Kupiškio KC komanda

Kuriame kultūrą

Kupiškio gyventojams

Susipažinkime

Rasa Gudonienė

Direktoriaus pavaduotoja kultūrai, laikinai einanti direktoriaus pareigas

(8 459) 35 680,
pavaduotoja@kupiskiokultura.lt

Daiva Galvydienė

Personalo vadybininkė

(8459) 42 317,
info@kupiskiokultura.lt

Loreta Karnišovienė

Kasininkė

(8459) 35 679,
kasa@kupiskiokultura.lt

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO IR INFORMACIJOS SKLAIDOS SKYRIUS

Vaida Karaliūnienė

Skyriaus vedėja

(8459) 52 161, 8 614 68 591,
renginiuvadyba@kupiskiokultura.lt

Vilija Morkūnaitė

Režisierė

(8 459) 35672, 8 620 57 905,
vilija.morkunaitee@gmail.com

Simona Baciuškienė

Dizainerė

(8459) 35 678,
kkcdizaineris@gmail.com

Gintarė Baseckaitė-Nacar

Maketuotoja

(8459) 35 678, 8 625 03 012,
kkulturoscentras@gmail.com

Jonas Buziliauskas

Režisierius

8 601 20 302,
buzijon@gmail.com

Gedmantas Juozėnas

Režisierius

8 675 36 626,
gedmantasjuozenas@gmail.com

Vitalija Švelnienė

Kultūros projektų koordinatorė

vita.svelniene@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO IR ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

Alma Pustovaitienė

Skyriaus vedėja

(8459) 35 683, 8 614 40 763,
alma.pustovaitiene@gmail.com

Daiva Palionienė

Folkloristė

(8459) 35 683, 8 675 29 734,
dpalioniene@gmail.com

Joana Jankauskienė

Choreografė

(8459) 35 675,
joana.jan79@gmail.com

Irina Bubnova

Choreografė

8 674 16 444,
irina.sokiai@gmail.com

Inga Baniulienė

Meno vadovė

8 675 32 045,
baniulieneinga@gmail.com

Irmina Puipaitė-Blaževičienė

Choreografė

8 621 41 336,
puipaitei@gmail.com

Marijanas Remeikis

Meno vadovas

8 686 31 765,
marijanasremeikis@gmail.com

Nidija Sankauskienė

Meno vadovė

8 612 30 416,
nidijasankauskiene@gmail.com

Nikita Zimin

Choreografo padėjėjas

8 679 16 994,
guronltu@gmail.com

Pranas Dapšauskas

Meno vadovas

8 608 67 049,

Rasa Rugaitytė

Meno vadovė

8 610 65 619, rugaityte.rasa@gmail.com

Edita Dobrickienė

Akomponiatorė

edita.dobrickiene65@gmail.com

ŪKIO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS

Albertas Audickas

Skyriaus vedėjas

8 698 35 145,
ukis@kupiskiokultura.lt

Romualdas Stukas

Garso, šviesos ir scenos operatorius

8 629 24 772,
romas.stukas@gmail.com

Rokas Jankauskas

Garso ir šviesos operatorius

8 630 20 767,
jankis.rokis@gmail.com,

Andželika Stokytė

Šviesos ir garso operatorius

8 676 79 678,
andzelika.stokyte@gmail.com

Aivaras Povilauskas

Garso ir šviesos operatorius

8 616 05 363,
aivaraspovilauskas@gmail.com

Ingrida Rudzinskienė

Scenografė

8 616 05 312,

Juzefa Dyrienė

Siuvėja

Algis Dzikavičius

Pagalbinis darbininkas

8 623 49 175,

Robertas Chmieliauskas

Pagalbinis darbininkas

Vidmantas Valkauskas

Pagalbinis darbininkas

Laima Neveckienė

Valytoja

Dalia Samuolienė

Valytoja

Milė Ragauskienė

Valytoja

Kristina Vinciūnienė

Rūbininkė budėtoja

KULTŪRINĖS VEIKLOS SENIŪNIJOSE SKYRIUS

Inga Dovydėnienė

Skyriaus vedėja

8 600 63 361,
ingad2977@gmail.com

ALIZAVOS PADALINYS

Sandra Guginienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

8 616 73 469,
alizava@kupiskiokultura.lt

Marijanas Remeikis

Meno vadovas

8 686 31 765,
marijanasremeikis@gmail.com

Saulius Balys

Meno vadovas

saulionis171@gmail.com

Danielius Petrošius

Edukatorius

8 629 19 440,
danieliuspetrosius@gmail.com

NORIŪNŲ PADALINYS

Alida Kacinauskienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

8 623 97 591,
noriunai@kupiskiokultura.lt

Irena Gasparonienė

Kultūrinės veiklos organizatorė

8 620 86 810, irena.gasparoniene@vipt.lt

Irena Jėčiuvienė

Meno vadovė

8 672 39 369,
irenaj64@gmail.com

SKAPIŠKIO PADALINYS

Skaistė Bakanienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

8 612 53 902,
skapiskis@kupiskiokultura.lt

Roma Bugailiškienė

Edukatorė

8 615 46 934
romabugail2@yahoo.com

Vita Vadoklytė

Režisierė

8 616 96 061,
vadvita@yahoo.com

Virginija Skupienė

Meno vadovė

8 614 34 966,
virginijaskupiene@gmail.com

Jelena Valkauskienė

Pagalbinė darbininkė

8 616 18 366,
jelena1567@gmail.com

Janina Macienė

Valytoja

(8459) 42 283,

SUBAČIAUS PADALINYS

Dalė Virbickienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

8 607 172 12,
subacius@kupiskiokultura.lt

Violeta Kunskienė

Kultūrinės veiklos organizatorė

8 699 47 423,
violetakunskiene@gmail.com

Irena Jėčiuvienė

Meno vadovė

8 672 39 369,
irenaj64@gmail.com

Darius Jakštonis

Garso ir šviesos operatorius

8 602 24 626,
darius.jakstonis@gmail.com

Irina Bubnova

Choreografė

8 674 16 444,
irina.sokiai@gmail.com

Ramutė Kibaitė

Valytoja

ŠIMONIŲ PADALINYS

Irmina Puipaitė-Blaževičienė

Kultūrinės veiklos vadybininkė

8 621 41 336,
simonys@kupiskiokultura.lt

Indrė Šiurienė

Kultūrinės veiklos organizatorė

8 615 75 252,
23indre@gmail.com

Virginija Skupienė

Meno vadovė

8 614 34 966,
virginijaskupiene@gmail.com

Aldona Bagdonienė

Meno vadovė

aldonabag@gmail.com

Migla Bernatonė

Edukatorė

8 678 25 462,
migla8484@gmail.com