Alizavos padalinio vaikų ritminių šokių grupė „Svaja“

Vaikų ritminių šokių grupė „Svaja“ susibūrė  2010 m. Didžiausią dėmesį skiria kūrybai, improvizacijoms ir šiuolaikinio šokio technikoms. „Svaja“ šoka savo miestelyje organizuojamose šventėse, dalyvauja Kupiškio kultūros centro padalinių, laisvalaikio salių ir kitų rajonų renginiuose.  Grupei vadovauja Jolanta Šidlauskienė.

Jolanta ŠidlauskienėVadovė