Apžvalgos

Popietė Lukonyse „Terpeikių žemės išaugintas ąžuolas“

By 12 gruodžio, 2015 21 gegužės, 2016 No Comments

 

Gruodžio 12d. popietę lukoniečiai ir svečiai nešini gėlių puokštėmis skubėjo į mokyklos salę. Čia rinkosi tie, kurie norėjo pagerbti profesorių habilituotą mokslų daktarą, Lietuvos mokslų narį emeritą Stasį Karaziją, 85m. Jubiliejaus proga.

Popietę pradėjo Lukonių bibliotekos bibliotekininkė Loreta Aleksiejūnienė ir Lukonių padalinio kultūrinės veiklos vadybininkė Violeta Kunskienė. Renginio vedėjos priminė, kad Stasys Karazija gimė 1930 m. gruodžio 14d. Terpeikių kaime ūkininko – eigulio šeimoje. Pradinį išsilavinimą gavo Lukonių ir Subačiaus pradžios mokyklose 1942 – 1949m. mokėsi Kupiškio gimnazijoje. Ją baigęs įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją, miškų ūkio fakultetą. Jį baigęs 1960m. buvo pakviestas dirbti mokslinį darbą miškų tyrimo institute. Vėliau jau 1993m. Stasiui Karazijai buvo suteiktas profesoriaus mokslinis vardas. Visuomeninėje Stasio Karazijos veikloje pažymėtina tai , kad jis buvo saviveiklininkas, choristas, dalyvavęs keliose respublikinėse dainų šventėse, daug prisidėjęs prie Girionių vyrų choro (1978-2004m.) kūrimo ir veiklos organizavimo Atgimimo metais aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, 1989m. buvo išrinktas Miškininkų sąjūdžio tarybos pirmininku. Šiuo metu su šeima gyvena Kaune.

Garbiam jubiliatui savo veiklą pristatė Subačiaus gimnazijos JMB „Jovaras“ su ilgamete būrelio vadove mokytoja Lelija Uosiene. Skambias dainas dovanojo Kupiškio vaikų lopšelio – darželio „Obelėlė“ moterų vokalinis ansamblis ,,Dainija“. Popietėje netruko ir pokštų. Visus linksmino iliuzionistas Valdemaras Šimkus. Sugiedoję popietės svečiui „Ilgiausių metų“ palinkėję vieni kitiems gražių artėjančių metų pabaigos švenčių neskubėjome skirstytis namo. Gražiai visi bendravome prie vaišių stalo ir sutarėme laukti kito jubiliejaus.

Kupiškio kultūros centro  Lukonių padalinio kultūrinės veiklos  vadybininkės  Violetos Kunskienės informacija
 

 

 

 
kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply