Kupiškio KC komanda

Kuriame kultūrą

Kupiškio gyventojams

Susipažinkime

Darbo laikas: I-V 14.00-18.00 val.

Savaitgaliais ir šventinėmis dienomis 2 val. prieš mokamą renginį.

 

PAREIGOS

Kasa

 

VARDAS, PAVARDĖ

Info. tel. (8 459) 35 679

kasa@kupiskiokultura.lt

 

KONTAKTAI

ADMINISTRACIJA

 

DIREKTORĖ

 

Jolita Janušonienė

(8459) 35 677,

8 687 97 840

direktorius@kupiskiokultura.lt

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA KULTŪRAI

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO KULTŪRAI FUNKCIJOS

 

 

Rasa Gudonienė

 

 

(8459) 35 680,

pavaduotoja@kupiskiokultura.lt

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ŪKIUI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS FUNKCIJOS

 

 

Albertas Audickas

 

(8459) 35 673, 8 698 35 145,

ukis@kupiskiokultura.lt

 

PERSONALO VADYBININKĖ

PERSONALO VADYBININKO DARBO FUNKCIJOS

Vitalija Švelnienė

(Daivos Galvydienės vaiko auginimo atostogų metu)

 

 

(8459) 42 317,

info@kupiskiokultura.lt

KASININKĖ (KASA)

KASININKO DARBO FUNKCIJOS

 

Loreta Karnišovienė

(8459) 35 679,

kasa@kupiskiokultura.lt

 

VYR. BUHALTERĖ

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO FUNKCIJOS

Ilona Lašienė

(8459) 52 161,

buhalterija@kupiskiokultura.lt

BUHALTERĖ

BUHALTERIO FUNKCIJOS

Vita Vaidilienė

(8459) 35 678,

vita.vaidiliene@gmail.com

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIUS

SKYRIAUS VADOVĖ

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS VADOVO FUNKCIJOS

Karolina Vaižmužytė

 

(8459) 35 682,

kckult.vadyba@gmail.com

 

DIZAINERĖ

DIZAINERIO FUNKCIJOS

Simona Baciuškienė

(8459) 35 682,

kkcdizaineris@gmail.com

 

DIZAINERĖ

DIZAINERIO FUNKCIJOS

 

DIZAINERĖ

Gintarė Baseckaitė – Nacar

 

Vaida Karaliūnienė

(8459) 35 682, 8 625 03 012,

kkulturoscentras@gmail.com

 

(8459) 35 682, savitri.vaida@gmail.com

DAILININKĖ

DAILININKO FUNKCIJOS

 

Ingrida Rudzinskienė

 

8 616 05 312

 

 

 

GARSO, ŠVIESOS IR SCENOS INŽINIERIUS

GARSO, ŠVIESOS IR SCENOS INŽINIERIAUS FUNKCIJOS

ŪKIO DALIES SKYRIUS

Mindaugas Naudužas

 

8 624 78 545,

mindaugas.nauduzas@gmail.com

ŠVIESOS IR GARSO INŽINIERIUS

ŠVIESOS IR GARSO INŽINIERIAUS FUNKCIJOS

 

GARSO IR ŠVIESOS INŽINIERIUS

GARSO IR ŠVIESOS INŽINIERIAUS FUNKCIJOS

Andželika Stokytė

 

 

Aivaras Povilauskas

8 676 79678,

andzelika159@gmail.com

 

8 616 05 363

MENINĖS VEIKLOS SKYRIUS

REŽISIERĖ

REŽISIERIAUS FUNKCIJOS

Vilija Morkūnaitė

8 620 57 905,

elzbe@inbox.lt

REŽISIERĖ

REŽISIERIAUS FUNKCIJOS

Nijolė Ratkienė

(8459) 35 674,

n.ratkiene@gmail.com

KONCERTŲ, SPEKTAKLIŲ ORGANIZATORĖ

KONCERTŲ, SPEKTAKLIŲ ORGANIZATORIAUS FUNKCIJOS

Domilė Sriubikienė

8 640 40 088,

domile.vabal@gmail.com

CHOREOGRAFĖ

CHOREOGRAFO FUNKCIJOS

CHOREOGRAFĖ

Irina Bubnova

Olga Bubnova

8 674 16 444

madresita@mail.ru

CHOREOGRAFĖ

CHOREOGRAFO FUNKCIJOS

Joana Jankauskienė

(8459) 35 675

joana.jan79@gmail.com

CHOREOGRAFĖ

CHOREOGRAFO FUNKCIJOS

Dalia Senvaitienė

(8459) 35 675,

8 610 02 372

dalia.senvaitiene@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

CHORO VADOVO FUNKCIJOS

Vanda Dičkienė

8 610 07 924,

almovan@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVO FUNKCIJOS

 

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

 

AKOMPANIATORĖ

AKOMPANIATORIAUS FUNKCIJOS

Nidija Sankauskienė

 

 

Inga Baniulienė

 

Edita Dobrickienė

8 612 30 416,

nidijasankauskiene@gmail.com

 

8 675 32 045

 

8 675 32045,

baniulieneinga@gmail.com

 

 

 

 

 

 

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVO FUNKCIJOS

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

Marijanas Remeikis

 

 

8 686 31 765,

marijanasremeikis@gmail.com

 

