Kupiškio KC komanda

Kuriame kultūrą

Kupiškio gyventojams

Susipažinkime

Inga Dovydėnienė

Kultūrinės veiklos seniūnijose skyriaus vedėja, laikinai einanti Kultūros centro direktoriaus pareigas

8 600 63 361,
direktorius@kupiskiokultura.lt

Rasa Gudonienė

Direktoriaus pavaduotoja kultūrai

(8 459) 35680
pavaduotoja@kupiskiokultura.lt

Loreta Karnišovienė

Kasininkė

(8459) 35 679,
kasa@kupiskiokultura.lt

Daiva Galvydienė

Personalo vadybininkė

(8459) 42 317,
info@kupiskiokultura.lt

Vitalija Švelnienė

Administratorė

vita.svelniene@gmail.com

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR INFORMACIJOS SKLAIDOS SKYRIUS

Vaida Karaliūnienė

Skyriaus vedėja

(8459) 52 161, 8 614 68 591,
renginiuvadyba@kupiskiokultura.lt

Gintarė Baseckaitė-Nacar

Maketuotoja

(8459) 35 678, 8 625 03 012,
kkulturoscentras@gmail.com

Gintarė Baseckaitė-Nacar

Dizainerė (Simonos Baciuškienės nėštumo ir gimdymo nedarbingumo metu)

(8459) 35 678, 8 625 03 012,
kkulturoscentras@gmail.com

Andželika Kuliničiūtė

Dizainerė

8 622 74 768,
andzelika.kc.dizainere@gmail.com

Jonas Buziliauskas

Režisierius

8 601 20 302,
buzijon@gmail.com

Gedmantas Juozėnas

Režisierius

8 675 36 626,
gedmantasjuozenas@gmail.com

Vilija Morkūnaitė

Režisierė

(8 459) 35672, 8 620 57 905,
vilija.morkunaitee@gmail.com

Vitalija Švelnienė

Kultūros projektų koordinatorė

vita.svelniene@gmail.com

Simona Baciuškienė

Laikinai nedirba

(8459) 35 678,
kkcdizaineris@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO IR ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

Alma Pustovaitienė

Skyriaus vedėja

(8459) 35 683, 8 614 40 763,
alma.pustovaitiene@gmail.com

Daiva Palionienė

Folkloristė

(8459) 35 683, 8 675 29 734,
dpalioniene@gmail.com

Joana Jankauskienė

Choreografė

(8459) 35 675,
joana.jan79@gmail.com

Inga Baniulienė

Meno vadovė

8 675 32 045,
baniulieneinga@gmail.com

Pranas Dapšauskas

Meno vadovas

8 608 67 049,

Dalia Senvaitienė

Choreografė

8 610 02 372,
dalia.senvaitiene@gmail.com

Irmina Puipaitė-Blaževičienė

Laikinai nedirba

8 621 41 336,
puipaitei@gmail.com

Marijanas Remeikis

Meno vadovas

8 686 31 765,
marijanasremeikis@gmail.com

Nidija Sankauskienė

Meno vadovė

8 612 30 416,
nidijasankauskiene@gmail.com

Nikita Zimin

Choreografo padėjėjas

8 679 16 994,
guronltu@gmail.com

Edita Dobrickienė

Akomponiatorė

edita.dobrickiene65@gmail.com

Rasa Rugaitytė

Meno vadovė

8 610 65 619, rugaityte.rasa@gmail.com

ŪKIO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

Albertas Audickas

Skyriaus vedėjas

8 698 35 145,
ukis@kupiskiokultura.lt

Romualdas Stukas

Garso, šviesos ir scenos operatorius

8 629 24 772,
romas.stukas@gmail.com

Rokas Jankauskas

Garso ir šviesos operatorius

8 630 20 767,
jankis.rokis@gmail.com,

Andželika Stokytė

Šviesos ir garso operatorius

8 676 79 678,
andzelika.stokyte@gmail.com

Aivaras Povilauskas

Garso ir šviesos operatorius

8 616 05 363,
aivaraspovilauskas@gmail.com

Ingrida Rudzinskienė

Scenografė

8 616 05 312,

Juzefa Dyrienė

Siuvėja

Algis Dzikavičius

Pagalbinis darbininkas

8 623 49 175

Robertas Chmieliauskas

Pagalbinis darbininkas

Kristina Vinciūnienė

Rūbininkė budėtoja

Laima Neveckienė

Valytoja

Dalia Samuolienė

Valytoja

Milė Ragauskienė

Valytoja

Gabrielė Budrytė

Pagalbinė darbininkė

8 673 39 920,
gabrielebudryte.kkc@gmail.com

KULTŪRINĖS VEIKLOS SENIŪNIJOSE SKYRIUS

Inga Dovydėnienė

Skyriaus vedėja

8 600 63 361,
ingad2977@gmail.com

ALIZAVOS PADALINYS

Sandra Guginienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

8 616 73 469,
alizava@kupiskiokultura.lt

Kristina Pyragienė

Kultūrinės veiklos organizatorė

8 699 16 376,
kristina.pyragiene@gmail.com

Danielius Petrošius

Edukatorius

8 629 19 440,
danieliuspetrosius@gmail.com

Marijanas Remeikis

Meno vadovas

8 686 31 765,
marijanasremeikis@gmail.com

NORIŪNŲ PADALINYS

Alida Kacinauskienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

8 623 97 591,
noriunai@kupiskiokultura.lt

Kristina Šimonytė-Christensen

Kultūrinės veiklos organizatorė

8 683 15 108

Irena Jėčiuvienė

Meno vadovė

8 672 39 369,
irenaj64@gmail.com

Alida Kacinauskienė

Meno vadovė

8 623 97 591,
noriunai@kupiskiokultura.lt

SKAPIŠKIO PADALINYS

Vilma Tumonienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

8 608 22 692,
v.tumoniene@gmail.com

Vita Vadoklytė

Režisierė

8 616 96 061,
vadvita@yahoo.com

Asta Davolienė

Meno vadovė

8 614 09 358,
adavoliene@gmail.com

Jelena Valkauskienė

Pagalbinė darbininkė

8 616 18 366,
jelena1567@gmail.com

Janina Macienė

Valytoja

(8459) 42 283,

SUBAČIAUS PADALINYS

Ingrida Pribušauskienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

8 676 13 927,
subacius@kupiskiokultura.lt
i.pribusauskiene@gmail.com

Violeta Kunskienė

Kultūrinės veiklos organizatorė

8 699 47 423,
violetakunskiene@gmail.com

Irena Jėčiuvienė

Meno vadovė

8 672 39 369,
irenaj64@gmail.com

Darius Jakštonis

Garso ir šviesos operatorius

8 602 24 626,
darius.jakstonis@gmail.com

Nikita Zimin

Choreografo padėjėjas

8 679 16 994,
guronltu@gmail.com

Ramutė Kibaitė

Valytoja

ŠIMONIŲ PADALINYS

Arevik Babajan, Irmina Puipaitė-Blaževičienė (laikinai nedirba)

Kultūrinės veiklos vadybininkė

8 625 01 844,
simonys@kupiskiokultura.lt

Indrė Šiurienė

Kultūrinės veiklos organizatorė

8 615 75 252,
23indre@gmail.com

Aldona Bagdonienė

Meno vadovė

aldonabag@gmail.com

Rasa Rugaitytė

Meno vadovė

8 610 65 619,
rugaityte.rasa@gmail.com