Kupiškio kultūros centro Noriūnų laisvalaikio salės vaikų ir jaunimo saviraiškos studija „Dzin“ (vad. Alida Kacinauskienė) įkurta 2020-12-16. Iki tol kolektyvas veikė kaip Noriūnų jaunimo klubas „Dzin“.

Klubas buvo įkurtas 2008 m. Tuo metu klube priskaičiuodavo apie 20 narių. Pirmas prezidentas buvo Deividas Karaliūnas. Tai visada buvo nepastovus savo nariais ir veiklomis klubas, nes jaunimas – migruojantys žmonės. Klubo nariai dalyvavo įvairiuose jaunimo ir sporto renginiuose tiek rajone, tiek už rajono ribų. Vykdė projektinę veiklą. Yra laimėję keletą projektų. Padėdavo kitiems jaunimo klubams projektinėje veikloje, vykdė bendras veiklas su senjorais, tai yra su klubu „Noriūnų seklytėlė“, kurdavo ir vaidino scenos vaizdelius.

Nuo 2017 m. gegužės mėnesio klubas atnaujino savo veiklą ir pradėjo aktyviai dalyvauti KC Noriūnų laisvalaikio salės renginiuose. Padėta organizuoti koncertines programas (motinos ir tėvo dienos minėjimai, „Padėkos šventė“, „Vaikų Velykos“, „Pas Kaziuką į svečius“), konkursų ir atrakcijų („Rudens švente“), organizuoja šokių vakarus ir akcijas („Šventinė Kalėdų nuotaika“, “Švara aplinkoje, švara kalboje“). Dalyvauta etnokultūros stovykloje  Šepetoje -„Kalbėkime ir dainuokime kupiškėniškai, šokime ir grokime liaudiškai“. Kolektyvo nariai taip pat dalyvavo Kupiškio KC organizuojamuose renginiuose: Laisvės gynėjų dienos minėjime, akcijoje „ Šoka visa Lietuva“, o nuo 2018 m. nariai yra nuolatiniai kūrybos ir meno festivalio „Stichijos“ savanoriai.

Kolektyvo „Dzin” nariai išbando savo kūrybines jėgas vaidyboje, dainavime, renginių organizavime, savanoriškoje veikloje.

Vadovė

Alida Kacinauskienė