Adomynės padalinys

Adresas: A. Vilėniškio g. 4, Adomynė, 40012 Kupiškio r.

Kupiškio KC Adomynės padalinio kultūros darbuotojai
Kultūrinės veiklos vadybininkė – Rima Lapienienė
Tel. 8 698 21957, el. paštas lapienienerima56@gmail.com

Meno vadovė – Vaiva Mališauskienė 

Mob. 8 606 93001

Veiklos aprašymas

Adomynės laisvalaikio salės tikslas – ugdyti ir tenkinti Adomynės kaimo bei apylinkės gyventojų kultūrinius poreikius, sudaryti sąlygas gyventojų meninei saviraiškai. Kasmet organizuojami valstybinių švenčių minėjimai, rengiamos kalendorinės šventės, įvairios teminės popietės, vakaronės, edukacinės pamokos ir kt.

Pagal Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro padalinių reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2017-2020 metų priemonių planą nuo 2020-09-01 Kupiškio kultūros centro Adomynės padalinys tapo Kupiškio kultūros centro Šimonių padalinio Adomynės laisvalaikio sale.

Kolektyvai

Adomynės padalinio folklorinis ansamblis „Jara“