Kupiškio KC komanda

Kuriame kultūrą

Kupiškio gyventojams

Susipažinkime

 

PAREIGOS

VARDAS, PAVARDĖ

(skyrius)

KONTAKTAI
  ADMINISTRACIJA  

Direktorė

Įstaigos vadovo gyvenimo aprašymas

Jolita Janušonienė

(8459) 35 677, 8 687 97 840,

direktorius@kupiskiokultura.lt

Direktoriaus pavaduotoja kultūrai

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS KULTŪRAI DARBO FUNKCIJOS

Rasa Gudonienė

(8459) 35 680,

pavaduotoja@kupiskiokultura.lt

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS FUNKCIJOS

Albertas Audickas

(8459) 35 673, 8 698 35 145,

ukis@kupiskiokultura.lt

Personalo vadybininkė

PERSONALO VADYBININKO DARBO FUNKCIJOS

Vitalija Švelnienė

(Daivos Galvydienės vaiko auginimo atostogų metu)

(8459) 42 317,

info@kupiskiokultura.lt

Kasininkė

KASININKO DARBO FUNKCIJOS

Loreta Karnišovienė

(8459) 35 679,

kasa@kupiskiokultura.lt

     
     
  ŪKIO DALIES SKYRIUS  

Siuvėja

SIUVĖJO FUNKCIJOS

Juzefa Dyrienė  

Valytoja

VALYTOJO FUNKCIJOS

Laima Neveckienė 8 614 12 465

Valytoja

VALYTOJO FUNKCIJOS

Dalia Samuolienė 8 672 72 479

Valytoja

VALYTOJO FUNKCIJOS

Milė Ragauskienė 8 626 53 615

Pagalbinis darbininkas

PAGALBINIO DARBININKO FUNKCIJOS

Algis Dzikavičius 8 623 49 175

Pagalbinis darbininkas

PAGALBINIO DARBININKO FUNKCIJOS

Robertas Chmieliauskas  

Elektrikas

ELEKTRIKO FUNKCIJOS

   

Garso, šviesos ir scenos inžinierius

GARSO, ŠVIESOS IR SCENOS INŽINIERIAUS FUNKCIJOS

Mindaugas Naudužas

8 624 78 545,

mindaugas.nauduzas@gmail.com

Šviesos ir garso inžinierius

ŠVIESOS IR GARSO INŽINIERIAUS FUNKCIJOS

Andželika Stokytė

8 676 79678,

andzelika159@gmail.com

Garso ir šviesos inžinierius

GARSO IR ŠVIESOS INŽINIERIAUS FUNKCIJOS

Aivaras Povilauskas

8 616 05 363,

 

  INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIUS  

Informacijos ir sklaidos skyriaus vadovė

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS VADOVO FUNKCIJOS

Karolina Vaižmužytė

(8459) 52 161,

kckult.vadyba@gmail.com

Dizainerė

DIZAINERIO FUNKCIJOS

Simona Baciuškienė

(8459) 35 678,

kkcdizaineris@gmail.com

Dizainerė

DIZAINERIO FUNKCIJOS

Gintarė Baseckaitė-Nacar

(8459) 35 678, 8 625 03 012,

kkulturoscentras@gmail.com

Dizainerė

DIZAINERIO FUNKCIJOS

Vaida Karaliūnienė

(8459) 35 678,

kcdizaineris@gmail.com

Dailininkė

DAILININKO FUNKCIJOS

Ingrida Rudzinskienė 8 616 05 312

Kultūros projektų vadovė

 

