Skip to main content
Apžvalgos

Minėjimas skirtas Viliaus Užtupo 95 – tosioms gimimo metinėms paminėti Alizavoje

By 29 kovo, 2022No Comments

Kovo 26 dieną Kupiškio Kupiškio kultūros centro Alizavos padalinyje vyko minėjimas skirtas Viliaus Užtupo 95 – tosioms gimimo metinėms paminėti. Vilius Užtupas – lietuvių žurnalistas, redaktorius, leidėjas. Dr. (hum. m.; filol. m. kand. 1979).

1963 baigė Vilniaus universitetą (žurnalistiką). Tobulinosi Jogailos universitete Krokuvoje, 1979 baigė Maskvos poligrafijos institutą. Nuo 1964 Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete dėstė leidybos organizavimą ir poligrafijos pagrindus. 1979–92 dėstė Vilniaus universitete; docentas (1985). Nuo 1961 leidyklos Šviesa redaktorius, 1963–79 direktoriaus pavaduotojas. 1989 su kitais Vilniuje įkūrė leidyklą „Sietynas“, išleido B. Brazdžionio rinktinę „Poezijos pilnatis“(1989), Lietuvos albumo, V. Biržiškos Aleksandryno (3 t., visi 1990) fotografuotinius leidimus. 1992 įkūrė leidyklą „Vilius“, pirmasis Lietuvoje pradėjo leisti miniatiūrines knygutes, tarp jų išleido paties parašytas 1995 m. – „Lietuviškai knygai 450 metų“ (formatas 16,5× 14,1mm), 2001 m. – „Lietuvai 1000 metų“ (formatas 9,6× 9,2mm). Tačiau tuo veikla neapsiribojo. Parašė knygų apie leidybą ir poligrafiją „Kaip gimsta knyga“ – 1976 m., „Nuo autoriaus iki skaitytojo“ – 1980 m., „Kaip įrišti knygą“ 1983 m., „Žurnalisto žinynas, su kitais“, „Saliamono Banaičio spaustuvė“ – 1996 m., „Lietuvos spaustuvės“ – 1997m., „Saliamonas Banaitis “ – 2002 m., „Senieji Lietuvos spaudmenys: XVI–XVIII amžiaus faksimilės, su A. Buraču“ – 2004 m., paskelbė apie 200 straipsnių.

Svečiuose dalyvavo Viliaus dukra Rita Banienė, kuri pasidalino nuoširdžiais atsiminimais apie a.a. tėtį tokį, kokį matė ir pažino tik ji. Renginyje svečiavosi ir Kupiškio viešosios bibliotekos Alizavos padalinio bibliotekininkė Laimutė Dešrienė, kuri paruošė knygų ir leidinių parodą bei supažindino su šia iškilia asmenybe. Minėjimo metu skambėjo kultūrinės veiklos vadybininkės Sandros Guginienės atliekamos dainos. Renginį vedė kultūrines veiklos organizatorė Rolanda Užtupaitė.

kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply