Skip to main content
Apžvalgos

Terpeikių kaime – naujas kryžius tremtiniams

By 15 birželio, 2021No Comments

Birželio 14 d. minėjome Gedulo ir Vilties dieną kartu su visais Lietuvos tremtiniais. Šiais metais 80-ųjų tremties metinių sukaktį Terpeikių kaime primins naujas kryžius. Prieš Venckų sodybą, ant kalvelės, Jono Venckaus ir anūko Ginto Jėčiaus iniciatyva pastatytas kryžius tremtiniams.

1951 m. spalio 2 d. buvo ištremtos į tolimąjį Sibirą (Tomsko sritį, Aukštosios Ketės rajoną) Venckų, Vaicekauskų, Bagdonavičių, Kudukių šeimos (iš Terpeikių kaimo), Varnauskienės ir J. Katilevičiaus šeimos (iš Lukonių kaimo).

Prisiminimais iš 1951 m. tremimų pasidalino Jonas Venckus, Stefa Venckutė- Jackevičienė, Birutė Venckutė- Karazijienė, Antanas Varnauskas. 1951 m. Spalio 2 d. naktį pasigirdo smarkus beldimas į duris (daužė šautuvų buožėmis). Kai įleidome karininkas perskaitė nutarimą, kad Venckų šeima perkeliama į sovietų sąjungos gilumą. O po to jau kelionė bėgiais, plaukimas Obės upės platybėmis. Po gero mėnesio pasiekėme galutinį kelionės tašką Kuzurovą. Sniego dar nebuvo, bet greitai taiga tapo balta– pasakojo tremtinio dalią patyręs Jonas Venckus.

Prie kryžiaus sužibo žvakučių liepsnelės, o Terpeikių laukų platybėmis nuvilnijo Tautiška giesmė”.

Kupiškio KC Lukonių laisvalaikio salės informacija

kkc

Author kkc

More posts by kkc
Eiti prie turinio