Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio kapela „Mituva“

Kaip ir kiekvienam didesniam ir prasmingam darbui, ypač suburiant žmones bendrai veiklai, reikalingas entuziastas, pradininkas, telkėjas. Ne išimtis ir Skapiškio kapelos kūrimasis. Prieš gerą dešimtmetį pirmasis kapelos vadovas Rolandas Vaškevišius surinko grupelę grojančių ir dainuojančių saviveiklininkų. Skapiškėnams buvo smagu savo kultūros namuose pamatyti naują meno saviveiklos formą. Pirmas išėjimas į sceną Motinos dienos koncerte žiūrovų buvo sutiktas šiltai.

Vadovaujant Stanislovui Sabaliauskui, kapelai teko koncertuoti įvairiose šventėse, teatrų festivaliuose, ir ne tik savame miestelyje, bet ir kitose Kupiškio bei Rokiškio rajonų vietose. Apie tai primena padėkos iš Naivių, Laičių, Šepetos, Noriūnų, Alizavos, Salamiesčio, Šimonių, Pandėlio, Rokiškio. Dalyvauta ne vienoje „Lingaudala“ šventėje Kupiškyje, Aukštaitijos regiono derliaus šventėje Utenoje.

2009 m. kovo mėnesį pradėjus vadovauti Sauliui Lauciui, kapelos repertuaras pasipildė instrumentiniais kūriniais bei naujomis dainomis. Keletui jų muziką rašė pats vadovas, parinkdamas pažįstamų vietos poetų žodžius. Koncertuota Kupiškyje bei rajono miesteliuose: Adomynėje, Antašavoje ir kitose, anksčiau minėtose, vietose. 2011 metais kapela džiugino Kaziuko mugės dalyvius Vilniuje. Linksmas dainas, tarp jų ir apie Skapiškį, buvo galima išgirsti prie Seimo rūmų bei Vilniaus Rotušėje. 

Buvome maloniai pakviesti į Vilniaus kupiškėnų klubą ir savo programą rodėme Vilniaus karininkų ramovėje. Čia mūsų kapela pirmą kartą buvo pakrikštyta  ,,Mituvos“ vardu. Mat pro Skapiškį tekantis upeliukas, Lėvens intakas, taip pat vadinasi Mituva. Be to, šį vardą turi šalia Skapiškio esantis ežeras.

Kultūrinis bendradarbiavimas tarp Kupiškio rajono saviveiklininkų ir Lenkijos lietuvių suteikė progą instrumentinei kapelos grupei koncertuoti Seinuose. Be koncertinės veiklos, muzikantams teko garbė ir atsakomybė dalyvauti tradicinės muzikuojančių ir muziką mylinčių žmonių šventės „Aleksiuko bandonija“ vertinimo komisijoje.

Šio skapiškėnų kolektyvo narių skaičius išlieka beveik visada panašus – 11 žmonių. Daugelis jų groja ir dainuoja nuo pat kapelos susikūrimo pradžios.

 

Vadovas Saulius Laucius
Mob. 8 645 71535

Atnaujinta: birželio 10, 2016, 1:15

       DĖMESIO! Gruodžio 30 d. kultūros centro kasa nedirbs. Prašome atsiimti muzikinio spektaklio „Snieguolė“ bilietus iki š. m. gruodžio 29 d.   Leiskime laiką kartu!