Skip to main content
Apžvalgos

Istorinės atminimo lentos atidengimas Stračniuose

By 5 rugpjūčio, 20168 rugpjūčio, 2016No Comments

Renginio vedančioji, Kupiškio rajono savivaldybės  kultūros centro Subačiaus padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė Inga Dovydėnienė, kupiškėniškai pasveikino visus susirinkusiuosius bei nuoširdžiai džiaugėsi, kad gausus būrys šventės dalyvių atvyko pagerbti ne tik Povilą Zuloną ir Senovines Kupiškėnų vestuves, kaip autentiškiausias senovinių Kupiškio krašto žmonių vestuvių apeigas, matomas natūralioje kaimo aplinkoje, tačiau ir ypatingą savo kaimą. Šis reiškinys, tai ir dalis visos Lietuvos istorijos. O kas mes būsime rytoj,  jei šiandien nepuoselėsime, neprisiminsime savo krašto tradicijų, apeigų, papročių, nepabrėšime savo išskirtinumo.

Šventėje dalyvavo Kupiškio meno mokyklos direktorė Daiva Šakickienė, jos kolegė mokytoja -metodininkė Rita Laskauskienė, kultūros ir mėgėjų meno puoselėtojai – Laimutė ir Gintautas Bernadickai, Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio teatro „Stebulė ir vaikų ir jaunimo studijos „Ku-kū“ teatralai ir jų vadovė Vita Vadoklytė, Subačiaus seniūnas Vidmantas Paliulis.

Septintame praėjusio amžiaus dešimtmetyje Lietuvoje buvo keletas beveik kiekvienai šeimai  svarbių ir visus vienijusių dalykų: sirgti už „Žalgirį“, apsilankyti garsiajame Šeduvos malūne ir pamatyti „Senovines kupiškėnų vestuves“.

„…Prie Kupiškio rajono Vykdomojo komiteto Socialinio aprūpinimo skyriaus veikė vyresniojo amžiaus žmonių choras, kuriam vadovavo visoje šalyje žinomas chorvedys Vladas Zinkevičius. Vienos choro repeticijos metu V. Zinkevičius pasiūlė atgaivinti dar prieškaryje vaidintas „Kupiškėnų vestuves“. Mokytojos Petronėlė Zulonienė, Ona Paulauskienė ir žurnalistas Henrikas Paulauskas rinko medžiagą, rašė scenarijų. Pusmetį ieškota tinkamo žmogaus piršlio vaidmeniui, kol pakviestas Kupiškio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Povilas Zulonas. Nuo pat pirmos repeticijos jis tapo ne tik piršlio vaidmens atlikėju, bet ir režisieriumi.

Pirmasis spektaklis parodytas 1966 m. rugsėjo 10 d. Kupiškyje, netrukus minėsime 50-ąją sukaktį, o  paskutinis Subačiaus seniūnijoje  – 1992 m. kovo 7 d. Lukonyse, Kupiškio rajone. Liaudies teatras iš viso žiūrovams pasirodė 672 kartus (su spektakliais „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ ir „Šienpjovių daina“). 1970 metų pavasarį Lietuvos radijo ir televizijos komitetas, gavęs respublikos vadovybės palaiminimą, ėmė kurti filmą  „Kupiškėnų vestuvės“ (režisierius – Eugenijus Šaltis, operatorius – R. Ožkinis). Filmuota buvo pasirinktas dviejų galų senovinis namas Kupiškio rajono kaime, tačiau namas sudegė ir teko ieškoti kito, tad po ilgų ieškojimų buvo rasta tinkama sodyba Skapiškio apylinkėse, vėliau – netoli Subačiaus, Stračnių kaime – Valerijos Dulytės, t.y. čia, kur mes susirinkome. Filmavimas vyko 1970 m. rugsėjo – lapkričio mėn.; TV filmo režisierius Eugenijus Šaltis ir Kupiškio etnografijos teatro spektaklio režisierius Povilas Zulonas). Stračnių kaimą filmavimui parinko etnografė Angelė Vyšniauskaitė. Po metų 1971m. Vilniaus plokštelių įrašų studija įrašė „Senovinių kupiškėnų vestuvių spektaklį“, o vėliau Rygos firma „Melodija“ dideliu tiražu išleido dviejų plokštelių komplektus, nuo to įrašo prabėgo jau 45 metai.

Labai gražiai sutapo visos Senovinių kupiškėnų vestuvių sukaktys ir tai, kad 2016-ieji LR Seimo paskelbti „Vietos bendruomenių metais“. Subačiaus seniūnijos Valakų bendruomenės pirmininkas Gintaras Stašys šalia bendruomenės vykdomos veiklos aktyviai dalyvauja ne tik Subačiaus kultūrinėje  veikloje, skatina pilietiškumo ugdymą ir pakviestas Ingos Dovydėnienės pristatė savo idėją atminimo lenta įprasminti Senovinių Kupiškėnų vestuvių filmavimą Stračnių kaime. Jis pats nupirko ąžuolą, rado drožėją ir gražuolė lenta buvo atidengta, grojant patobulintą Gintauto Bernadicko kupiškėnų vestuvinį maršą.

Senovinės kupiškėnų vestuvės nebūtų įvykusios be garsaus režisieriaus. Senovinių kupiškėnų vestuvių režisierius P. Zulonas mirė sulaukęs garbaus amžiaus  – 84 –erių metų, 1996 metų lapkričio mėnesį, palaidotas Kupiškio kapinėse. Tais pačiais metais Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje atidengta skulptoriaus Henriko Orakausko kompozicija „Senovės kupiškėnų vestuvės“. Konkrečių personažų skulptorius nevaizdavo, tiesiog pateikė vestuvininkų kompoziciją, puošiančią Kupiškį iki šiol. 2012 metais visą spalio mėnesį įvairiais renginiais ir konkursais minėtos 100-osios šio iškilaus žmogus gimimo metinės. Šiai progai Subačiaus poetė Angelė Marija Jonuškienė  parašė du gražius eilėraščius, kuriuos šios atmintinos dienos proga dovanojo šio vakaro svečiams.

Ne vieną dešimtmetį šalia Senovinių kupiškėnų vestuvių aktorių, režisieriaus savo pagalba prisidėjo kultūros darbuotoja Laimutė Bernadickienė, kuri mielai pasidalino savo prisiminimais apie tai, kokie nuoširdūs, paprasti, mylintys vienas kitą buvo šio teatro aktoriai. Pasak jos, kupiškėnai gali teisėtai didžiuotis esantys tokio visai lietuvių tautai brangaus turto – senovinių kupiškėnų vestuvių – dalyviais. Dokumentuose užfiksuota, kad rekordas pasiektas 1967 metais liepos 8 dieną, kai spektaklį Kauno Vytauto parko estradoje išvydo 10 000 žiūrovų.

Šios šventės organizatorius ir dalyvius pasveikino seniūnas Vidmantas Paliulis, kuris negailėjo gražių žodžių Gintarui Stašiui bei jo žmonai Danguolei už puoselėjamas vertybes, istorinių tradicijų kūrimą ir jų išsaugojimą ateinančioms kartoms.

Pakviesta vedančiosios, Stračnių kaimo žmonėms bei jų svečiams žodį tarė Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio teatro „Stebulė ir vaikų ir jaunimo studijos „Ku-kū“ teatralai ir jų vadovė Vita Vadoklytė, kuri džiaugėsi ilgamete pažintimi su Gintaru bei Danguole, dėkojo už jų meilę ir pagarbą kultūrai, už jos puoselėjimą.

Renginio vedėja padėkojo visiems kalbėjusiems už pasidalinimą savo gražiais, atmintyje įsirėžusiais prisiminimais ir visus pakvietė į kiemą, pasižiūrėti skapiškėnų spektaklio „Pasakoja kupiškėnai“( pagal režisieriaus Povilo Zulono atsiminimus).

Nuoširdžiai ir įtaigiai, kupiškėnų tarme suvaidintas spektaklis visiems labai patiko, žmonės negailėjo aplodismentų aktoriams, kurių tarpe legenda tapęs Jonas Uziela, šiais metais paminėjęs 95-ąją gimimo dieną.

Valakų bendruomenės vardu jos pirmininkas Gintaras Stašys  režisierei Vitai Vadoklytei įteikė padėką bei pačių sodyboje išaugintą gėlės žiedą. Po spektaklio, klėtyje Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus mokinių piešinių parodą pristatė mokytoja – metodininkė Rita Laskauskienė, o autentiškais, senovinių Kupiškėnų vestuvių personažus atspindinčiais piešiniais, skirtais šiai šventei, džiaugėsi Kupiškio meno mokyklos direktorė Daiva Šakickienė. Kalbėdama ji dėkojo Gintaro ir Danguolės Stašių šeimai bei visiems šios gražios susibūrimo progos organizatoriams bei dalyviams. Po piešinių bei knygų parodos iš Subačiaus bibliotekos fondų apžiūros klėtyje, visi dalyviai smagiai bendravo kieme prie bendro suneštinių vaišių stalo.

Kilni ir prasminga idėja įamžinti  mums subatėnams svarbaus įvykio – senovinių Kupiškėnų vestuvių filmavimo vietą, tikėtina ateityje turistams taps traukos vieta ar lankomu objektu.

 

Kupiškio KC Subačiaus padalinio informacija

 

kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply