Juodpėnų laisvalaikio salės mišrus vokalinis ansamblis „Juodupėlė“

Juodpėniečiai  nuo senų laikų mėgo muziką, šokį, dainą, po darbų  niekieno neraginami,  rinkdavosi bibliotekoje, kolūkio kontoroje ar didesnėje troboje.  Pagal savo pomėgius būrėsi į grupeles ir dainavo,  šoko, grojo, vaidino…

1957 m. kaime atidaryti kultūros namai. Per tą laiką daug įvairiausių kolektyvų susikūrė ir iširo, daug kas kito ir pačiame kaime, tačiau saviveiklininkų, juodpėniečių tarpe, visada buvo ir yra.

Dar 2005-aisiais metais, kaime  įkūrus bendruomenę, buvo keliamas tikslas – atgaivinti kultūrinį gyvenimą, todėl buvo dedama daug pastangų rasti profesionalų darbuotoją.

2006 metais norinčioms dainuoti   moterims vadovavo Marijanas Remeikis (tada ansamblis neturėjo jokio pavadinimo). Tai buvo dabartinio  ansamblio  pradžių pradžia. „Kur Juodupė vingiuoja savo vagą…“ – dainuojama vienoje iš Juodpėnų  moterų vokalinio ansamblio „Juodupėlė“  dainų.  Juodupė, tekanti per Juodpėnų kaimą, davė vardą moterų ansambliui.

Ansamblis „Juodupėlė“  susibūrė 2007 metų rudenį, laisvalaikio centre pradėjus dirbti Norbertui Varnauskui. Per ansamblio „Juodupėlė“ veiklos metus koncertuota ne tik savo kaimo šventėse ir renginiuose, bet  seniūnijų dienose, pas kaimynus šimoniečius, adomyniečius, naiviečius. Koncertavome Rokiškio rajone Lailūnuose, net moterų pataisos namuose Panevėžyje. Dalyvauta ansamblių konkurse „Dainuoju dainą – raminu širdį“ Šimonyse. Ansambliui vadovavo  Žydrūnė Rakauskaitė, Sigitas Malinauskas. Šiuo metu kolektyvą kūrybiniu keliu veda Virginija Skupienė.

2020-06-25 kolektyvo sudėtis buvo pakeista ir ansamblis iš moterų tapo mišriu.

Vadovė

Virginija Skupienė