Apžvalgos

Stovykla – vieta puikiai vasarai ir tobulėjimui

By 10 rugpjūčio, 2020 No Comments

Vasara – puikus metas poilsiui bei prasmingam tobulėjimui. Kupiškio kultūros centras, laimėjęs finansavimą trylikai parengtų vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų, džiaugiasi galėdamas prisidėti prie rajono vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimo bei prasmingo laisvalaikio praleidimo.

Iš viso 2020 m. Kupiškio rajono savivaldybė vaikų stovykloms, kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti, skyrė  43300 Eur biudžeto lėšų, iš kurių 12705 Eur  šioms Kupiškio kultūros centro parengtoms vaikų stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) veiklos paraiškoms:

 1. Stovykla „Skambantis rugpjūtis“ (vad. Inga Dovydėnienė) Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinyje, kurios tikslas – organizuoti kūrybišką ir turiningą laisvalaikio praleidimą, ugdant muzikinius bei vokalinius gebėjimus, ypatingą dėmesį skiriant gitaros instrumentai. Vaikus mokys muzikos pedagogai, kompozitoriai, dainų kūrėjai: Justinas Kanaporis, Laura Remeikienė;
 2. Stovykla „Kuriu ir dainuoju“ (vad. Vaiva Mališauskienė) Kupiškio kultūros centro Šepetos laisvalaikio salėje, kurios tikslas kūrybiškas ir prasmingas vaikų užimtumas, skatinant vaikų kūrybiškumą mokytis improvizavimo, modernaus dainavimo, naudojant mikrofonus, technikų „Neutral – su oru, be oro“, „Curbing“, „Overdryve“, „Edge“ ir dalyvauti koncertinėje veikloje. Planuojama nuvykti ir susipažinti su muzikos pedagogės Lauros Remeikienės muzikos studijos veikla;
 3. Projektas „Nuo etiudo iki spektaklio“ (vad. Virginija Skupienė) Kupiškio kultūros centro Šimonių padalinyje, skirtas Kupiškio r. Šimonių seniūnijos vaikų ir jaunimo užimtumui, skatinant pažinti teatro meno istoriją, ugdant kūrybiškumą ir vaizduotę, organizuojant praktinius užsiėmimus;
 4. Edukacinių veiklų ciklas „Pašėlę šeštadieniai“ (vad. Vilija Morkūnaitė) Kupiškio kultūros centre, skirtas jaunesnių klasių mokinių kūrybiškumo lavinimui bei kultūrinės integracijos visuomenėje skatinimui. Vienas pagrindinių projekto tikslų – poreikio dalyvauti kultūrinėse, meninėse veiklose ugdymas, žingeidumo ir drąsos kurti motyvavimas. Projekto dalyviai susipažins su unikalia kūrybos erdve „Menų inkubatoriumi“ bei dirbs su kompetentingais mokytojais: profesionaliais menininkais Tadu Surkiu ir Mariumi Abromavičiumi, kino režisiere Rugile Barzdžiukaite, dainų kūrėju Viktoru Diavara;
 5. Šokių stovykla „Una Lingua“ (vad. Irina Bubnova) Kupiškio kultūros centre, kurios siekis bei tikslas plačiau pristatyti šokio meną, mokytis šiuolaikinio šokio, somatinio judėjimo, įtraukti vaikus ir jaunimą į kultūrinę veiklą, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, ugdant socialines kompetencijas. Numatomos ir praktinių užsiėmimų paskaitos, repeticijos;
 6. Stovykla „Pažink kiną“ (vad. Vita Vadoklytė). Projekto įgyvendinimo vieta – Josvainiai, Kėdainių r., kur bus filmuojamas vaidybinis filmas vaikams „Drugelio širdis“. Stovykloje dalyvaus Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio vaikų ir jaunimo studijos „Ku-kū“ nariai bei režisierė, teatro pedagogė Vita Vadoklytė. Vaikai galės stebėti visą kino kūrimo procesą, o užsiėmimus ves „Audiovizualinių menų industrijos inkubatoriaus (AMII)“ specialistai: kino režisierė Inesa Kurklietytė, kino operatorius Adomas Jablonskis, garso operatorius Ramūnas Jasutis, dailininkė Andželika Šulcienė;
 7. Šokių stovykla „AMRITUKAS“ (vad. Irina Bubnova) Kupiškio kultūros centre. Tikslas – sudaryti sąlygas vaikams aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį, ugdyti jų kūrybiškumą ir didinti socialines kompetencijas per šokį. Stovyklos metu vyks aktyvios repeticijos, treniruotės, komandos formavimo žaidimai. Vaikams tobulėti padės treneris Vytenis Jackūnas (Utenos sportinių šokių klubo „Vyja“ vadovas);
 8. Sportinių šokių stovykla „Summer Dance Camp“ (vad. Irina Bubnova) Sudeikiuose, Utenos r. Tikslas – skirti dėmesio vaikų laikysenos, elgesio ir socialinių įgūdžių formavimui, vaikų fizinio aktyvumo skatinimui, mokytis ir tobulinti šias šokių figūras: „Lėtas valsas“, „Kvikstepas“, „Čia-čia-čia“, „Džaivas“, „Samba“, „Vienos valsas“, „Tango“. Treneriai: Vytenis Jackūnas (Utena), Ala Karpenko (Vilnius), Jurga Gustaitė (Vilnius), Viktors Šruboks (Vilnius);
 9. Stovykla „Smagus pasaulio pažinimas“ (vad. Alida Kacinauskienė) Kupiškio kultūros centro Noriūnų laisvalaikio salėje. Projekto tikslinė grupė – Noriūnų (Kupiškio r.) vaikai ir jaunimas. Programa siekiama ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas: komunikavimą, socialinį pažinimą, iniciatyvumą ir kūrybingumą, kultūros ir meno suvokimą. Numatytos edukacijos, interaktyvūs užsiėmimai, pramogos ir praktiniai užsiėmimai su KASP Vyčio apygardos 504 kuopos kare savanore, seržante Regina Kavoliūnaite;
 10. Stovykla „Laikas kartu“ (vad. Alida Kacinauskienė) Kupiškio kultūros centro Antašavos laisvalaikio salėje. Projekto tikslinė grupė – Antašavos (Kupiškio r.) vaikai ir jaunimas (7-15 m.). Programa siekiama ugdyti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, skatinti vaikų ir jaunimo dalyvavimą aktyvioje veikloje, realizuoti savo norus, bendradarbiauti, domėtis krašto paveldu;
 11. Stovykla „Turininga vasara“ (vad. Inga Dovydėnienė) Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinyje. Tikslas – organizuoti kūrybišką ir turiningą laisvalaikio praleidimą: sudaryti sąlygas saviraiškai, ugdyti kūrybinius, sveikos gyvensenos ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo gebėjimus, didinti bendradarbiavimo, komandinio darbo, sprendimų priėmimų bei kitus socialinius įgūdžius. Numatomos sveikos gyvensenos paskaitos, kūrybinės veiklos, išvyka į Uoginių amatų centrą, edukacinės veiklos;
 12. Stovykla „5 šokio dienos Subačiuje“ (vad. Rima Paliulienė) Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinyje. Tikslas – sutelkti vaikus ir jaunimą bendrai veiklai, plėtoti jų kūrybiškumą, judesio laisvumą, išraiškingumą, muzikos pajautimą per šokį, įtraukti į aktyvią fizinę veiklą, supažindinti su šokių stiliais, vaidybos ir teatro ypatybėmis scenoje, scenos kultūra bei menine-kūrybine veikla;
 13. Stovykla „Gražus mūsų kraštas“ (vad. Daiva Palionienė) Uoginiuose (Kupiškio r.), skirta 9–16 metų mokiniams, kurie domisi savo gimtojo krašto istorija, paveldu. Tai trijų dienų etno stovykla, kurios metu bus supažindinama su duonos keliu ir kulinariniu paveldu, vyks šiaudų pynimo mokymai, aplankomi rajono piliakalniai, organizuojama išvyka į Biržų pilį ir apylinkes.

Stovyklos ir kitos NVŠ veiklos bus baigtos įgyvendinti iki 2020 m. gruodžio 15 d.

Sėkmės, tobulėjimo ir gražios likusios vasaros!

 

Kupiškio kultūros centro informacija

 

kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply