Skip to main content
Apžvalgos

Ukrainos festivalyje Kupiškio Kultūros centro mišrus vokalinis ansamblis „Cantus Vita“

By 9 vasario, 2022No Comments

 

Prisimenant tarptautiniu tapusį Kalėdinių giesmių festivalį

Ivano – Frankivsko vienuolių bazilijonų Kristaus Karaliaus bažnyčios ir vienuolyno igumenas t. Volodymyras (Vasylis Palčinskis) OSBM 2008 m. suorganizavo pirmąjį „Kalėdos Maizliuose“ renginį. Iš kelių vietinių kolektyvų pirmaisiais metais, jis greit išaugo į plataus mąsto renginį ir, dirbant jau kitiems igumenams, pasiekė tarptautinį mastą.

Į itin svarbų festivalių istorijai VIII „Kalėdos Maizliuose“ festivalį, vykusį 2017 m. sausio 8–15 dienomis, sulaukusį tarptautinio įvertinimo ir pradėjusį Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui skirtus renginius, Lietuvai atstovauti buvo pakviesti kupiškėnai – kamerinis choras „Cantus Vita“ – 11 giesmininkų (vargonininkas Marijanas Remeikis).

Kupiškėnai pakviesti neatsitiktinai: tuometinis bazilijonų vienuolyno Ivano Frankivske igumenas t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM ne kartą lankėsi ne tik Kupiškyje (seminaruose skaitė paskaitas pedagogams, dalyvavo susitikimuose su moksleiviais), bet ir Skapiškyje (dalyvavo šventiniuose renginiuose).

Iš 41 kolektyvo, dalyvavusio tuometiniame festivalyje, svečiams iš Lietuvos – „Cantus Vita“ buvo suplanuotas ženkliai ilgesnis pasirodymo laikas ir sudarytos sąlygos – giedoti net trijuose koncertuose: Sausio 13-ąją bažnyčioje, 14-ąją – miesto aikštėje, specialioje estradoje ir 15-ąją – baigiamajame „Hala“ koncerte.

Festivalio „Kalėdos Maizliuose“ „Hala“ koncertas pirmąsyk buvo transliuojamas daugelio Ukrainos televizijų kanalų. Tad kupiškėnų „Cantus vita“, iš didžiulės pagarbos Lietuvai ir Kupiškiui, rengėjų pastatytą pačiame centre, matė visa Ukraina, klausė lietuvių kalba profesionaliai atliekamų kalėdinių giesmių, girdėjo klausytojų padėkos ir pagyros šūksnius. Kamerinio choro „Cantus Vita“ kolektyvą atstovavo Gražina Beinorienė, Diana Blaževičienė, Daiva Gurklienė, Violeta Šabrinskienė, Daiva Šakickienė, Ingrida Tubelienė, Rimantas Antanavičius, Raimondas Gurklys, Vytautas Knizikevičius, Eugenijus Siaurys, Marijanas Remeikis.

Kupiškio M. Remeiko vadovaujamas kamerinis choras „Cantus Vita“ suskambo visu grožiu, kuris virpino širdį, traukė ašarą.

Visa Ukraina, klausiusi „Kalėdos Maizliuose“ baigiamojo „Hala“ koncerto, girdėjo ir matė delegacijos, pakviestos į festivalį, vadovo, Kupiškio rajono mero Dainiaus Bardausko, pasisakymą, kuris, kaip ir kitos jo kalbos festivalio renginiuose, buvo palydėtas nuoširdžiausiu padėkos plojimu.

Kupiškėnai festivalį „Kalėdos Maizliuose“ galėjo pamatyti ir išgirsti regioninės televizijos studijos „Kupiškėnų studija“ parengtose laidose. Vienas delegacijos narių – Kupiškio Televizijos ir Informacijos centro vadovas Povilas Vireliūnas – filmavo ne tik festivalį, bet ir Kupiškio rajono mero Dainiaus Bardausko oficialius susitikimus su Žovkvos bei Ivano Frankivsko merais, jo teiktus interviu įvairiems televizijos kanalų, radijo laidų bei spaudos darbuotojams: plačiai buvo paskleistos žinios apie Lietuvą ir Kupiškį.

Pirmą sykį Kalėdinių giesmių festivalyje dalyvavęs Kupiškio kamerinis choras „Cantus Vita“, atstovaudamas ne tik rajoną, bet ir visą Lietuvą, pademonstravo aukštą Kalėdinių giesmių giedojimo lygį Lietuvoje. Kartu kupiškėnai prasmingai įsiliejo į ekumenizmo sklaidą.

Vienas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino kūrėjų (ordinas įkurtas 1617 m. Lietuvoje) Ivanas Kuncevičius – Šv. Juozapatas (1580–1623 m. lapkričio 12 d.). 1643 m. jis popiežiaus Urbono VIII paskelbtas palaimintuoju, o 1867 m. – popiežiaus Pijus IX – Šventuoju. Šv. Juozapatas savo vyskupiškajame herbe pasirinko žodžius „Tegul visi bus viena!“ (Jn 17, 21). Ukrainiečių vyskupas Irinėjus (Igoris Bilykas) OSBM, popiežiaus kanauninkas ir popiežiaus kvietimu besidarbuojantis Marijos Madžiore bazilikoje Romoje, Šventąjį Juozapatą pavadino ekumenizmo šaukliu – pradininku.

