Struktūra ir kontaktai

PAREIGOS

VARDAS, PAVARDĖ

KONTAKTAI

ADMINISTRACIJA

DIREKTORĖ

Jolita Janušonienė

(8 459) 35677,

8 687 97840

j.janusoniene@gmail.com

DIREKTORĖS PAVADUOTOJA KULTŪRAI

Rasa Gudonienė

(8 459) 35680

rasa.gudoniene@gmail.com

DIREKTORĖS PAVADUOTOJAS ŪKIUI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS

Rimantas Valma

(8 459) 35673,

8 682 10719

kultukis@gmail.com

PERSONALO VADYBININKĖ

Daiva Galvydienė

(8 459) 35679

info@kupiskiokultura.lt

VYR. BUHALTERĖ

Ilona Lašienė

(8 459) 52161

ilonalasiene@gmail.com

BUHALTERĖ

Vita Vaidilienė

(8 459) 35678

vita.vaidiliene@gmail.com

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIUS

SKYRIAUS VADOVĖ

Karolina Vaižmužytė

 

kckult.vadyba@gmail.com

DIZAINERĖ

Vigita Žiūkaitė

(8 459) 35682

vigitaziukaite@yahoo.com

DIZAINERĖ

Gintarė Baseckaitė

(8 459) 35682,

8 625 03012

kkulturoscentras@gmail.com

DAILININKĖ

Ingrida Rudzinskienė

 

GARSO, ŠVIESOS IR SCENOS INŽINIERIUS

Paulius Krikščiūnas

8 684 41234

paulius.kriksciunas@gmail.com

ŠVIESOS IR GARSO INŽINIERIUS

Gediminas Pranckūnas

8 683 83567

gedosta@gmail.com

MENINĖS VEIKLOS SKYRIUS

REŽISIERĖ

Vilija Morkūnaitė

8 620 57905

elzbe@inbox.lt

REŽISIERĖ

Nijolė Ratkienė

(8 459) 35674,

8 682 18569

n.ratkiene@gmail.com

REŽISIERĖ

Neringa Danienė

8 610 29477

neringaida@gmail.com

CHOREOGRAFĖ

Irina Bubnova

8 674 16444

madresita@mail.ru

CHOREOGRAFĖ

Joana Jankauskienė

(8 459) 35675

joana.jan79@gmail.com

CHOREOGRAFĖ

Dalia Senvaitienė

(8 459) 35675,

8 610 02372

dalia.senvaitiene@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

Vanda Dičkienė

8 610 07924

almovan@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

Nidija Sankauskienė

8 612 30416

nidijasankauskiene@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

Marijanas Remeikis

8 686 31765

marijanasremeikis@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS – PUČIAMŲJŲ ORKESTRO VADOVAS

Saulius Laucius

8 645 71535

sauliuslauciuskupiskis@gmail.com

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

SKYRIAUS VEDĖJA – ETNOGRAFĖ

Alma Pustovaitienė

(8 459) 35683,

8 614 40763

alma.pustovaitiene@gmail.com

FOLKLORISTĖ

Daiva Palionienė

(8 459) 35683

8 675 29734

dpalioniene@gmail.com

ŪKIO DALIES SKYRIUS

ELEKTRIKAS

Romualdas Madeikis

 

DARBININKAS

Algis Dzikavičius

 

DARBININKAS

Robertas Jankauskas

 

DARBININKĖ – SIUVĖJA

Juzefa Dyrienė

(8 459) 35682

VALYTOJA

Laima Neveckienė

 

VALYTOJA

Dalia Samuolienė

 

VALYTOJA

Milė Ragauskienė

 

KUPIŠKIO KULTŪROS CENTRO PADALINIAI IR LAISVALAIKIO SALĖS

ADOMYNĖS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

Rima Lapienienė

8 698 21957

lapienienerima56@gmail.com

ALIZAVOS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

Jolanta Užusienienė

8 695 60285

jolantauzusieniene@gmail.com

ALIZAVOS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

Rimvydas Kirstukas

8 629 42001

grlabas@inbox.lt

ANTAŠAVOS LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKAS IR MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

Almantas Totoris

8 610 32287

almantas.tt@gmail.com

LAIČIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

Jelena Valkauskienė

(8 459) 42317,

8 616 18366

jelena1567@gmail.com

LUKONIŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

Violeta Kunskienė

8 699 47423

violetakunskiene@gmail.com

NAIVIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

Angelė Kovienė

(8 459) 42529,

8 610 02370

angele.edmundas@gmail.com

ŠIMONIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

Milisenta Tunkūnė

8 672 16607

m.tunkune@gmail.com

ŠIMONIŲ PADALINIO GARSO, ŠVIESOS IR SCENOS INŽINIERIUS

Gintautas Bernatonis

8 631 99414

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

Alida Kacinauskienė

8 623 97 591

alida.kacinauskiene@gmail.com

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

Birutė Petroševičienė

(8 459) 56214

jauniejitalentai@gmail.com

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

Violeta Laucienė

8 682 11630

wodafone@inbox.lt

SALAMIESČIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKAS

Almantas Totoris

8 610 32287

almantas.tt@gmail.com

SKAPIŠKIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKAS

Valdas Bačanskas

(8 459) 42283,

8 626 33985

bacvaldas@gmail.com

SKAPIŠKIO PADALINIO REŽISIERĖ

Vita Vadoklytė

(8 459) 42283,

8 616 96061

vadvita@yahoo.com

SKAPIŠKIO PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

Saulius Laucius

8 645 71535

SKAPIŠKIO PADALINIO VALYTOJA

Janina Macienė

(8 459) 42283

SUBAČIAUS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

Inga Dovydėnienė

(8 459) 55 335,

8 600 63361

ingad2977@gmail.com

SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

Irena Jėčiuvienė

(8 459) 55335,

8 672 39369

irenaj64@gmail.com

SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ – CHOREOGRAFĖ

Rima Paliulienė

(8 459) 55335

 

SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS – GARSO, ŠVIESOS,  SCENOS INŽINIERIUS

Darius Jakštonis

8 602 24626

SUBAČIAUS PADALINIO VALYTOJA

Ramutė Kibaitė

(8 459) 55335

ŠEPETOS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

Vaiva Mališauskienė

8 606 93001

vaiva88@gmail.com

JUODPĖNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

Sigitas Malinauskas

8 610 02378 

sigitasorama@gmail.com

 

        Leiskime laiką kartu!