Skip to main content
Apžvalgos

Mažosios kultūros sostinės uždarymo šventė Adomynėje

By 23 gruodžio, 20199 sausio, 2020No Comments

Gruodžio 21 d. vyko iškilminga Lietuvos mažosios kultūros sostinės uždarymo šventė – padėkos vakaras „Baltas angelas”. Renginyje koncertavo Kupiškio kultūros centro vokalinis ansamblis „Garsų rasa“, atlikėjos Martyna Valaitytė ir Vaiva Mališauskienė, Juodupės vokalinis ansamblis (vad. Asta Jakntavičienė). Adomyniečiai Juodupės miesteliui ateinantiems metams perdavė garbingą Lietuvos mažosios kultūros sostinės vardą. Šventėje dalyvavo Lietuvos respublikos Seimo narys Raimundas Martinėlis, jo padėjėja Agnė Januškienė, Kupiškio r. savivaldybės mero pavaduotojas, laikinai einantis mero pareigas Algirdas Notkus, Kupiškio r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas Ingrida Bernatavičienė,  švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, jos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė bei informcijos ir sklaidos skyriaus vadovė Inga Dovydėnienė,  socialdemokratų iškeltas kandidatu į seimą Sėlos rytinėje apygardoje Vidmantas Kanopa, LSDP Kupiškio r. skyriaus pirmininkas Augenijus Cesevičius. Adomynės dvaro ponai su visa svita – tarnaitėmis, tarnais ir virėjomis – pasipuošę autentiškais dvariškių rūbais, pasiūtais adomyniečiams dalyvaujant projekte „Bella Kultūra“ prisiminė visas įsimintiniausias dienas 2019-aisiais metais Adomynėje, Lietuvos mažojoje kultūros sostinėje. Net mini viktoriną surengė. O prizai buvo neprasti: dailūs metaliniai raktų pakabukai su mažosios kultūros sostinės simbolika, kad ilgai primintų šiuos ypatingus Adomynei metus – kuriuose buvo gausu tradicinių ir naujų renginių. Metai buvo intensyvūs, bet be galo įdomūs. Tad patiems aktyviausiems renginių organizatoriams dėkojo ir svečiai, ir šeimininkai. Seimo narys savo dovanomis ir padėkomis apdovanojo Adomynės padalinio kultūrinės veiklos vadybininką Rimą Lapienienę, Adomynės bendruomenės pirmininkę Virginiją Pakalniškienę, savanorį, daugiausiai plušėjusį įrengiant sveikatinimo ir sporto klubą Adomynėje Renatą Korsaką, šeimininkes, sertifikuoto kulinarinio paveldo produkto  Adomynės „Pagrabinių“ bandelių kepėją Vitaliją Raugalienę bei Marytę Bareišienę. Kupiškio r. savivaldybės padėkomis Algirdas Notkus apdovanojo Audrių Tučių – už erdvių priežiūrą, pagalbą organizuojant renginius Adomynėje, Lietuvos mažojoje kultūros sostinėje 2019, Renatą Korsaką – už pagalbą įgyvendinant projektą „Kartu mes – jėga“, už kokybišką Adomynės sveikatinimo-sporto klubo įrengimą, Gaudentą Kuncę – už Adomynės reprezentavimą, už visokeriopą pagalbą organizuojant renginius ir vykdant projektus, Rimą Lapienienę – už Lietuvos mažosios kultūros sostinės 2019 veiklų organizavimą Adomynės kaimo bendruomenėje – už kokybiškai įgyvendintą projektą  „Susipažinkite: Adomynė visiems pavyzdinė!“. Jurgita Trifeldienė rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkas skyrė Genovaitei Matiukienei, Janinai Ubonienei, Alvidai Palačenkienei, Danutei Čiurlienei, Danguolei Mašauskienei – už aktyvų dalyvavimą Lietuvos mažosios kultūros sostinės 2019 metų renginiuose prisidedant prie Adomynės ir Kupiškio rajono garsinimo. Už aktyvų dalyvavimą Lietuvos mažosios kultūros sostinės 2019 metų renginiuose įgyvendinant projektą „Susipažinkite: Adomynė visiems pavyzdinė!“ Kupiškio kultūros centro padėkomis pagerbti aktyviausi saviveiklininkai Aldona Kavoliūnienė, Zita Vilimienė, Ignas Palačenka, Silvija Kriaučionytė, Violeta Svetickienė, Danutė Vizbarienė, Stasys Ramaška. Antroji šventės dalis priklausė svečiams iš Rokiškio rajono Juodupės miestelio. Tai jie 2020-aisiais tampa Lietuvos mažąja kultūros sostine. Adomyniečiai suruošė lauknešėlį su dovanomis, skirtomis visiems kultūros sostinės metų niuansams: kad nepritrūktų jėgų, energijos, kad pasisemtų idėjų ir nuvytų šalin kartais užplūstantį nusivylimą, kad surastų rėmėjų ir padėjėjų… Linkėjo sėkmės bei perdavė tradiciniu tapusį Panevėžio krašto mažųjų sostinių ženklą – trapųjį stiklo lašiuką su giedojusiu Adomynėje 2019-aisiais simboliniu mažųjų Lietuvos kultūros sostinių gaideliu – kad prisijaukinę jį ir išsaugoję visus metus, besibaigiant 2020-iesiems jį perduotų sekančiai apskrities kultūros sostinei. Su Juodupės bendruomenės pirmininku atvykusiam Juodupės vokaliniam ansambliui užtraukus skambias dainas, visi patikėjo, kad gaideliui Juodupėje bus saugu ir nuobodžiauti neteks. Tad Juodupės bendruomenei linkime sėkmingo starto ir įdomių, sėkmingų metų – išnaudokite visas galimybes ir pasilinksminkite! O mes dėkojame visiems mus palaikiusiems, vienaip ar kitaip parėmusiems ar paprasčiausiai padrąsinusiems. Ačiū Lietuvos Seimo nariams Jonui Jaručiui, Sergejui Jovaišai, Raimundui Martinėliui, Kupiškio r. savivaldybės nariui Egidijui Černiui, Kupiškio Kultūros centrui (direktorė Jolita Janušonienė), Kupiškio Etnografijos muziejui (buv. direktorė Violeta Aleknienė). Ačiū Adomynės bendruomenės nariams Marijai Kuncienei, Aušrinei Palionienei, Laurai Kavoliūnienei, Daivai Mažylienei, Vytui Kvikliui, Arvydui Kavoliūnui, Viliui Jokubkai, Raimondui Kurkuliui, Broniui Lapieniui. Tikrai gaila, kad metai taip greitai prabėgo – priėmėme iššūkį kaip dovaną ir ja garbingai naudojomės. Tad sutvirtėję lauksime naujų išbandymų 2020-aisiais.

Parengta pagal Adomynės kaimo bendruomenės informaciją 

kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply