Skip to main content
Apžvalgos

Paminėtos Skapiškio bažnyčios pašventinimo 160-osios metinės

By 11 birželio, 201829 birželio, 2018No Comments

Birželio 8 dieną Skapiškio kultūrinę bendruomenę, parapijiečius ir svečius bendrai šventei sutelkė istorinis įvykis – lygiai prieš 160 metų Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus  buvo pašventinta Skapiškio parapinė Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia.

Prieš šventąsias Mišias Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje, kurias aukojo Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros vikaras kunigas Rimantas Kaunietis (jis pasakė įspūdingą ir labai jautrų pamokslą), dalyvaujant Skapiškio bažnyčios kunigui ir  šios, Skapiškiui svarbios, datos paminėjimo  iniciatoriui kun. lic. Albertui Kasperavičiui, bažnyčioje prie Didžiojo altoriaus Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio vaikų ir jaunimo teatro studijos „Ku-kū“ aktoriukai, vadovaujami režisierės Vitos Vadoklytės, papasakojo Skapiškio parapinės bažnyčios pašventinimo istoriją, didelį dėmesį skirdami Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui.

19 a. viduryje Skapiškyje buvo dvi mūrinės bažnyčios. Viena sena, parapinė, kita nauja, pastatyta vienuolių  dominikonų. Kadangi senajai bažnyčiai reikėjo didelio remonto, o šalia stovėjo  neseniai statyta vienuolyno bažnyčia, kuri 1832 metais buvo konfiskuota caro iždo žinion, tikintieji ėmėsi pastangų ją atgauti ir, po nemažų vargų, 1856 metais tai pavyko padaryti. Dalyvaujant vikarui kun. Mykolui  Skorupskiui bažnyčia sutvarkyta  ir  1858 metais birželio 8 dieną ją pašventino  dvi dienas Skapiškį vizitavęs Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Į naująją parapijinę bažnyčią iš senosios buvo perkeltas visas svarbesnis inventorius, o prie dominikonų bažnyčios buvusi medinė varpinė – sugriauta. Senoji bažnyčia liko naudojama tik kaip kapinių koplyčia ir pamažu apleista…  O naujoji ir šiandien viltingai atveria duris.

Taip pat teatro studijos jaunuoliai perskaitė ir paties Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus prisiminimus: „Birželio 7 d. Kupiškyje  sutvirtinimą priėmė  979  žmonės. Iš ten išvažiavau į Skapiškį. Žmonės sutiko mane pora varstų prieš privažiuojant miestelį. Triumfo arkos ir vėliavos plevėsavo pakely. Čia yra dvi mūrinės bažnyčios. Viena sena, parapinė, kita nauja, kunigų dominikonų pastatyta. Pastarąją man ir žmonėms rūpinantis,  maloninga valdžia atidavė viešai katalikams naudotis. Žmonės, vadovaujami veiklaus vikaro Skarupskio, sutvarkė buvusią  dominikonų bažnyčią gražiausiai, o aš birželio 8, sekmadienį, iškilmingai pakonsekravau. Į didįjį altorių įdėjau šventų kankinių Tigrido, Bonifaco ir Julijonos relikvijas. Rytojaus dieną suteikiau sutvirtinimą 1839 asmenims. Tai atlikęs nusprendžiau grįžti namo, nes skausmas krūtinėje, alinanti šiluma ir dulkės kliudė man toliau važiuoti.“

Visus, dalyvavusius šventinėse iškilmėse, apstulbino paminėtas tūkstantinis sutvirtintųjų skaičius. Kažkada Skapiškis buvęs kultūriniu centru, aktyvus ir šiandien.  Po 160 metų – birželio 8-oji buvo ta diena, kai net du Skapiškio teatriniai kolektyvai – teatras „Stebulė” bei minėtoji vaikų ir jaunimo teatro studija  „Ku-kū”, – su dviem skirtingais spektakliais ruošėsi rytojaus dieną – birželio 9- ąją, vykti į Lietuvos Dainų šventės teatro dienos  „Sau, tautai, žmonijai” generalinę repeticiją Telšiuose. Į bažnyčios pašventinimo šventę susirinkę žmonės tarsi dalyvavo ir savo kraštą garsinančių teatro kolektyvų palydėtuvėse. Pasibaigus Šv. Mišioms „kukučiai“ bažnyčios šventoriuje suvaidino spektaklį “Mintys apie Lietuvą”. Sužinojęs, kad generalinėje repeticijoje Telšiuose skapiškėnai šį spektaklį vaidins kunigų seminarijos kiemelyje, nuoširdžiai pasidžiaugė ir aktoriukus pasveikino šventėje dalyvavęs Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos seminaristas Raimundas Zimka.

Po spektaklio kunigai, seserys vienuolės ir keli parapijiečiai apsilankė dr. Aldonos Vasiliauskienės sodyboje (sodybos savininkė dėl ligos nedalyvavo šventėje) ir apžiūrėjo parodą „Pažintis su Ukrainos kultūra“ bei naujai pertvarkytą „Seklyčią“.

Tolesnis parapijiečių ir svečių bendravimas vyko senajame bažnyčios šventoriuje po liepomis, netoli senosios, istorine tapusios, varpinės.

Džiugu, kad ši šventė sutelkė žmones, sustiprino bendrystės ir patriotizmo jausmą… Jautru, kada šventėje matai tautinėmis juostelėmis pasipuošusius vaikus, niekieno neragintą vyresnio amžiaus moterį – buvusią tremtinę, pasidabinusią tautiniu kostiumu…  

Su pasididžiavimu ir  atsakomybe paminėjome Skapiškiui svarbią bažnyčios pašventinimo jubiliejinę datą bei dar vienu renginiu įprasminome visai Lietuvai ypatingus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio jubiliejinius metus.

Skapiškio padalinio informacija

kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply