Šimonių padalinio mišrus vokalinis ansamblis „Juodupėlė“

2006 metais Kupiškio kultūros centro Juodpėnų padalinyje moterų ansambliui vadovavo Marijanas Remeikis. Tuo metu ansamblis pavadinimo neturėjo, tačiau Juodupė, tekanti per Juodpėnų kaimą, davė vardą moterų ansambliui. Nuo 2020-06-25 ansamblis tapo mišrus. Atliekamų dainų repertuare: romansai, lietuvių liaudies dainos, kompozitorių sukurtos dainos kapeloms. Kolektyvas koncertuoja bendruomenės šventėse, Kupiškio ir kitų rajonų renginiuose, dalyvauja konkursuose.

Vadovė

Aldona Bagdonienėel. paštas aldonabag@gmail.com

Dar 2005-aisiais metais, kaime  įkūrus bendruomenę, buvo keliamas tikslas – atgaivinti kultūrinį gyvenimą, todėl buvo dedama daug pastangų rasti profesionalų darbuotoją.

2006 metais norinčioms dainuoti   moterims vadovavo Marijanas Remeikis (tada ansamblis neturėjo jokio pavadinimo). Tai buvo dabartinio  ansamblio  pradžių pradžia. „Kur Juodupė vingiuoja savo vagą…“ – dainuojama vienoje iš Juodpėnų  moterų vokalinio ansamblio „Juodupėlė“  dainų.  Juodupė, tekanti per Juodpėnų kaimą, davė vardą moterų ansambliui.

Ansamblis „Juodupėlė“  susibūrė 2007 metų rudenį, laisvalaikio centre pradėjus dirbti Norbertui Varnauskui. Per ansamblio „Juodupėlė“ veiklos metus koncertuota ne tik savo kaimo šventėse ir renginiuose, bet  seniūnijų dienose, pas kaimynus šimoniečius, adomyniečius, naiviečius. Koncertavome Rokiškio rajone Lailūnuose, net moterų pataisos namuose Panevėžyje. Dalyvauta ansamblių konkurse „Dainuoju dainą – raminu širdį“ Šimonyse. Ansambliui vadovavo  Žydrūnė Rakauskaitė, Sigitas Malinauskas, Virginija Skupienė. Šiuo metu kolektyvą kūrybiniu keliu veda Aldona Bagdonienė.

2020-06-25 kolektyvo sudėtis buvo pakeista ir ansamblis iš moterų tapo mišriu.

Kalėdų eglės įžiebimo šventė Juodpėnuose ir Kupiškio KC Šimonių padalinio mišraus vokalinio ansamblio „Juodupėlė“ 15-asis gimtadienis