Skip to main content
Apžvalgos

   Šv. Lauryno atlaidai Skapiškyje

By 9 rugpjūčio, 2022No Comments

                                                    

 Šv. Lauryno atlaidai Skapiškyje prasidėjo Šv. Mišiomis Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje, kurias aukojo klebonas Albertas Kasperavičius kartu su Lietuvos kariuomenės Ordinariato vyr. karo kapelionu kun. teol. dr. Virginijumi Veilentu. Po Šv. Mišių visi susirinkusieji klausėsi Kupiškio KC Alizavos padalinio dueto „Lyrika“ koncerto. Muzikinę programą atliko Sandra Guginienė bei šio dueto vadovas Marianas Remeikis. Šventinį koncertą duetas užbaigė daina skirta klebono Alberto Kasperavičiaus jubiliejui. Kleboną pasveikino Kupiškio savivaldybės meras Dainius Bardauskas kartu su Skapiškio seniūnijos seniūnu Ričardu Kiaulėnu, Kupiškio KC Skapiškio padalinio kolektyvas, Naivių, Kreipšių bei Skapiškio bendruomenių atstovai, Laičių kaimo tikintieji, Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios pastoracinė taryba bei choristai, vienuolės iš Marijos tarnaičių kongregacijos, B. ir A. Tubeliai, gausus giminaičių būrys, parapijiečiai. Jubiliejaus proga visi linkėjo Dievo palaimos ir Marijos globos.

kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply