Skip to main content
Apžvalgos

Tarptautinei teatro dienai skirtas renginys „Teatro šviesoje“ Skapiškyje

By 6 balandžio, 2018No Comments

Skapiškio teatralai turi tradiciją renginiu „Teatro šviesoje“ paminėti Tarptautinę teatro dieną. Vienais metais tai būna nuotraukų, kuriose užfiksuotos spektaklių akimirkos, parodos pristatymas, kitais – vaidinamas spektaklis ar ištraukos iš keletos spektaklių. Šį kartą režisierė Vita Vadoklytė sugalvojo pasveikinti ir pagerbti ištikimuosius Skapiškio teatralus paslapčia nuo daugelio įkūrusi Skapiškio teatrinę televiziją. Teatralizuotos televizijos diktoriais dirbo aktorius Ričardas Balabonas ir pati režisierė. Atskirose laidose buvo pristatytas 2017-2018 metų teatrinis sezonas.
Laidoje „SKP kultūra“ Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū“ atliko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui skirtą literatūrinę kompoziciją „Mintys apie Lietuvą“ (režisierė Vita Vadoklytė).
Bene turtingiausias buvo sveikinimų koncertas. Vienas kitą keitė vis gražesni ir prasmingesni sveikinimai. Nuskambėjo sveikinimas spektaklio „Bobutės susipyko“ vaidintojams. 2017 metais atkurtas spektaklis buvo skirtas kunigo švietėjo dramaturgo Kazimiero Čiplio – Vijūno 120-osioms gimimo metinėms. Spektaklis nuo 2017 metų pavasario buvo suvaidintas 7 kartus – visus kartus tarptautiniuose teatrų festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje: 21 –ajame tarptautiniame senjorų teatrų festivalyje – „Pienės pūkas“ Skapiškyje, tarptautiniame teatrų festivalyje “Theater Cluster” Kupiškyje, tarptautiniame teatrų festivalyje „Interrampa“ Rokiškyje, XX tarptautiniame teatrų festivalyje „Juoko sukūrys“ Švenčionėliuose, tarptautiniame klojimų teatrų festivalyje Punske Lenkijoje, tarptautiniame teatrų festivalyje „Ant Presles upės krantų“ Koknese Latvijoje, tarptautiniame teatrų festivalyje „Lubana- 2018“ Gaigalavoje, Latvijoje.
Skapiškio teatro „Stebulė“ spektaklio „Lietuvybės lopšys“ vaidintojus jubiliejinio 15 –ojo suvaidinto spektaklio proga sveikino pasiilgę žiūrovai iš įvairiausių teatrinių renginių: teatrų „Stebulė“ bei „Ku-kū“ jubiliejams skirto renginio „Teatro šviesoje 25+25“ Skapiškyje, 21 –ojo tarptautinio senjorų teatrų festivalio – „Pienės pūkas“ Skapiškyje, tarptautinės muziejų nakties, teatrų festivalio „Mikro”, skirto Rokiškio teatro Gimtadieniui, Rokiškyje, mažosios kultūros sostinės Palūšėje renginio „Palūšės vėjai“ teatro dienos „Teatras po atviru dangumi“, 2018 metų Lietuvos dainų šventės „Vardan tos…“ Teatro dienos apžiūros Utenoje „Sau, tautai, žmonijai“. Taip pat sveikino Vilniaus kupiškėnai, Biržų viešosios bibliotekos darbuotojai, punskiečiai, anykštėnai, biržiečiai, šeduviai, žiūrovai iš Panemunėlio, kupiškėnai bei skapiškėnai. Taip pat laidoje „Žinios” buvo informuota, kad 2018 metų kovo 11 dieną Skapiškio teatras „Stebulė“ spektaklį „Lietuvybės lopšys“ vaidino Panemunėlyje, kur 1872 – 1908 metai kunigavo kunigas švietėjas Jonas Katelė. Pasibaigus spektakliui žiūrovai aktoriams plojo atsistoję, nubraukdami susijaudinimo ašaras. 2018 metų kovo 18 dieną Skapiškio teatras „Stebulė“ spektaklį „Lietuvybės lopšys“ vaidino Kuršėnuose festivalyje „Teatro uždangą praskleidus“. Žiūrovai aktorius iš scenos išlydėjo plodami atsistoję, nubraukdami susijaudinimo ašaras. 2018 metų kovo 24 dieną keletas Skapiškio teatro „Stebulė“ aktorių dalyvavo Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Tegyvuoja teatras“ Molėtų rajone Alantoje. Šventėje teko patirtį nepakartojamų kūrybinio džiaugsmo ir dvasinės pilnatvės akimirkų. Skapiškio teatro aktoriai braukė susijaudinimo ašaras.
Sveikinimo koncerte nebuvo pamiršti ir vaikų bei jaunimo teatro studijos „Ku-kū“ spektaklio „Mintys apie Lietuvą“ aktoriukai. Juos sveikino 2018 metų Lietuvos dainų šventės „Vardan tos…“ Teatro dienos apžiūros „Sau, tautai, žmonijai“ Utenoje dalyviai ir žiūrovai, Vilniaus kultūros centro teatro studijos „Elementorius” organizuoto teatrų festivalio „Karaliauk!“ dalyviai bei žiūrovai taip pat Kupiškio KC padalinių koncerto „Meno mūzos paliesti“ dalyviai ir žiūrovai. Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studijos narius, 2017 metų birželio 28 – liepos 2 dienomis stovyklavusius Tarptautinėje kūrybinėje stovykloje, skirtoje Punsko lietuvių kultūros namų vaikų ir jaunimo teatro studijų „Kregždė“ ir „Kregždutė“ dešimtmečiui Punske (Lenkijoje), sveikino stovyklos draugė Luknė. Rokiškėnai, sportinių šokių atlikėjai, daugelio respublikinių konkursų laureatai Luknė Gabrielė Galvydytė ir Jokūbas Kriaučiūnas jauniesiems teatralams dovanojo šokį.
Tarptautinės teatro dienos proga sveikinimų koncerte buvo prisiminti bei pasveikinti Skapiškio teatro senoliai Jonas Uziela, Petronėlė Indrašiūnienė ir visi visi, kurie vaidino Skapiškio teatruose, tačiau sveikata, vaikai, namai, darbai, mokslai, buvimas toli nuo gimtosios Lietuvos ar kitos ant galvų užkritusios gyvenimo aplinkybės juos atitolino nuo scenos… Pasidžiaugta ir 2017 metais debiutavusiais aktoriais.
Nuoširdūs sveikinimai skriejo 2017 m. Skapiškyje vykusio tarptautinio senjorų teatrų festivalio „Pienės pūkas“ organizatoriams, dalyviams, žiūrovams, rėmėjams ir visiems pagalbininkams. Šokėjų pora Luknė Gabrielė Galvydytė ir Jokūbas Kriaučiūnas visiems, kurie rūpinosi „Pienės pūko“ festivaliu, skyrė lėtą valsą pienių pūkų lauke.
Beje, teatrinėje padangėje yra ir neramumų. „Kriminalinėje kronikoje“ paskelbta, kad slapta nusikalstama grupuotė nori su šaknimis išrauti nuo 1997 metų Skapiškyje vykstantį teatrų festivalį „Pienių vynas“. Išsigandę festivalio fanai siūlo keisti festivalio pavadinimą į „Pienių žydėjimas“ arba „Pienių rundapas“ arba „Pienių pieva“ arba tiesiog „Pieva…“ arba „Pienės be vyno“ arba „Vynas be pieno“ ir panašiai. Tačiau pabrėžta, kad karingi Skapiškio ir visos Lietuvos teatralai jau baigia nustatyti įtariamuosius ir išgelbėti festivalį bei jo pavadinimą. Teatralai, gelbėjant festivalį, prašė ir žiūrovų pagalbos.
Po „Kriminalinės kronikos“ „Reklama“ skelbė, kad XXII teatrų festivalis „Pienių vynas“ Skapiškyje vyks gegužės 19 dieną ir naktį. Dalyvaus teatrai iš Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Punsko, Anykščių, Skapiškio. Mieli žiūrovai buvo kviečiami atvykti patys, taip pat prašomi atsivesti gimines bei artimuosius.
Pasibaigus reklamai, buvo tęsiamas sveikinimų koncertas. Buvo pasveikinti Skapiškio teatro artistai Žydrūnas, Vaidas, Benas, Vita ir Ričardas už 2017- 2018 metų teatriniame sezone sukurtus vaidmenis Neringos Danienės režisuotuose spektakliuose „Eglė žalčių karalienė“, „Snieguolė ir septyni nykštukai“, „Alibaba ir 40 plėšikų“. Jiems dėkojo kūrybinė grupė ir Kupiškio bei Pandėlio žiūrovai.
Kultūros centro „Panevėžio bendruomenių rūmai“ kūrybinis kolektyvas, o ypač etnografė Nijolė, dėkojo Skapiškio teatrui „Stebulė“ už 2017 ir 2018 metais Užgavėnių šventėms sukurtą programą „Daktarų liekarstvos“ ir už atliktą panevėžiečių ir miesto svečių medicininę patikrą.
Kadangi Skapiškio teatralai daug gastroliuoja, padėkota autobusų vairuotojams. Jiems taip pat skirtas muzikinis kūrinys.
Skambėjo sveikinimai vienas po kito, primindami ir įprasmindami aktyvią Skapiškio teatralų veiklą.
Baigiantis koncertui, Tarptautinės Teatro dienos proga ištikimiausius žiūrovus, rėmėjus, pagalbininkus, išskiriant Kupiškio kultūros centro komandą ir direktorę Jolitą, darbštuolę padalinių kuratorę Karoliną, mums ištikimą garsistą Tomą, mylimą teatrinių kostiumų kūrėją ir siuvėją Juzefą, plakatų dizainerius Vigitą, Gintarę, Aurelijų, buhalteres Iloną ir Vitą, Skapiškio padalinio šeimininkus Valdą ir Janiną, – ir visus kitus, kuriems rūpi teatrinis gyvenimas Skapiškyje, sveikino ir dėkojo Skapiškio teatras „Stebulė“ bei vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū“.
Sveikinimų koncerte muzikinius kūrinius atliko Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos merginų ansamblis ir jų vadovė Sandra Guginienė, Ligitos Rudokaitės ir Eglės Lesmonavičiūtės taip pat Ligitos ir mokytojos Sandros duetai. Beje, ansamblio narė Ligita Rudokaitė nuo šešerių metukų pradėjo lankyti ir jau daugiau nei dešimt metų vaidina Skapiškio teatruose „Ku-kū“ bei „Stebulė“. Koncerte buvo ir siurprizų: dainavo daugelį metų teatre „Stebulė“ vaidinęs aktorius Valentinas Zaborskis, bandonija, armonika ir klavišiniu instrumentu fokstrotą, „Blindos polką“ bei valsą atliko buvę Skapiškio teatro aktoriai Vytautas Baltrūnas ir Mindaugas Šlapelis, nuotaikingai žongliravo Benas Bačanskas.
Koncerto pabaigoje į tiesioginį eterį buvo pakviesti visi teatralai ir koncerto dalyviai. Jiems padėkota už aktyvią teatrinę veiklą ir atsidavimą teatrui. Aktoriai pasveikino režisierę Vitą su profesine švente, o režisierė kiekvienam aktoriui ir koncerto dalyviui įteikė Velykinį margutį – žvakutę. Taip sutapo, kad Tarptautinė teatro diena ir jai skirtas renginys vyko Didžiąją savaitę prieš pat Prisikėlimo šventę – Šv. Velykas. Režisierė palinkėjo aktoriams ir žiūrovams, kad stiprėtų kiekvieno dvasia, Teatro Šviesoje skleistųsi Gerumo ir Kūrybos žiedai.

Kupiškio KC Skapiškio padalinio informacija

kkc

Author kkc

More posts by kkc
Eiti prie turinio