Skip to main content
Apžvalgos

Adomynėje vykusios mokslinės konferencijos, skirtos Pasaulinei Misijų dienai, atgarsiai

By 25 spalio, 20194 lapkričio, 2019No Comments

2019 m. spalio 23-ąją Adomynė, Lietuvos mažoji kultūros sostinė – 2019, kartu su partneriais – Kupiškio etnografijos muziejumi bei Kupiškio kultūros centru – kvietė visus į rimtą mokslinį istorinį renginį. Minint Pasaulinę Misijų dieną čia buvo organizuojama konferencija „Adomynės apylinkių bažnyčios: istorija ir dabartis“. Renginys prasidėjo pilnutėlėje Adomynės Švč. M. Marijos vardo bažnyčioje. Šia visą spalio mėnesį eksponuojama Kupiškio rajono tautodailininkų tapybos darbų paroda „Kupiškio rajono bažnyčios“ iš Kupiškio etnografijos muziejaus fondų. Šv. Mišias aukojo naujai paskirtas parapijos administratorius kun. Virginijus Taučkėla, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos vikaras kun. Rimantas Kaunietis (Adomynėje sielovadinę tarnystę atlikęs 2000-2008 metais) ir Kamajų šv. Kazimiero, Duokiškio šv. Onos ir Salų šv. Kryžiaus parapijų klebonas / administratorius kun. teol. lic. Andrius Šukys. Po jaukios medinės šventovės, 2021 metais švęsiančios 100-ąsias pastatymo metines,  skliautais jautriai liejosi vargonininkės Ingos Baniulienės ir vietinių choristų balsai. Šv. Mišių pradžioje įžangos žodį tarė kun. V. Taučkėla, akcentavęs kiekvieno žmogaus svarbią šiame pasaulyje ir pagrindinę jo misiją išlikti doru žmogumi ir tarnauti šeimoje, tarnauti bendruomenėje, tarnauti vardan santarvės, gerumo. Parapijos dvasininkas kvietė melstis už Adomynės parapijoje tarnavusius kunigus – gyvuosius ir mirusiuosius. Maldoje prisimintas ir savo garbingą 95-erių metų jubiliejų švenčiantis Utenos Dievo Apvaizdos parapijos rezidentas g. kan. Jubil. Povilas Svirskis, Adomynės žmonėms tarnavęs 1991-1997 m. Melstasi ir už kitus tarnystę parapijoje baigusius kunigus: kun. Vladą Rabašauską (1997-2000 m.), kun. Joną Tamošiūną (1997-1998 m.), kun. Vydą Juškėną (1998-2000 m.), kun. Saulių Kumelį (2008-2019 m.). Labai jautru visiems buvo klausyti nuoširdų kun. R. Kauniečio pamokslą, neišvengiamai perpintą nutolstančiais, bet nepamirštais tarnystės Adomynėje prisiminimais. Konferencija vyko Adomynės dvaro salėje. Po konferencijos svečių – Lietuvos Respublikos Seimo nario Jono Jaručio, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialistės Irenos Mockuvienės ir Šimonių seniūno Gintauto Černiaus – sveikinimų išklausyti penki labai įdomūs ir informatyvūs pranešimai. Kupiškio etnografijos muziejaus specialistės Aušros Jonušytės paruoštą pranešimą „Užsitęsusi Adomynės bažnyčios istorija“ perskaitė adomynietė Danguolė Mašauskienė, papildydama savo įžvalgomis. Anykščių muziejininkas Raimondas Guobis pristatė išsamų darbą „Svėdasų bažnyčios Misija miestelio ir kaimyninių kaimų istorijai“. Šimonietė mokytoja Renata Misiūnienė supažindino su Šimonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir parapija – ji kartu su Šimonių seniūnu G. Černiumi šiais metais išleido knygą „Po Šimonių dangumi: Šimonių bažnyčios istorija“. Labai žaismingą, sudominantį ir pamąstymams nukreipiantį pranešimą „Salų šv. Kryžiaus parapijos sąsajos su Adomyne“ konferencijai atvežė kun. A. Šukys. Su kaimyninės Juodpėnų koplyčios istorija supažindino Juodpėnų kaimo bibliotekininkė Rita Liogienė. Konferencijos dalyviai visus pranešėjus išklausė susidomėję, nes kiekviename pranešime išgirdo kažką sena, girdėta, kažką jau primirštą ir daugybę naujų dalykų apie tai, kas svarbu, artima, sava. Visi susirinkę jautėsi ramiai ir jaukiai – gal dėl to, kad mintimis savo maldoje su jais buvo konferencijos globėjas Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas  OFM: kuo didžiausia jam padėka. Visi supratome, kad kiekvienas turime savo misiją, ir nereikia jos ieškoti kažkur tolybėse, o liudijant Jėzų Kristų siekti didesnės bendrystės ir teisingumo reikia čia ir dabar, ten, kur gyvename. Kad gražiai gyvendami ir jausdamiesi čia, žemėje galėtume ramiai žvelgti į ateitį amžinybėje.  Konferencijos pabaigoje jos organizatoriai ir vedėjai, Adomynės dvaro Ponas ir Ponia, pranešėjams įteikė padėkas ir kvietė visus pasivaišinti dvaro vaišėmis: ant stalų jau garavo dvariškių viralas ir sertifikuotas Lietuvos kulinarinio produktas – Adomynės „Pagrabinės“ bandelės. Šventėje dalyvavo gausus būrys sališkių, viešnios iš Biržų, Nemunėlio Radviliškio, Svėdasų, Utenos, Rokiškio ir kt. Dėkojame regioniniams leidiniams ir partneriams už renginio anonsus, publikacijas, naujienas iš mažosios kultūros sostinės – Adomynės.

Parengta pagal Adomynės kaimo bendruomenės informaciją

 

 

 

kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply