Kupiškio kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Cantus Vita“

Kamerinis choras „Cantus Vita“ (vad. Marijanas Remeikis), įkurtas Kupiškio kultūros centre 2014 metų sausio mėnesį. 2020-02-12 kolektyvas pakeitė pavadinimą į mišrų vokalinį ansamblį.  Repertuare užsienio ir Lietuvos kompozitorių kūriniai bei įvairios lietuvių liaudies dainų aranžuotės a cappella ir su instrumentiniu pritarimu. Viso apie 100 įvairių epochų pasaulietinės ir sakralinės muzikos kūrinių.

Kupiškio kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Cantus Vita“ yra ilgametis Lietuvos dainų šventės ir kitų konkursų dalyvis, aktyviai koncertuojantis Kupiškio rajone, ypač minint valstybines šventes.

Vadovas Marijanas RemeikisTel.:+370 686 31 765, el. paštas marijanasremeikis@gmail.com

Kupiškio kultūros centro mišraus vokalinio ansamblio „Cantus Vita“ pasiekti rezultatai šiuo kalba patys už save. Kolektyvas aktyviai dalyvavo įvairiuose vokaliniuose festivaliuose ir respublikiniuose konkursuose: „Kas dainoj sudėta“, „Šilų aidai“, „Ten, kur aukštas klevas“, 2022 m. didžiausiame vokalinių kolektyvų konkurse – kamerinio vokalinio žanro olimpiadoje  „Sidabriniai balsai“. Visuose šiuose konkursuose kolektyvą lydėjo sėkmė. Dainininkai buvo įvertinti ir grįžo užėmę prizines vietas. Ansambliui buvo suteiktas II-ojo laipsnio diplomas.

 

Dalyvavome:

2014 m. Lietuvos dainų šventėje Čia – mano namai“;

2014 m. spalio mėn. Tarptautinės Muzikos dienos koncerte Biržuose;

2015 m. respublikiniame konkurse Šventosios gaida“ (Ukmergės rajone Taujėnuose) laimėjome III vietą;

2015 m. pirmajame Šiaurės Lietuvos chorų festivalyje Pasvalyje;

2015 m. rudenį Norvegijoje Froyos komunoje;

2015 m. Panevėžio bendruomenių rūmų chorų šventėje – sambūryje Amžina daina – 2015;

2016 m. kovo mėn. Naujamiestyje (Panevėžio raj.) respublikiniame solistų ir vokalinių ansamblių konkurse Sidabriniai balsai“, kuriame buvome įvertinti II laipsnio diplomu;

2016 m. birželio 19 d. giesmių šventėje Zarasuose;

2016 m. rugsėjo mėn. Anykščiuose chorų festivalyje Chorų skambesy!;

2016 m. spalio 1 d. Biržuose vykusiame koncerte Tarptautinės Muzikos dienos ir choro Viktorija 20-mečiui pažymėti;

2016 m. spalio 2 d. Kupiškio bažnyčioje giesmių šventėje Giesmė angelui, skirtoje Kupiškio parapijos 400 metų sukakčiai;

2017 m. sausio mėn. 13-15 dienomis tarptautiniame Kalėdinių giesmių festivalyje Коляда на Майзлях (Kalėdos Maizliuose) Ivano-Frankivsko mieste Ukrainoje;

2017 m. gegužės 20-21 dienomis II-ąjame Šiaurės Lietuvos chorų festivalyje Pasvalyje;

2017 m. lapkričio 11 d. Panevėžio bendruomenių rūmų chorų šventėje – sambūryje Amžina daina – 2017;

2018 m. liepos mėn. dalyvavome Lietuvos šimtmečio dainų šventėje „Vardan tos…“;

2018 m. gruodžio mėn. Kupiškio kultūros centro miuzikle „Prometėjas“.

2019 m.

 • birželio 15 d. Zarasuose rytų Aukštaitijos dainų šventėje Dainų Dainelę, skirtoje Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio 150-mečio jubiliejui;

 • rugpjūčio 10 d. Skapiškio bažnyčioje, Skapiškio bažnyčios 500 metų jubiliejaus proga;

 • rugpjūčio 23 d. Baltijos kelio 30-mečio minėjime Panevėžio rajone;

 • lapkričio 16 d. pirmąjame tarptautiniame mėgėjų vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse „Dainų sodai“ Kupiškyje. Laimėtas „Už geriausiai atliktą dainą „a cappella“ apdovanojimas;

 • gruodžio 12 d. Kupiškio meno mokyklos kalėdiniame koncerte;

 • gruodžio 14 d. adventinės chorinės muzikos koncerte Radviliškio bažnyčioje;

 • gruodžio 20 d. Kupiškio rajono ūkininkių draugijos „Sodžius“ organizuotame kalėdiniame koncerte Kupiškio KC;

 • gruodžio 29 d. Rokiškio KC organizuotame koncerte „Kalėdinių giesmių valanda“, kuris vyko Rokiškio bažnyčioje.

2020 m.

 • vasario 12 d. „Cantus Vita tampa mišriu vokaliniu ansambliu;

 • Rugsėjo 12 d. Naiviuose (Kupiškio r.) vokalinių ansamblių festivalyje „Kas dainoj sudėta“.

2021 m.

 • liepos 25 d. šv. mišiose Pandėlio bažnyčioje. Šventė skirta miestelio 430 metų ir bažnyčios 220 metų jubiliejui paminėti;

 • rugpjūčio 5 d. parodos „Hirošima ir Nagasakis. Atominė bomba ir žmonija“ atidaryme Kupiškio KC;

 • rugpjūčio 6 d. parodos „Lietuvos dvarai“ atidaryme Adomynės dvare;

   

 • rugsėjo 26 d. tradiciniame regioniniame vokalinių ansamblių festivalyje „Kas dainoj sudėta“ Naiviuose (Kupiškio r.);

 • spalio 17 d. vokalinių ansamblių konkurse „Šventosios gaida“ (Taujėnuose, Ukmergės r.);

 • lapkričio 13 d. nuotoliniu būdu vykusiame vokalinių ansamblių konkurse „Dainų sodai“ (Kupiškis). Apdovanoti III laipsnio diplomu;

 • lapkričio mėn. nuotoliniu būdu dalyvauta Lietuvos vokalinių ansamblių konkurse „Šilų aidai“. Miestų ir rajonų centrų ansamblių kategorijoje laimėta III vieta;

 • gruodžio mėn. nuotoliniu būdu dalyvauta vokalinių ansamblių konkurse „Sidabriniai balsai“. Apdovanoti II laipsnio diplomu.

 • gruodžio mėn. nuotoliniu būdu dalyvauta festivalyje „Kalėdų žvaigždė Slobožanske“ (Ukraina). Laimėta 1 vieta.

2022 m.

 • Subačiuje (Kupiškio r.) dalyvauta vokalinių ansamblių festivalyje „Kur dvi širdys – ten pora“. Apdovanoti nominacija „Už profesionaliausią pasirodymą“;

 • Balandžio 30 d. Linkuvos kultūros centre (Pakruojo r.) respublikiniame vokalinių ansamblių konkurse „Kur aukštas klevas“. Miestų ir rajono centrų didžiųjų ansamblių kategorijoje laimėta III vieta;

 • Balandžio 24 d. koncertuota Kupiškio parapijos namuose Atvelykio proga;

 • gegužės 28 d. dalyvauta koncerte „Sidabriniams balsams nuaidėjus“ Kupiškio kultūros centre;

 • gegužės 29 d. su meno mokyklos vaikų choru giedota Kupiškio bažnyčioje vaikų Pirmosios komunijos šventės proga;

 • birželio 11 d. su meno mokyklos vaikų choru giedota Kupiškio bažnyčioje jaunuolių Sutvirtinimo sakramento teikimo proga;

 • birželio 12 d. koncerte Adomynės bažnyčios atlaiduose (Kupiškio r.).

Su kolektyvu nuolat koncertuojame Kupiškio kultūros centro organizuojamuose renginiuose, taip pat miestelių bendruomenių organizuojamose šventėse. Sekmadieniais giedame Kupiškio bažnyčioje šv. mišių metu. Su sakraline programa pasirodome Lietuvos bažnyčiose.

Ukrainos festivalyje Kupiškio kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Cantus Vita“