Apžvalgos ir susijusios naujienos

Apžvalgos

Rasos ir Saulės šventės minėjimas

Lioj saudaila, vokaro, klosiu boltų patalalį, vokaro... Giedam gražiojoj mūsų sutartinėj ne bet kada, o kai Saulutė pakyla į aukščiausią tašką ir ten besipuikuodama visu savu gražumu šoka, siųsdama mums savo šviesą ir šilumą. Dabar jau ji po trupučiuką pradės riedėti atgal, į savo patalėlį ir taip iki kitos saulėgrįžos. Todėl kupiškėnai, birželio dvidešimtosios vakarą, rinkosi ant legendomis ir padavimais…
kkc
22 birželio, 2020
Apžvalgos

Gedulo ir vilties dienos minėjimas „Vilties pažadas“ Subačiuje

Birželio 14-ąją - Gedulo ir vilties dieną - kartu su visa Lietuva Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinys prisiminė tremtyje žuvusius lietuvius. Šv. Mišias už nukankintus politinius kalinius, tremtinius, kovotojus už laisvę aukojo Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyziečio bažnyčios kunigas Vidmantas Bloškis. Subačiaus geležinkelio stotyje prie kryžiaus, skirto 1941-1952 metų trėmimų aukoms atminti, uždegtos žvakutės, padėta gėlių. Subačiaus padalinys įsijungė į Kupiškio…
kkc
15 birželio, 2020
Apžvalgos

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Kupiškyje

Lietingą Birželio 14-ąją kupiškėnai kaip ir visa Lietuva minėjo Gedulo ir vilties dieną. Ji prasidėjo Šv. Mišiomis Kupiškio bažnyčioje, kur drauge buvo švenčiamos ir Devintinių iškilmės. Po pamaldų visa tikinčiųjų bendruomenė aplankė ir „Tremtinių kalnelį“ – paminklą bažnyčios šventoriuje, skirtą karo ir pokario tremčių atminimui. Taip pat buvę tremtiniai kupiškėnai drauge su Kupiškio kultūros centro merginų tautinių šokių kolektyvo narėmis…
kkc
15 birželio, 2020
Apžvalgos

Gedulo ir vilties dienos minėjimas Šepetoje

2020 m. birželio 14 d. Kupiškio kultūros centro Šepetos laisvalaikio salė prisidėjo prie Kultūros centro rengiamos istorinės atminties akcijos „Užmiršti negalima, prisiminti“. Akcija buvo skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti. Akcijoje dalyvavo 1950 m. į Sibirą ištremtos Liucija Rasimavičiūtė, Ona Šeinauskaitė – Ašmegienė bei kitos tremtinės. Tremtinės dalinosi savo prisiminimais apie kelionę į Sibirą bei gyvenimą jame. Akcija buvo filmuojama…
kkc
15 birželio, 2020
Apžvalgos

Tėvo dienos minėjimas Noriūnuose

Birželio 6 d. Kupiškio kultūros centro Noriūnų laisvalaikio salėje surengtas Tėvo dienos minėjimas - šventė „Mes vėl kartu“. Šventėje skambėjo melodingos Noriūnų laisvalaikio salės moterų vokalinio ansamblio „Naktakė“ dainos ( vad. Irena Jėčiuvienė ) ir  kapelos „Iki ryto“ atnaujinta programa (vad. Irena Jėčiuvienė), debiutavo Noriūnų jaunimo klubo „Dzin“ mergaičių duetas (vad. Alida Kacinauskienė). Gerą koncertinę nuotaiką padėjo kurti  svečiai:  Kupiškio…
kkc
8 birželio, 2020
Apžvalgos

Jaukus Tėvo dienai skirtas koncertas Subačiuje

Tėvo dienai skirtą koncertinę programą Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinyje kūrė atvykę svečiai: Alizavos padalinio vaikų ir jaunimo saviraiškos studijos solistė Ugnė Užusienytė (vad. Rimvydas Kirstukas), Salamiesčio padalinio pop grupė „Saulės skrybėlė“ (vad. Almantas Totoris), Alida Kacinauskienė ir Irena Jėčiuvienė bei savieji: moterų vokalinis duetas (vad. Irena Jėčiuvienė), meno vadovas Darius Jakštonis, jaunimo šokių studija „Amazing“ (vad. Rima Paliulienė), moterų vokalinis…
kkc
8 birželio, 2020
Apžvalgos

Šventinis Tėvo dienos savaitgalis

Karantino laikotarpiu suvaržyti susitikimai su artimaisiais ir sustabdytas renginių organizavimas šventinį Tėvo dienos savaitgalį padarė dar ypatingesnį. Išsiilgę bendravimo, gyvos muzikos ir širdį virpinančių eilių žiūrovai rinkosi į Tėvo dienos minėjimo koncertus, kurie Kupiškio rajone vyko birželio mėnesio pirmąjį šeštadienį ir sekmadienį.  Šventinių minėjimų koncertų maratonas įvyko Kupiškio kultūros centro Noriūnų laisvalaikio salėje, Alizavos, Subačiaus ir Salamiesčio padaliniuose, kuriuose susirinkusius…
kkc
8 birželio, 2020
Apžvalgos

Akcija „Ačiū, Lietuva!“

Kupiškio kultūros centras prisijungė prie akcijos „Ačiū, Lietuva!“, skirtos padėkoti visiems Lietuvos žmonėms už sėkmingai nugalėtą pirmąją COVID-19 bangą ir pakviesti išlaikyti susitelkimą bei viltį, kad ryžtingai įveiktume visus dar likusius sunkumus. Akcijos iniciatorius -COVID-19 Visuomenės informavimo grupė. Nuo gegužės 25 d. prie Kupiškio kultūros centro švietė bene gražiausias lietuviškų žodžių junginys: „Ačiū, Lietuva!“. Su šiuo šūkiu birželio 1-ąją per…
kkc
1 birželio, 2020