Adomynės laisvalaikio salė (prisijungė prie Šimonių padalinio)

Adresas: A. Vilėniškio g. 4, Adomynė, 40012 Kupiškio r.

Kupiškio KC Šimonių padalinio Adomynės laisvalaikio salės darbuotojai:

 

 

Veiklos aprašymas

Adomynės laisvalaikio salės tikslas – ugdyti ir tenkinti Adomynės kaimo bei apylinkės gyventojų kultūrinius poreikius, sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai. Kasmet organizuojami valstybinių švenčių minėjimai, rengiamos kalendorinės šventės, įvairios teminės popietės, vakaronės, edukacinės pamokos ir kt.

2019 m. Adomynė buvo Lietuvos mažąja kultūros sostine.

Pagal Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro padalinių reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2017-2020 metų priemonių planą nuo 2020-09-01 Kupiškio kultūros centro Adomynės padalinys tapo Kupiškio kultūros centro Šimonių padalinio Adomynės laisvalaikio sale.

Kolektyvai

Adomynės laisvalaikio salės folklorinis ansamblis „Jara“