Folklorinis ansamblis „Kupkėmis“

Tuometinės kultūros centro dailininkės Vandos Balsienės ir etnografės Almos Pustovaitienės iniciatyva 1995 metais susikūrė folklorinis ansamblis „Kupkėmis“. Vadovauti ėmėsi Alma Pustovaitienė. Per septyniolika kūrybinio darbo metų ansamblio nariai stengėsi dainuoti liaudies dainas kupiškėnų tarme, šokti aukštaičių krašto šokius, groti aukštaitišką instrumentinę muziką, giedoti sutartines.

2000- aisiais metais pastatytas etnografinis vaidinimas „ Vesėlios anoj šaly“, o 2004 – aisiais, tuo pačiu pavadinimu sukurtas vaizdo filmas.

Ansamblio nariai organizuoja ir rengia kalendorines šventes : Užgavėnes, Jonines, Vėlines, Sekmines, Advento vakarus.

Ansamblyje dalyvauja 25 žmonės, „ Vesėlių“ vaidinime dalyvauja 32.

„Kupkėmis“ koncertuoja Kupiškio rajone, rengia mokomąsias pamokas suaugusiesiems „Kupiškio krašto vestuvių papročiai ir tradicijos“. Ansamblis yra koncertavęs įvairiuose Lietuvos kraštuose, dalyvavęs daugelyje tarptautinių folkloro festivalių Lietuvoje – Klaipėdoje, Vilniuje, Nidoje, Šiauliuose, Kaišiadoryse, Mosėdyje, Sedoje, Birštone ir Kupiškyje. Taip pat kolektyvas viešėjo tarptautiniuose folkloro festivaliuose užsienyje – Graikijoje, Portugalijoje, Latvijoje, Rumunijoje, Norvegijoje, Ukrainoje.

Folklorinis ansamblis „Kupkėmis“ yra paruošęs ir sukūręs nemažai teminių programų, kaip antai: „Linomynio pabaigtuvas“; „Rugiapjūtės pabaigtuvas“; „Rundavona“; „Lėmė būti kareivėliu“; „Starkaus gryčioj prėš pot odvintų“; „Apė laumas ir Parkūnų“; Užgavėnių, Sekminių, Vėlinių programas.

Sukurti filmai apie kalendorinių švenčių papročius: „Kupiškėnų Užugavėnios“; „Kūčios ir Kalėdos“, „Gavano vorymas“. Ansamblis dalyvavo ir Lietuvos liaudies kultūros centro kurtuose filmuose: „Lietuvių kalendorinės šventės“ filmuotos „Kupiškėniškos Sekminės“ ir „Lietuviškų vestuvių papročiai“.

Respublikiniuose etnografinių filmų festivaliuose „Etnokinas“ Alytuje „Kupkėmio“ sukutri etnografiniai filmai „Vesėlios anoj šaly“ bei „Kupiškėnų Užugavėnios“ pelnė nominacijas.

Ansamblyje didelis dėmesys skiriamas senojo klodo palikimui – sutartinėms. Kolektyvas yra respublikinių sutartinių švenčių „ Kokių sutarysma“ Kupiškyje bei kituose Aukštaitijos krašto rajonuose sumanytojas, rengėjas bei dalyvis.

Už etnografinę veiklą – kupiškėniškų tradicijų, papročių, tarmės išsaugojimą ir sklaidą ansamblis „Kupkėmis“ 2010 m. apdovanotas aukščiausia šalies nominacija – Aukso paukštė.

Tel.: 8 614 40763

Alma PustovaitienėVadovė, folkloristė