Skip to main content
ApžvalgosNaujienos

Skelbiamas konkursas Subačiaus ir Alizavos padalinių kultūrinės veiklos vadybininko pareigoms užimti (1 et.)

By 11 rugpjūčio, 2021No Comments

Darbo specifika:
Planuoti ir organizuoti padalinio veiklą, projektus, nustatytu laiku Kultūros centrui pristatyti veiklos programas, ataskaitas, bendradarbiauti su vietos organizacijomis (biblioteka, bendruomene ir kt.), organizuoti valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimus, kalendorines šventes, kaimų sueigas, vakarones, parodas ir kt., organizuoti bei vykdyti padalinio rėmėjų paiešką, ruošti renginių scenarinius planus, jų programas, sudaryti sąmatas, sisteminti medžiagą apie įvykusius renginius bei ją pateikti Kultūros centrui, organizuoti mokamus renginius, parduoti pramoginius bilietus ir už gautas pajamas atsiskaityti Kultūros centro buhalterijai, rengti ir tvarkyti su tiesioginėmis funkcijomis susijusią dokumentaciją.
Specialieji reikalavimai pretendentui:

  • turėti humanitarinių, socialinių mokslų arba meno srities, bet ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • privalumas – kultūrinio darbo patirtis;
  • išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai, taisyklinga valstybine kalba dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  • turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius;
  • mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų);
  • išmanyti renginio vadybos ir režisūros pagrindus, oratorinio meno ypatumus bei kūrybiško pritaikymo scenoje galimybes.

Pretendentas, siekiantis dalyvauti konkurse elektroniniu paštu info@kupiskiokultura.lt atsiunčia arba pateikia užklijuotame voke Kupiškio kultūros centro personalo vadybininkei (11 kab.) šiuos dokumentus:

  • užpildytą pretendento anketą (PRETENDENTO ANKETA);
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • išsilavinimą patvirtinantį(-čius) dokumentą(-us) (kopijas).

Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2021-09-01, 14 val. Pretendentas el. laiško temoje arba ant popierinio voko turi nurodyti pareigybę, į kurią pretenduoja (Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio ir Alizavos padalinio kultūrinės veiklos vadybininko pareigoms užimti).
Konkurso komisijos posėdžiai numatomi 2021-09-02, 9 val. ir 13 val.
*Informuojame, kad Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi konkurso organizavimo bei vykdymo tikslais ir saugomi ne ilgiau nei reikalinga tinkamam konkurso organizavimui ir vykdymui užtikrinti.

kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply