Skip to main content
Apžvalgos

Kupiškyje įvykusių vasario 16-tosios minėjimui skirtų renginių apžvalga

By 25 birželio, 201321 gegužės, 2016No Comments
  
 Kupiškio rajono
savivaldybės meras Jonas Jarutis
 

Vasario 16-oji — viena svarbiausių dienų Lietuvos istorijoje. Tądien visi minime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Galima įsivaizduoti dieną, kuri buvo prieš 95 metus, kada vyko pirmasis pasaulinis karas, kada tautos kilo ir klupo, kada pati lietuvių tauta, okupuota, carinės Rusijos gyveno be laisvės.Ateitis buvo tamsi, neaiški, be prošvaistės gyventi geriau. Protas nieko nesakė, nes nebuvo patirties. Galima buvo remtis tik svajonėmis. Ėjo kalba apie tautos laisvę, apie Lietuvos valstybę. Graži svajonė. Lengva buvo svajoti dainose, pasakose, poezijoje. Atsivers milžinkapiai, ir iš ten pasirodys šarvuoti Kęstučio barzdočiai vyrai, su kirviais, kalavijais ir žirgais. Vyrai, miegoję užburti kelis šimtmečius, laukę magiško žodžio. Žodžio- laisva Lietuva! Šių ir panašių minčių vedini į Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginius vasario 16-ąją rinkosi dalyviai, svečiai ir žiūrovai .

Dalinamės renginių akimirkomis. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginiai prasidėjo Kupiškio L.Stuokos Gucevičiaus aikštėje iškilmingu trijų Baltijos šalių valstybinių vėliavų pakėlimu , aidėjo KA savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios kuopos karių atliekamos salvės, grojant Kupiškio kultūros centro orkestrui (vadovas Saulius Laucius) išdidžiai i dangų kilo Lietuvos šaulių sąjungos Kupiškio Stasio Lozoraičio 5-osios kuopos šaulių paleisti Lietuvos valstybinės vėliavos spalvų žibintai. Vėliau Kupiškio kultūros centro fojė pristatyta Kupiškio etnografijos muziejaus surengta paroda ,,Nacionalumas Lietuvos dailininkų kūryboje“ Parodos atidarymo metu grojo Kupiškio kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Saulius Laucius) ir kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų kapela ,,Nevėžis“ (vadovas Gintaras Bručas).

 

 
 Kupiškio kultūros centro
pučiamųjų instrumentų orkestras 
(vadovas Saulius Laucius)
 
 
Kultūros centro
Panevėžio bendruomenių rūmų kapela ,,Nevėžis“ 
(vadovas Gintaras Bručas)
 

Kultūros centro didžiojoje salėje vyko iškilmingas proginis koncertas, kuriame šoko kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų liaudiškų šokių ansamblis ,,Linas“ (vadovė Zita Rimkuvienė), dainavo Vilniaus karininkų ramovės vyrų choras ,,Aidas“ (meno vadovas, dirigentas – profesorius Tadas Šumskas). Sveikinimo žodį tarė Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis, Lietuvos finansų ministerijos viceministras Vytautas Galvonas, Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo kovo 11-osios akto signataras Leonas Apšega, LR seimo Ričardo Sargūno padėjėjas – sekretorius Aidas Mikėnas.

 

 
 
 kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų liaudiškų šokių ansamblis ,,Linas“ 
(vadovė Zita Rimkuvienė)
 
 Vilniaus karininkų ramovės vyrų choras
,,Aidas“ 
(meno vadovas, dirigentas – profesorius Tadas Šumskas)
 
 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos renginius vedė istorikas, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys Andrius Kleniauskas ir Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro režisierė Nijolė Ratkienė.
kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply