Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio savęs pažinimo ir saviraiškos studija

Subačiaus padalinio Savęs pažinimo ir saviraiškos studija veikia nuo 2017 m. Tai vaikų ir jaunimo studija, kurią lanko 6 nariai. Užsiėmimų metu skatinamas vaikų bendravimas meninės raiškos formomis, atskleidžiamos emocijos, jausmai. Vaikai turi galimybę išreikšti save per teatrinį žanrą, mokytis sceninės kalbos, susipažinti su kalendorinėmis šventėmis, dalyvauti įvairiuose padalinio organizuojamuose renginiuose. Nuo 2021 m. spalio mėn. studijai vadovauja Violeta Kunskienė.

Vadovė Violeta KunskienėTel. 8 699 47 423, el. paštas violetakunskiene@gmail.com
Subačiaus padalinio „Savęs pažinimo ir saviraiškos studija“ 2022 m. Motinos dienos šventiniame koncerte „Ačiū mamai“ parodė kompoziciją  „Augimas“.
 Studijos nariai aktyviai dalyvauja Kultūros centro ir jo padalinių renginiuose ir šventėse, stato inscenizacijas ir kuria personažus.