com

 Neringa Danienė

 Kupiškio KC kultūrinių renginių organizatorė-režisierė

 8 610 29477

 neringaida@gmail.com

Choreografai

Dalia Senvaitienė

Kupiškio KC choreografė

(8 459) 35675,

8 610 02372

dalia.senvaitiene@gmail.com

Irina Bubnova

Kupiškio KC choreografė

8 674 16444

madresita@mail.ru

Joana Jankauskienė

Kupiškio KC choreografė

(8 459) 35675

joana.jan79@gmail.com

Megėjų meno kolektyvų vadovai

Vanda Dičkienė

Kupiškio KC mėgėjų meno kolektyvo choro vadovė

8 610 07924

almovan@gmail.com

Nidija Sankauskienė

Kupiškio KC mėgėjų meno kolektyvo vadovė

8 612 30416

nidijasankauskiene@gmail.com

Marijanas Remeikis

Kupiškio KC mėgėjų meno kolektyvo vadovas

8 686 31765

marijanasremeikis@gmail.com

Megėjų meno kolektyvo vadovas – pučiamųjų orkestro vadovas

Saulius Laucius

Kupiškio KC meno mėgėjų kolektyvo vadovas – pučiamųjų orkestro vadovas

8 645 71535

sauliuslauciuskupiskis@gmail.com

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas – etnografas

Alma Pustovaitienė

Kupiškio KC Etninės kultūros skyriaus vedėja – etnografė

(8 459) 35683,

8 614 40763

alma.pustovaitiene@gmail.com

Folkloristas

Daiva Palionienė

Kupiškio KC folkloristė

(8 459) 35683
8 675 29734

dpalioniene@gmail.com

KAIMO PADALINIŲ SKYRIAI:

ADOMYNĖS PADALINYS

Rima Lapienienė

Adomynės padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

8 698 21957

lapienienerima56@gmail.com

       

ALIZAVOS PADALINYS

Jolanta Užusienienė

Alizavos padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

8 695 60285

jolantauzusieniene@gmail.com

Rimvydas Kirstukas

Alizavos padalinio mėgėjų meno kolektyvo vadovas

8 629 42001

grlabas@inbox.lt

ANTAŠAVOS PADALINYS

Almantas Totoris

Antašavos padalinio kultūrinės veiklos vadybininkas

8 610 32287

almantas.tt@gmail.com

Almantas Totoris

Antašavos padalinio mėgėjų meno kolektyvo vadovas

8 610 32287

almantas.tt@gmail.com

LAIČIŲ PADALINYS

Jelena Valkauskienė

Laičių padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

(8 459) 42317,

8 616 18366

jelena1567@gmail.com

LUKONIŲ PADALINYS

Violeta Kunskienė

Lukonių padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

8 699 47423

violetakunskiene@gmail.com

NAIVIŲ PADALINYS

Angelė Kovienė

Naivių padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

(8 459) 42529,

8 610 02370

kovangele@gmail.com

Žydrūnė Rakauskaitė

Kupiškio KC Naivių padalinio mėgėjų meno kolektyvo vadovė

(8 459) 42529

zydrunele26@gmail.com

ŠIMONIŲ PADALINYS

Milisenta Tunkūnė

 

 

Gintautas Bernatonis

 

Kupiškio KC Šimonių padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

 

Garso, šviesos ir scenos inžinierius

 

867216607

 

 

863199414

 m.tunkune@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Alida Kacinauskienė

 

Birutė Petroševičienė

 

Violeta Laucienė

 

 

 

 

Kultūrinės veiklos vadybininkė

 

Noriūnų meno mėgėjų kolektyvo vadovė

 

 

Noriūnų meno mėgėjų kolektyvo vadovė

NORIŪNŲ 

LAISVALAIKIO

SALĖ

8 623 97 591

 

(8 459) 56214

 

8 682 11630

 

 

 

 

alida.kacinauskiene@gmail.com

 

jauniejitalentai@gmail.com

wodafone@inbox.lt

SALAMIESČIO PADADALINYS

Almantas Totoris

Salamiesčio padalinio kultūrinės veiklos vadybininkas; Mėgėjų meno kolektyvo vadovas

8 610 32287

almantas.tt@gmail.com

SKAPIŠKIO PADALINYS

Valdas Bačanskas

Skapiškio padalinio kultūrinės veiklos vadybininkas

(8 459) 42283,

8 626 33985

bacvaldas@gmail.com

Saulius Laucius

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas

8 645 71535

 

Vita Vadoklytė

Skapiškio padalinio režisierė

(8 459) 42283,

8 616 96061

vadvita@yahoo.com

Janina Macienė

Skapiškio padalinio valytoja

(8 459) 42283

 

SUBAČIAUS PADALINYS

Inga Dovydėnienė

Kupiškio KC Subačiaus padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

(8 459) 55 335,

8 600 63361

ingad2977@gmail.com

Darius Jakštonis

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas- garso, šviesos, scenos inžinierius

8 602 24626

 

Irena Jėčiuvienė

Kupiškio KC Subačiaus padalinio mėgėjų meno kolektyvo vadovė

(8 459) 55335,

8 672 39369

irenaj64@gmail.com

Rima Paliulienė

Subačiaus padalinio meno vadovė – choreografė

(8 459) 55335

 

Ramutė Kibaitė

Subačiaus padalinio valytoja

 

 

ŠEPETOS PADALINYS

Vaiva Mališauskienė

Šepetos padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

8 606 93001

vaiva88@gmail.com

 

 

 

 

JUODPĖNŲ PADALINYS

 

Sigitas Malinauskas

Juodpėnų padalinio mėgėjų meno kolektyvo vadovas

 861002378

sigitasorama@gmail.com

ŪKIO DALIES SKYRIUS

PAVADUOTOJAS ŪKIUI IR BENDRIEMS REIKALAMS

Rimantas Valma

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams

 

(8 459) 35673,

8 682 10719

kultukis@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Elektrikas

Romualdas Madeikis

Kupiškio KC elektrikas

 

 

Darbininkas

 

 

 

Algis Dzikavičius

Kupiškio KC darbininkas – kiemo darbininkas

 

 

Siuvėja – darbininkė

Juzefa Dyrienė

Kupiškio KC siuvėja – darbininkė

(8 459) 35682

 

 Valytojos
 Dalia Samolienė

Kupiškio KC valytoja 

 

 

 Laima Neveckienė

Kupiškio KC valytoja 

 

 

 Milė Ragauskienė

Kupiškio KC valytoja 

 

 

 

        Leiskime laiką kartu!  Rugpjūčio 19-20 d. Kupiškio marių saloje vyks festivalis „F2 - Stichijos 2“. Bilietus platina www.bilietai.lt, Kupiškio kultūros centro kasa, Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras . Liepos 1-23 d. bilietų kainos nuo 5 Eur, vėliau brangs. Vaikams iki 10 m. įėjimas NEMOKAMAS (Renginio dieną su savimi turėkite pasą arba asmens tapatybės kortelę).  Liepos 10 d. - rugpjūčio 4 d. kasos darbuotoja atostogauja. Dėl bilietų kreiptis į 16 kab., info. tel.: (8 459) 35680.