Struktūra ir kontaktai

DIREKTORIUS

Jolita Janušonienė

Kupiškio KC direktorė

(8 459) 35677,

8 687 97840

j.janusoniene@gmail.com

PERSONALO VADYBININKAS – KASININKAS

Daiva Kukenytė

Kupiškio KC personalo vadybininkė – kasininkė

(8 459) 35679

info@kupiskiokultura.lt

VYR. BUHALTERIS

Ilona Lašienė

Kupiškio KC vyr. buhalterė

(8 459) 52161

ilonalasiene@gmail.com

BUHALTERIS

Vita Vaidilienė

Kupiškio KC buhalterė

(8 459) 35678

vita.vaidiliene@gmail.com

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIUS

Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėjas- kultūrinės veiklos vadybininkas

Karolina Vaižmužytė

Kupiškio KC informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja – kultūrinės veiklos vadybininkė

(8 459) 35680

kckult.vadyba@gmail.com

Dizaineriai

Gintarė Baseckaitė

 

Vigita Žiūkaitė

Kupiškio KC dizainerė

 

Kupiškio KC dizainerė

(8 459) 35682,

8 625 03012

 

(8 459) 35682

kkulturoscentras@gmail.com

 

vigitaziukaite@yahoo.com

Dailininkas

Rimgailė Laskauskaitė

Kupiškio KC dailininkė

 

8 628 84947

rimgailelaskauskaite@gmail.com

Garso, šviesos ir scenos inžinierius

Paulius Krikščiūnas

Kupiškio KC garso, šviesos ir scenos inžinierius

 868441234

paulius.kriksciunas@gmail.com

Šviesos ir garso inžinierius

Gediminas Pranckūnas

Kupiškio KC šviesos  ir garso inžinierius

868383567

 

gedosta@gmail.com

 Garso ir scenos įrenginių ižinierius

 

Darius Macas

 

Kupiškio KC garso ir scenos įrenginių inžinierius

 

862922439

 

 

MENINĖS VEIKLOS SKYRIUS

Režisieriai

Vilija Morkūnaitė

Kupiškio KC režisierė

 8 620 57905

elzbe@inbox.lt

Nijolė Ratkienė

Kupiškio KC režisierė

(8 459) 35674,

8 682 18569

n.ratkiene@gmail.com

 Neringa Danienė

 Kupiškio KC kultūrinių renginių organizatorė-režisierė

 8 610 29477

 neringaida@gmail.com

Choreografai

Dalia Senvaitienė

Kupiškio KC choreografė

(8 459) 35675,

8 610 02372

dalia.senvaitiene@gmail.com

Irina Bubnova

Kupiškio KC choreografė

8 674 16444

madresita@mail.ru

Joana Jankauskienė

Kupiškio KC choreografė

(8 459) 35675

joana.jan79@gmail.com

Megėjų meno kolektyvų vadovai

Vanda Dičkienė

Kupiškio KC mėgėjų meno kolektyvo choro vadovė

8 610 07924

almovan@gmail.com

Nidija Sankauskienė

Kupiškio KC mėgėjų meno kolektyvo vadovė

8 612 30416

nidijasankauskiene@gmail.com

Marijanas Remeikis

Kupiškio KC mėgėjų meno kolektyvo vadovas

8 686 31765

marijanasremeikis@gmail.com

Megėjų meno kolektyvo vadovas – pučiamųjų orkestro vadovas

Saulius Laucius

Kupiškio KC meno mėgėjų kolektyvo vadovas – pučiamųjų orkestro vadovas

8 645 71535

sauliuslauciuskupiskis@gmail.com

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

Skyriaus vedėjas – etnografas

Alma Pustovaitienė

Kupiškio KC Etninės kultūros skyriaus vedėja – etnografė

(8 459) 35683,

8 614 40763

alma.pustovaitiene@gmail.com

Folkloristas

Daiva Palionienė

Kupiškio KC folkloristė

(8 459) 35683
8 675 29734

dpalioniene@gmail.com

KAIMO PADALINIŲ SKYRIAI:

ADOMYNĖS PADALINYS

Rima Lapienienė

Adomynės padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

8 698 21957

lapienienerima56@gmail.com

       

ALIZAVOS PADALINYS

Jolanta Užusienienė

Alizavos padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

8 695 60285

jolantauzusieniene@gmail.com

Rimvydas Kirstukas

Alizavos padalinio mėgėjų meno kolektyvo vadovas

8 629 42001

grlabas@inbox.lt

ANTAŠAVOS PADALINYS

Almantas Totoris

Antašavos padalinio kultūrinės veiklos vadybininkas

8 610 32287

almantas.tt@gmail.com

Almantas Totoris

Antašavos padalinio mėgėjų meno kolektyvo vadovas

8 610 32287

almantas.tt@gmail.com

LAIČIŲ PADALINYS

Jelena Valkauskienė

Laičių padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

(8 459) 42317,

8 616 18366

jelena1567@gmail.com

LUKONIŲ PADALINYS

Violeta Kunskienė

Lukonių padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

8 699 47423

violetakunskiene@gmail.com

NAIVIŲ PADALINYS

Angelė Kovienė

Naivių padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

(8 459) 42529,

8 610 02370

kovangele@gmail.com

Žydrūnė Rakauskaitė

Kupiškio KC Naivių padalinio mėgėjų meno kolektyvo vadovė

(8 459) 42529

zydrunele26@gmail.com

ŠIMONIŲ PADALINYS

Milisenta Tunkūnė

 

 

Gintautas Bernatonis

 

Kupiškio KC Šimonių padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

 

Garso, šviesos ir scenos inžinierius

 

867216607

 

 

863199414

 m.tunkune@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Alida Kacinauskienė

 

Birutė Petroševičienė

 

Violeta Laucienė

 

 

 

 

Kultūrinės veiklos vadybininkė

 

Noriūnų meno mėgėjų kolektyvo vadovė

 

 

Noriūnų meno mėgėjų kolektyvo vadovė

NORIŪNŲ 

LAISVALAIKIO

SALĖ

8 623 97 591

 

(8 459) 56214

 

8 682 11630

 

 

 

 

alida.kacinauskiene@gmail.com

 

jauniejitalentai@gmail.com

wodafone@inbox.lt

SALAMIESČIO PADADALINYS

Almantas Totoris

Salamiesčio padalinio kultūrinės veiklos vadybininkas; Mėgėjų meno kolektyvo vadovas

8 610 32287

almantas.tt@gmail.com

SKAPIŠKIO PADALINYS

Valdas Bačanskas

Skapiškio padalinio kultūrinės veiklos vadybininkas

(8 459) 42283,

8 626 33985

bacvaldas@gmail.com

Saulius Laucius

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas

8 645 71535

 

Vita Vadoklytė

Skapiškio padalinio režisierė

(8 459) 42283,

8 616 96061

vadvita@yahoo.com

Janina Macienė

Skapiškio padalinio valytoja

(8 459) 42283

 

SUBAČIAUS PADALINYS

Inga Dovydėnienė

Kupiškio KC Subačiaus padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

(8 459) 55 335,

8 600 63361

ingad2977@gmail.com

Darius Jakštonis

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas- garso, šviesos, scenos inžinierius

8 602 24626

 

Irena Jėčiuvienė

Kupiškio KC Subačiaus padalinio mėgėjų meno kolektyvo vadovė

(8 459) 55335,

8 672 39369

irenaj64@gmail.com

Rima Paliulienė

Subačiaus padalinio meno vadovė – choreografė

(8 459) 55335

 

Ramutė Kibaitė

Subačiaus padalinio valytoja

 

 

ŠEPETOS PADALINYS

Vaiva Mališauskienė

Šepetos padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė

8 606 93001

vaiva88@gmail.com

 

 

 

 

JUODPĖNŲ PADALINYS

 

Sigitas Malinauskas

Juodpėnų padalinio mėgėjų meno kolektyvo vadovas

 861002378

sigitasorama@gmail.com

ŪKIO DALIES SKYRIUS

PAVADUOTOJAS ŪKIUI IR BENDRIEMS REIKALAMS

Rimantas Valma

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams

 

(8 459) 35673,

8 682 10719

kultukis@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Elektrikas

Romualdas Madeikis

Kupiškio KC elektrikas

 

 

Darbininkas

 

 

 

Algis Dzikavičius

Kupiškio KC darbininkas – kiemo darbininkas

 

 

Siuvėja – darbininkė

Juzefa Dyrienė

Kupiškio KC siuvėja – darbininkė

(8 459) 35682

 

 Valytojos
 Dalia Samolienė

Kupiškio KC valytoja 

 

 

 Laima Neveckienė

Kupiškio KC valytoja 

 

 

 Milė Ragauskienė

Kupiškio KC valytoja 

 

 

 

        Leiskime laiką kartu!  Dėl blogos orų prognozės spektaklis „Eglė žalčių karalienė“  keliasi iš Kupiškio piliakalnio teritorijos, todėl gegužės 26 d. 22 val. lauksime Jūsų kultūros centro didžiojoje salėje. Bilieto kaina 2 EUR. Gegužės 26-28 d. Skapiškio padalinyje vyks VIII tarptautinis senjorų teatrų šventė „Pienės pūkas“.