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS – ORKESTRO VADOVAS

ORKESTRO VADOVO FUNKCIJOS

Saulius Laucius

8 645 71 535,

sauliuslauciuskupiskis@gmail.com

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

SKYRIAUS VADOVĖ

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIAUS VADOVO FUNKCIJOS

Alma Pustovaitienė

(8459) 35 683,

8 614 40 763

alma.pustovaitiene@gmail.com

FOLKLORISTĖ

FOLKLORISTO FUNKCIJOS

Daiva Palionienė

(8459) 35 683,

8 675 29 734,

dpalioniene@gmail.com

ŪKIO DALIES SKYRIUS

ELEKTRIKAS

ELEKTRIKO FUNKCIJOS

Romualdas Madeikis 8 614 92 921

PAGALBINIS DARBININKAS

PAGALBINIO DARBININKO FUNKCIJOS

Algis Dzikavičius  8 623 49 175

PAGALBINIS DARBININKAS

PAGALBINIO DARBININKO FUNKCIJOS

 

Robertas Chmieliauskas  

SIUVĖJA

SIUVĖJO FUNKCIJOS

Juzefa Dyrienė  

VALYTOJA

VALYTOJO FUNKCIJOS

Laima Neveckienė  8 614 12 465

VALYTOJA

VALYTOJO FUNKCIJOS

Dalia Samuolienė  8 672 72 479

VALYTOJA

VALYTOJO FUNKCIJOS

Milė Ragauskienė  8 626 53 615

KUPIŠKIO KULTŪROS CENTRO PADALINIAI IR LAISVALAIKIO SALĖS

ADOMYNĖS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

ADOMYNĖS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VAD. FUNKCIJOS

Rima Lapienienė

8 698 21 957,

lapienienerima56@gmail.com

ALIZAVOS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

ALIZAVOS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VAD. FUNKCIJOS

Jolanta Užusienienė

8 695 60 285,

jolantauzusieniene@gmail.com

ALIZAVOS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

ALIZAVOS PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Rimvydas Kirstukas

8 629 42 001,

grlabas@inbox.lt

ANTAŠAVOS LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKAS IR MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

ANTAŠAVOS LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

ANTAŠAVOS LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

Alida Kacinauskienė

8 623 97 591,

alida.kacinauskiene@gmail.com

LAIČIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

LAIČIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

 

Jelena Valkauskienė

 

 

 

 

8 616 18 366,

jelena1567@gmail.com

 

 

LUKONIŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

LUKONIŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VAD. FUNKCIJOS

Violeta Kunskienė

8 699 47 423,

violetakunskiene@gmail.com

NAIVIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

NAIVIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

 

NAIVIŲ PADALINIO MĖGĖJŲ MENO VADOVĖ

NAIVIŲ PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

 

Angelė Kovienė

 

 

 

Inga Baniulienė

 

 

 

(8459) 42 529,

8 610 02 370

angele.edmundas@gmail.com

 

 

8 675 32045,

baniulieneinga@gmail.com

 

 

 

ŠIMONIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

ŠIMONIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Milisenta Tunkūnė

8 672 16 607,

m.tunkune@gmail.com

ŠIMONIŲ PADALINIO

MENO VADOVAS

ŠIMONIŲ PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

 

Virginija Skupienė

8 614 34 966,

virginijaskupiene@gmail.com

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Alida Kacinauskienė

8 623 97 591,

alida.kacinauskiene@gmail.com

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

Irena Jėčiuvienė

 8 672 39 369,

irenaj64@gmail.com

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

Violeta Laucienė

8 611 39 308,

wodafone@inbox.lt

SALAMIESČIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKAS

SALAMIESČIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Almantas Totoris

8 610 32 287,

almantas.tt@gmail.com

SKAPIŠKIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKAS

SKAPIŠKIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Valdas Bačanskas

(8459) 42 283,

8 626 33 985

bacvaldas@gmail.com

SKAPIŠKIO PADALINIO REŽISIERĖ

SKAPIŠKIO PADALINIO REŽISIERIAUS FUNKCIJOS

Vita Vadoklytė

(8459) 42 283,

8 616 96 061

vadvita@yahoo.com

SKAPIŠKIO PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

SKAPIŠKIO PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Virginija Skupienė

8 614 34 966,

virginijaskupiene@gmail.com

SKAPIŠKIO PADALINIO VALYTOJA

SKAPIŠKIO PADALINIO VALYTOJO FUNKCIJOS

Janina Macienė (8459) 42 283

SUBAČIAUS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

SUBAČIAUS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Inga Dovydėnienė

(8459) 55 335,

8 600 63 361,

ingad2977@gmail.com

SUBAČIAUS PADALINIO MENO VADOVĖ

SUBAČIAUS PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Irena Jėčiuvienė

(8459) 55 335,

8 672 39 369

irenaj64@gmail.com

SUBAČIAUS PADALINIO CHOREOGRAFĖ

SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO VADOVO FUNKCIJOS

Rima Paliulienė

(8459) 55 335,

8 620 63225,

rima.paliuliene@gmail.com

 

 

SUBAČIAUS PADALINIO MENO  VADOVAS – GARSO, ŠVIESOS IR SCENOS INŽINIERIUS

SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVUI-GARSO, ŠVIESOS, SCENOS INŽINIERIUI IR JO FUNKCIJOS

SUBAČIAUS PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Darius Jakštonis

8 602 24 626,

darius.jakstonis@gmail.com

SUBAČIAUS PADALINIO VALYTOJA

SUBAČIAUS PADALINIO VALYTOJO FUNKCIJOS

Ramutė Kibaitė (8459) 55 335

ŠEPETOS LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

ŠEPETOS LASVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Vaiva Mališauskienė

 

 

 

 

8 606 93 001,

vaiva88@gmail.com

 

 

 

JUODPĖNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

JUODPĖNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

 

 

Virginija Skupienė

 

 

  8 614 34966,

virginijaskupiene@gmail.com