Skip to main content

Apžvalgos ir susijusios naujienos

Apžvalgos

Etnografinis vaidinimas „Vesėlios anoj šaly“

Rodom ilgųjų - pirktinių vesėlių popročius Kupiškio krašti. Vesėlios vykdavo baveik nedėlių par abi šalis – jaunosios ir jaunojo, tai mūsų vesėlios ir rodo opeigas jaunojo pusaj „anoj šaly“. Tik čia, jaunojo pusaj, įvyksta pagrindinis vesėlių virsmas, jaunieji - marti ir martas – buvį atskiruos pulkuos suveina draugėn. Jė pirmokart suguldomi ir keliami kitan ryti vadintan pirmoryčiais, prėš tai išpirkus…
kkc
12 lapkričio, 2012
Apžvalgos

Vesėlios anoj šaly

Fotografas  Darius Suvaizdis Renginių ciklą pedagogo, režisieriaus Povilo Zulono 100-osioms gimimo metinėms paminėti, vainikavo Kupiškio kultūros centro folklorinio ansamblio ,,Kupkėmis“ etnografinis vaidinimas ,,Vesėlios anoj šaly“. Ansamblio vadovė Alma – Pustovaitienė, cenarijaus autorė – Vanda Rastenytė Balsienė, režisierė – Jūra Jurėnienė.Sumanymas atkurti etnografinį vaidinimą nedavė ramybės, o Povilo Zulono 100-osios gimimo metinės buvo postūmis tai įgyvendinti. Nesugalvojau kito būdo, kaip dar labiau…
kkc
7 lapkričio, 2012
Apžvalgos

Tarptautinis teatrų festivalis „Pienės pūkas“

Tarptautinis teatrų festivalis „Pienės pūkas“   Praėjus ketveriems metams nuo festivalių „Pienių vynas“ ir „Pienių medus“ gimimo pribrendo noras surengti ir senjorų teatrų šventę „Pienės pūkas“ (2001 m.). Tai pagyvenusių ir senyvo amžiaus žmonių šventė. Į Skapiškį pirmąsyk suvažiavo senjorų teatrų kolektyvai: keturi iš Lietuvos ir vienas iš Latvijos. Buvo, beje, ir vieno aktoriaus teatras – žilagalvis Ferdinandas Jakšys vaidino paties inscenizuotą…
kkc
10 spalio, 2012
Apžvalgos

Tarptautinis teatrų festivalis ,,Pienių medus“

  Festivalio metu „Pienių vynas - 97“ iš audros nulaužto medžio drevės išbyrėjus koriams, kilo mintis 1998 m. pavasarį, per patį pienių žydėjimą, surengti vaikų ir jaunimo teatrų šventę „Pienių medus“. Į šventę susirinko vaikų ir jaunimo teatrai iš skirtingų Lietuvos kampelių (Vilniaus, Kauno, Ignalinos, Skapiškio, Subačiaus, Kupiškio, taip pat svečiai iš Lenkijos, Latvijos ).     Tai puiki proga teatrams iš arčiau…
kkc
9 spalio, 2012
Apžvalgos

Tarptautinis teatrų festivalis „Pienių vynas“

 Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, suaktyvėjo ir išplito tarptautinis kultūrinis bendradarbiavimas. Ypač tai akivaizdu teatro srityje. Teatras suartina skirtingomis kalbomis kalbančius žmones, iškelia kultūrų bendrumus ir skirtumus, tampa savitarpio supratimo, bendravimo ir bendradarbiavimo forma. Šia kryptimi daug veikia Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga, 1993 m. įsitraukus į Tarptautinės mėgėjų teatro asociacijos AITA/ IATA veiklą. (Pasaulinė mėgėjų teatro asociacija AITA/IATA - tai nevyriausybinė organizacija…
kkc
9 spalio, 2012
Apžvalgos

Tarptautinis dainuojamosios poezijos festivalis „TAI – AŠ“

 2005 metų gegužės mėnesį vykusio „Pienių vyno“ festivalio metu Skapiškio miestelio Dvasinis mokytojas Gediminas Storpirštis pasiūlė tų pačių metų rudenį, spalio viduryje Skapiškyje priimti Tarptautinį dainuojamosios festivalį „Tai –aš“.  Žinojau, koks tai yra festivalis, nes 2003 m. „lėkiau‘ į Vilniaus Mokytojų namus žiūrėti pirmojo festivalio koncertų. Tad pasiūlymas pas mus priimti „Tai – aš“ festivalį suteikė didžiulį džiaugsmą ir dar…
kkc
28 rugsėjo, 2012
Apžvalgos

Muzikos ir teatrų festivalis „Sielos ilgesys“

 E. ŽAKIENĖ  ( Nemunas, Nr. 186)  Jau dvylika metų (nuo 2001-ųjų) šalia Kupiškio esančiame Palėvenės dominikonų vienuolyne rengiamas muzikos ir teatrų festivalis „Sielos ilgesys“. Šventės šio vienuolyno erdvėje rengimo idėja kilo Nijolei Ratkienei, Kupiškio kultūros centro renginių ir teatro „Provincija“ režisierei. Festivalio motto galėtų būti sakralinio ir pasaulietinio menų ryšys, jų tarpusavio įtaka. Iš pradžių festivalis vadinosi „Palėvenės teatriniu“, bet į…
kkc
31 rugpjūčio, 2012