Kupiškio kultūros centro folklorinis ansamblis „Kupkėmis“

Tuometinės Kupiškio kultūros centro dailininkės Vandos Rastenytės Balsienės ir etnografės Almos Totorytės Pustovaitienės iniciatyva 1995 metais susikūrė folklorinis ansamblis KUPKĖMIS. Vadovauti ėmėsi Alma Pustovaitienė. Per visus kūrybinio darbo metus, kolektyvo nariai stengėsi dainuoti lietuvių liaudies dainas kupiškėnų tarme, šokti aukštaičių krašto šokius, groti aukštaitišką instrumentinę muziką, giedoti senąsias polifonines giesmes – sutartines, pūsti ragus ir skudučius.

Vadovė Alma PustovaitienėTel. +370 614 40 763, el. paštas almapustovaitiene@gmail.com

1999 – ais  m. pastatytas etnografinis vaidinimas „VESĖLIOS ANOJ ŠALY“, o 2004-siais, tuo pačiu pavadinimu, sukurtas video filmas (scenarijaus autorės: Vanda Rastenytė Balsienė ir Alma Totorytė Pustovaitienė, režisavo – Vilija Morkūnaitė, dailininkas-scenografas – Antanas Kalvelis).

Kolektyvo nariai organizuoja ir rengia lietuvių kalendorines šventes : Užgavėnes, Rasas, Vėlines, Sekmines, Advento vakarus, Rudens Lygiadienį – Baltų vienybės dieną.

Kupkėmis“ koncertuoja Kupiškio rajone, rengia edukacines pamokas jaunimui Kupiškio krašto vestuvių papročiai ir tradicijos“. Kolektyvas yra koncertavęs įvairiuose Lietuvos kraštuose, dalyvavęs daugelyje tarptautinių folkloro festivalių ir Dainų švenčių Lietuvoje. Taip pat viešėjo tarptautiniuose folkloro festivaliuose užsienyje: Graikijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Rumunijoje, Norvegijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Bulgarijoje, Airijoje.

Folklorinis ansamblis KUPKĖMIS yra sukūręs apė 14 teminių programų: „Linomynio pabaigtuvas“; „Rundavonā“; „Lėmė būti kareivėliu“; „Starkaus gryčioj prėš pot odvintų“; „Apė laumas ir Parkūnų“; Užgavėnių, Sekminių, Vėlinių programas, „Atoskranda pova, leliumoj“ – Advento-Kalėdų papročiai ir kt.; etnografinius vaidinimus: „GEGUTYTA SODĖLY KUKOVO“ – gimtuvių – krikštynų papročiai“, ir „TRĖJOS KUPIŠKĖNŲ VESĖLIOS“ (scen. aut. A. Pustovaitienė, rež. Jūra Sigutė Jurėnienė). Kolektyvas atnaujino etnografinį vaidinimą „VESĖLIOS ANOJ ŠALY“ (scen. aut. V. Rastenytė Balsienė ir A. Totorytė Pustovaitienė, rež. J. S. Jurėnienė, dailininkė-scenografė Ingrida Rudzinskienė) ir 2019 m. rugsėjo mėn. minėjo vaidinimo sukūrimo 20-metį. Šis etnografinis vaidinimas dažnai vaidintas Lietuvos žiūrovų scenose: Vilniuje, Biržuose, Rokiškyje, Vabalninke, Panemunėlyje, Subačiuje, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Kaune, Kupiškyje, ištraukos iš vaidinimo įtraukiamos į koncertines programas dalyvaujant festivaliuose užsienyje. 2012 m. vaidinimas nufilmuotas LRT televizijos minint Kupiškio krašto šviesuolio, pedagogo ir liaudies teatro „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ režisieriaus Povilo Zulono 100-ąsias gimimo metines.

Sukurti filmai apie lietuvių kalendorinių švenčių papročius: „Kupiškėnų Užugavėnios“, „Kūčios ir Kalėdos“, „Gavāno vorymas“ (scenarijų aut. A. Pustovaitienė). Kolektyvas dalyvavo ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro kurtuose filmuose. Tai „Lietuvių kalendorinės šventėsfilmuotos Kupiškėniškos Sekminės ir Lietuviškų vestuvių papročiai“.

Respublikiniuose etnografinių filmų festivaliuose „Etnokinas“ Alytuje Kupkėmio sukuri etnografiniai filmai „Vesėlios anoj šalyir Kupiškėnų Užugavėnios pelnė nominacijas.

Kolektyvo nariai dėvi autentiškus Kupiškio kraštui būdingus tautinius kostiumus, kurie yra atkurti pagal Kupiškio etnografijos muziejaus fondų pavyzdžius, surinktus kraštotyrininkių seserų M. S. E Glemžaičių.

Kolektyvas didelį dėmesį skiria sanojo klodo palikimui – sutartinėms. Jis yra Aukštaitijos regiono sutartinių švenčių „SUTARJĖLA“ Kupiškyje bei kituose Aukštaitijos kraštuose sumanytojas, rengėjas ir dalyvis. Išleistas DVD diskas „Kupiškio krošto sutartinas“. 2018 m. kolektyvas įsigijo IX-XIII a. rekonstruotus sėlių genties kostiumus, atkurtus pagal archeologinius radinius Sėlos žemėse, Lietuvos ir Latvijos teritorijoje (kostiumus kūrė archeologė, dr. Daiva Steponavičienė).

Už etnografinę veiklą – kupiškėniškų tradicijų, papročių, tarmės išsaugojimą ir sklaidą Lietuvoje bei pasaulyje folkloro kolektyvas „Kupkėmis“ 2010 m. apdovanotas aukščiausia šalies nominacija Aukso paukštė – 2010.

2015 m. pažymint kolektyvo kūrybinės veiklos 20-metį sukurta etnografinė programa „Kupos kiemi – paukštlakis“ (scen. aut. A. Pustovaitienė).

2017 m. kolektyvo KUPKĖMIS vadovės ir dalyvių pastangomis nacionalinė vertybė „Kupiškėnų vestuvės“ įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.

2021 m. išleista garsajuostė „Kupkėmio laja“ bei sukurta etnografinė programa „Sidabrinis KUPKĖMIO paukštlakis“ (scen. aut. A. Pustovaitienė), skirta kolektyvo kūrybinės veiklos 25-mečiui paminėti.

2021 m. ansamblio dalyvių, vadovės ir Biržų krašto muziejaus„Sėla“ specialistų pastangomis nacionalinė vertybė „Naminio alaus tradicija Biržų ir Kupiškio krašte“ įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. To pasekoje, kolektyvas „Kupkėmis“ 2022 m. sukūrė naują etnografinį vaidinimą GALINGAS MIEŽIO GRŪDAS (scenarijaus aut. – A. Pustovaitienė, rež. – J. S. Jurėnienė, scenografė – I. Rudzinskienė). Premjera įvyko 2022 m. birželio 10 d.

Kolektyvui suteikta aukščiausia I-oji mėgėjų meno kolektyvo kategorija.

Vadovė Alma Totorytė Pustovaitienė