Apžvalgos

Šepetos kaimo šventė – 2015

By 31 rugpjūčio, 2015 22 gegužės, 2016 No Comments
 

Paskutinį 2015 m. vasaros savaitgalį Šepetoje praūžė Kaimo šventė, skirta bendruomenės dešimtmečiui.

Šventė prasidėjo akcija ,,Apjuoskime rankomis, apdainuokime širdimi mūsų mylimą Šepetą“. Akcija pavyko iš dalies, norėta, kad visi Šepetos kaimo gyventojai, šventės svečiai bei dalyviai apjuostų Šepetą rankomis ir apdainuotų daina. Visos Šepetos apjuosti nepavyko, bet ilga žmonių grandinė nusidriekusi pagrindinėmis Šepetos gatvėmis sudainavo bendrą dainą ,,Giminės“.

Po akcijos visi šventės dalyviai ir žiūrovai buvo pakviesti į Kupiškio kultūros centro Šepetos padalinio kiemelį, kuriame dalyvavo Kupiškio dekanato dekano Mindaugo Kučinsko laikytose Šv. Mišiose ,,Už tuos, kurie išėjo ir už tuos, kurie šalia“.

Renginį atidarė ir vedė Šepetos kaimo bendruomenės pirmininkė, ilgametė saviveiklininkė, buvusi Šepetos laisvalaikio centro vadovė Gražutė Valaitienė.

Šventėje paminėtos visos 3 bendruomenės tarybos dirbusios per pastarąjį 10-etį, pasveikintos jų pirmininkės Gražutė Valaitienė ir Ona Petrauskienė. Pagerbti praėjusių metų Jubiliatai, bendruomenės bei Kupiškio kultūros centro Šepetos padalinio nuolatiniai rėmėjai ir šios šventės rėmėjai.

Šventės šeimininkus, rengėjus, dalyvius bei žiūrovus sveikino ne mažas būrys svečių: Seimo narys Ričardas Sargūnas, Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Aurimas Martinka, Kupiškio seniūnijos seniūnas Julius Semėnas, Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, Kupiškio rajono socialdemokratų pirmininkas Augenijus Cesevičius, artimiausi kaimynai – Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos bendruomenė, atstovaujama direktorės Vandos Vanagienės bei Šimonių, Adomynės kaimo bendruomenės ir kt.

Renginio metu vyko Kupiškio kultūros centro Šepetos padalinio saviveiklininkų koncertas ,,Namo sugrįžti gera“. Koncertavo vaikų vokalinis ansamblis, moterų vokalinis ansamblis, kapela ,,Kairabalė“. Šventės naujovė buvo linijinių šokių grupės pasirodymai, kuriai vadovavo Jovita Žakarienė.

Antroje renginio dalyje – vakaronėje, koncertavo Kupiškio grupė ,,Nostalgija“ ir Kupiškio kultūros centro Šimonių padalinio moterų vokalinis ansamblis ,,Šilagėlė“.

Žiūrovai bei šventės svečiai negailėjo dalyviams gausių ir šiltų aplodismentų.

Šventės proga vykos gatvės krepšinis (3 prieš 3), kurį organizavo Šepetos gyventojas aktyvus sporto ir jaunimo šokių gerbėjas Arnas Šveikaskis. Visi sportininkai buvo apdovanoti atminimo medaliais.

Šventės dalyviai ir svečiai vaišinosi skaniu šiupiniu, virtu Lietuvos ūkininkių draugijos Šepetos skyriaus ,,Skalsa“ moterų. Pastarosios šventėje plušėjo kaip bitutės, paruošė stalus koncerto svečiams ir dalyviams, rūpinosi, kad visiems visko užtektų.

Šventę vainikavo nuolatinio Kupiškio kultūros centro Šepetos padalinio rėmėjo Pauliaus Talačkos užsakyti fejerverkai bei didžiulis laužas ir jaunimo šokiai prie jo.

Šventę rėmė ne mažas būrys rėmėjų: Šepetos bendruomenės krikštatėvis Virginijus Andrijauskas, Šepetos gyventojai Nijolė Anikanovienė, Vida ir Antanas Augustavičiai; saviveiklininkė bei IĮ ,,Saulanta“ vadovė Jolanta Šarauskaitė, IĮ vadovė Genovaitė Koriznienė; Sigita Kantautienė; UAB ,,Durpeta“, anksčiau minėtas verslininkas Paulius Talačka.

Šventės rengėjai nuoširdžiai dėkoja visiems šventės rėmėjams. Išskirtinai dėkoja verslininkui Pauliui Talačkai ne tik už nuolatinę paramą, bet ir už Kupiškio kultūros centro Šepetos padalinio pastato įšorės atnaujinimą (dalinę renovaciją).

 

Straipsnio autorė Vaiva Mališauskienė 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fotografavo Gintarė Baseckaitė
kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply