Noriūnų padalinio vaikų ir jaunimo saviraiškos studija „Dzin“

Studija buvo įkurta 2008 m. ir veikė kaip Noriūnų jaunimo klubas „Dzin“, kurio prezidentu buvo Deividas Karaliūnas. Tuo metu klube lankėsi apie 20 narių. Klubo nariai dalyvavo įvairiuose jaunimo ir sporto renginiuose tiek rajone, tiek už rajono ribų, vykdė projektinę veiklą, bendras veiklas su klubu „Noriūnų seklytėlė“, kūrė ir vaidino scenos vaizdelius. Nuo 2020-12-16 klubas gavo naują pavadinimą, tai Kupiškio kultūros centro Noriūnų padalinio vaikų ir jaunimo saviraiškos studija „Dzin“ (vad. Alida Kacinauskienė).  Kolektyvo nariai išbando savo kūrybines jėgas vaidyboje, dainavime, renginių organizavime, savanoriškoje ir kitose veiklose.

 

Vadovė Alida KacinauskienėTel. +370 623 97 591, el. paštas alida.kacinauskiene@gm

Nuo 2017 m. gegužės mėnesio klubas atnaujino savo veiklą ir pradėjo aktyviai dalyvauti KC Noriūnų laisvalaikio salės renginiuose. Padėta organizuoti koncertines programas (motinos ir tėvo dienos minėjimai, „Padėkos šventė“, „Vaikų Velykos“, „Pas Kaziuką į svečius“), konkursų ir atrakcijų („Rudens švente“), organizuoja šokių vakarus ir akcijas („Šventinė Kalėdų nuotaika“, „Švara aplinkoje, švara kalboje“). Dalyvauta etnokultūros stovykloje  Šepetoje -„Kalbėkime ir dainuokime kupiškėniškai, šokime ir grokime liaudiškai“. Kolektyvo nariai taip pat dalyvavo Kupiškio KC organizuojamuose renginiuose: Laisvės gynėjų dienos minėjime, akcijoje „Šoka visa Lietuva“, o nuo 2018 m. yra nuolatiniai kūrybos ir meno festivalio „Stichijos“ savanoriai.

Kolektyvo „Dzin“ nariai išbando savo kūrybines jėgas vaidyboje, dainavime, renginių organizavime, savanoriškoje veikloje.