Inga Dovydėnienė

(8459) 35 682, 8 600 63 361,

ingad2977@gmail.com

  MENINĖS VEIKLOS SKYRIUS  

Mėgėjų meno kolektyvo vadovė

CHORO VADOVO FUNKCIJOS

Vanda Dičkienė

8 610 07 924,

almovan@gmail.com

Mėgėjų meno kolektyvo vadovė

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVO FUNKCIJOS

Nidija Sankauskienė

8 612 30 416,

nidijasankauskiene@gmail.com

Mėgėjų meno kolektyvo vadovė

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVO FUNKCIJOS

Inga Baniulienė

8 675 32045,

baniulieneinga@gmail.com

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVO FUNKCIJOS

Marijanas Remeikis

8 686 31 765,

marijanasremeikis@gmail.com

Choreografė

CHOREOGRAFO FUNKCIJOS

Irina Bubnova

8 674 16 444,

madresita@mail.ru

Choreografė

CHOREOGRAFO FUNKCIJOS

Joana Jankauskienė

(8459) 35 675,

joana.jan79@gmail.com

Choreografė

CHOREOGRAFO FUNKCIJOS

Irmina Puipaitė-Blaževičienė (8459) 35 675

Režisierė

REŽISIERIAUS FUNKCIJOS

Vilija Morkūnaitė

(8 459) 35672, 8 620 57 905,

vilija.morkunaitee@gmail.com

Režisierė

REŽISIERIAUS FUNKCIJOS

Nijolė Ratkienė

(8459) 35 674,

n.ratkiene@gmail.com

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas – orkestro vadovas

ORKESTRO VADOVO FUNKCIJOS

Saulius Laucius

8 645 71 535,

sauliuslauciuskupiskis@gmail.com

Akompaniatorė

AKOMPANIATORIAUS FUNKCIJOS

Edita Dobrickienė  

Koncertų, spektaklių organizatorė

KONCERTŲ, SPEKTAKLIŲ ORGANIZATORIAUS FUNKCIJOS

Domilė Sriubikienė

 (8459) 35 682, 8 640 40 088,

domile.vabal@gmail.com

  ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS  

Etninės kultūros skyriaus vadovė

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIAUS VADOVO FUNKCIJOS

Alma Pustovaitienė

(8459) 35 683, 8 614 40 763,

alma.pustovaitiene@gmail.com

Folkloristė

FOLKLORISTO FUNKCIJOS

Daiva Palionienė

(8459) 35 683, 8 675 29 734,

dpalioniene@gmail.com

Folkloristė

FOLKLORISTO FUNKCIJOS

Neringa Vaitiekaitienė

(8459) 35 683, 8 619 81 013,

neringa.vaitiekaitiene@yahoo.com

KAIMO PADALINIŲ SKYRIAI
  ALIZAVOS PADALINYS  

Kultūrinės veiklos vadybininkė

ALIZAVOS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VAD. FUNKCIJOS

Jolanta Šidlauskienė

8 695 60 285,

jolantauzusieniene@gmail.com

Mėgėjų meno kolektyvo vadovas

ALIZAVOS PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Rimvydas Kirstukas

8 629 42 001,

grlabas@inbox.lt

  NAIVIŲ LAISVALAIKIO SALĖ  

Kultūrinės veiklos vadybininkė

NAIVIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Inga Baniulienė

8 675 32045,

baniulieneinga@gmail.com

Mėgėjų meno vadovė

NAIVIŲ PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Inga Baniulienė

8 675 32045,

baniulieneinga@gmail.com

  ŠIMONIŲ PADALINYS  

Kultūrinės veiklos vadybininkė

ŠIMONIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Milisenta Tunkūnė

8 672 16 607,

m.tunkune@gmail.com

Meno vadovė

ŠIMONIŲ PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Virginija Skupienė

8 614 34 966,

virginijaskupiene@gmail.com

  SALAMIESČIO PADALINYS  

Kultūrinės veiklos vadybininkas

SALAMIESČIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Almantas Totoris

8 610 32 287,

almantas.tt@gmail.com

  SKAPIŠKIO PADALINYS  

Kultūrinės veiklos vadybininkas

SKAPIŠKIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Skaistė Bakanienė

8 612 53 902,

skabakas@gmail.com

Režisierė

SKAPIŠKIO PADALINIO REŽISIERIAUS FUNKCIJOS

Vita Vadoklytė

(8459) 42 283, 8 616 96 061

vadvita@yahoo.com

Mėgėjų meno kolektyvo vadovė

SKAPIŠKIO PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Virginija Skupienė

8 614 34 966,

virginijaskupiene@gmail.com

Valytoja

SKAPIŠKIO PADALINIO VALYTOJO FUNKCIJOS

Janina Macienė (8459) 42 283
  SUBAČIAUS PADALINYS  

Kultūrinės veiklos vadybininkė

SUBAČIAUS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Inga Dovydėnienė

(8 459) 55 335, 8 600 63 361,

ingad2977@gmail.com

Meno vadovė

SUBAČIAUS PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Irena Jėčiuvienė

(8 459) 55 335, 8 672 39 369

irenaj64@gmail.com

Choreografė

SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO VADOVO FUNKCIJOS

Rima Paliulienė

(8 459) 55 335, 8 620 63225,

rima.paliuliene@gmail.com

Meno  vadovas – garso, šviesos ir scenos inžinierius

SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVUI-GARSO, ŠVIESOS, SCENOS INŽINIERIUI IR JO FUNKCIJOS

SUBAČIAUS PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Darius Jakštonis

8 602 24 626,

darius.jakstonis@gmail.com

Valytoja

SUBAČIAUS PADALINIO VALYTOJO FUNKCIJOS

Ramutė Kibaitė (8 459) 55 335
  ADOMYNĖS LAISVALAIKIO SALĖ  

Meno vadovė

ADOMYNĖS LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

Vaiva Mališauskienė  8 606 93 001, vaiva88@gmail.com
  LAIČIŲ LAISVALAIKIO SALĖ  

Kultūrinės veiklos vadybininkė

LAIČIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Jelena Valkauskienė

8 616 18 366,

jelena1567@gmail.com

  ANTAŠAVOS LAISVALAIKIO SALĖ  

Kultūrinės veiklos

vadybininkė

ANTAŠAVOS LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Alida Kacinauskienė

8 623 97 591,

alida.kacinauskiene@gmail.com

Mėgėjų meno kolektyvo vadovė

ANTAŠAVOS LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

 

Alida Kacinauskienė

8 623 97 591,

alida.kacinauskiene@gmail.com

  LUKONIŲ LAISVALAIKIO SALĖ

 

 

Kultūrinės veiklos vadybininkė

LUKONIŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Violeta Kunskienė

8 699 47 423,

violetakunskiene@gmail.com

  NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖ  

Kultūrinės veiklos vadybininkė

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Alida Kacinauskienė

8 623 97 591,

alida.kacinauskiene@gmail.com

Mėgėjų meno kolektyvo vadovė

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

Irena Jėčiuvienė

8 672 39 369,

irenaj64@gmail.com

Mėgėjų meno kolektyvo vadovė

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

Violeta Laucienė

8 611 39 308,

wodafone@inbox.lt

  ŠEPETOS LAISVALAIKIO SALĖ  

Kultūrinės veiklos vadybininkė

ŠEPETOS LASVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Vaiva Mališauskienė

8 606 93 001,

vaiva88@gmail.com

  JUODPĖNŲ LAISVALAIKIO SALĖ  

Mėgėjų meno kolektyvo vadovė

JUODPĖNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

Virginija Skupienė

8 614 34966,

virginijaskupiene@gmail.com