XIII tarptautinis Kalėdinių giesmių festivalis

2021 m. sausio 8–13 dienomis Ivano Frankivske šešias dienas vyko jau XIII tarptautinis kalėdinių giesmių festivalis „Kalėdos Maizliuose“. Į šį festivalį vėl buvo pakviesti kupiškėnai – kamerinis choras „Cantus Vita“. Dabartinis Ivano Frankivsko bazilijonų vienuolyno igumenas t. Artemijus (Mychailas Novickis) OSBM su kupiškėnais bendravo ne tik VIII festivalyje, bet ir savo viešnagių Skapiškyje metu. Tenka tik apgailėti, kad dėl susiklosčiusių ir politinių, ir pandeminių aplinkybių ne tik kupiškėnai, bet ir užsienio kolektyvai į festivalį „Kalėdos Maizliuose“ negalėjo atvykti. Tačiau sumanūs renginio organizatoriai ir muzikinių kolektyvų vadovai rado išeitį: atsiuntė giesmių įrašus – vaizdajuostes.

Baigiamajame „Hala“ koncerte kalėdinėmis giesmėmis klausytojus džiugino Kristaus Karaliaus bažnyčios bei Ivano Frankivsko muzikiniai kolektyvai ir atvykusieji iš įvairių Ukrainos sričių.

Didžiuliame ekrane buvo rodomi užsienio šalių kolektyvų videoįrašai. Ne tik Ukrainos, bet ir viso pasaulio klausytojai, įvairiomis medio priemonėmis galėjo išgirsti 14 užsienio kolektyvų atliekamus muzikinius kūrinius: Lenkijos (4), Pomeranijos (2), Rumunijos (2), Niderlandų, Ispanijos, Portugalijos, Izraelio, Kolumbijos ir Lietuvos.

Lietuvą vėl atstovavo Kupiškio kamerinis choras „Cantus Vita“. Kupiškio ir Lietuvos vardas ir vėl per Kalėdines giesmes plačiai suskambo ne tik Ukrainoje, bet ir daugelyje pasaulio kraštų. Giedojo Marijanas Remeikis, Renata Remeikienė, Gabija Remeikytė, Laurynas Remeikis, Daiva Šakickienė, Ingrida Tubelienė, Diana Blaževičienė, Gražina Beinorienė, Vytautas Knizikevičius, Tomas Gritėnas, Algirdas Gasiūnas ir Aistė Petrulienė. Choristams fleitomis pritarė Erika Valaitė ir Mija Vilkaitė, akompanavo Edita Dobrickienė.

Šį festivalį „Cantus Vita“ vadovas, vargonininkas Marijanas Remeikis labai prasmingai pavadino „Kalėdine Eurovizija“.

Festivalio pabaigai organizatoriai pateikė siurprizą – išgirsti nusipelniusių Ukrainos artistų Oksanos Muchos ir Taraso Grigorjevičiaus Čiubajaus atliekamų kūrinių. Paskutinei abiejų atliekamai giesmei sustojo visi, buvę bažnyčioje. XIII tarptautinis festivalis „Kalėdos Maizliuose“ vykęs ne salėse ar kitose koncertinėse erdvėse, o bažnyčioje – tapo vienijančia ir bendra visų malda.

Igumeno t. Artemijaus (Mychailo Novickio) OSMB mintys pasibaigus festivaliui

Festivaliai „Kalėdos Maizliuose“ vyksta vienuoliams bazilijonams glaudžiai bendraujant su Ivano Frankivsko miesto meru Ruslanu Marcinkivu, Ivano Frankivsko srities administracija (ypač kultūros, tautiškumo ir religijos skyriumi – šiuo metu jo vadovas Volodymyras Fedorakas), palaikant ir remiant Ukrainos Graikų apeigų katalikų bažnyčios (UGKC) Ivano Frankivsko archieparchijos vyskupui Volodymyrui Vijtyšinui.

Baigiamajame žodyje t. Artemijus (Mychailo Novickis) OSMB džiaugėsi, kad festivalis žinomas Europoje ir turi pagrindinę jungiamąją grandį – JĖZŲ, festivalyje išsaugomos krašto tradicijos ir jis garsina Ivano Frankivską. Dėkojo vadovams, negailintiems jėgų parengti kolektyvus (jiems buvo įteiktos padėkos).

Giesmėmis priartėjome prie Dievo, o jis – prie mūsų. Kalėdinėse giesmėse – visas mūsų tikėjimas ir visa mūsų viltis: festivalis tęsiasi visus metus

Festivalis vyksta bažnyčioje – čia, kaip sakė kunigas, vietos užtenka visiems: ir tikintiems, ir mažai tikintiems, ir visai netikintiems – tai kelias, kuriuo galima eiti link Dievo ir muzika gali sujaudinti širdis – tai Kalėdų stiprybė – malda. Besiklausantiems jos širdį praveria Dievas.

Igumenas t. Artemijus dėkojo visiems, kurie vienokiais ar kitokiais būdais įsijungė į festivalį. „Tikiu, kad festivalis bus tęsiamas. Kol bus Ivano Frankivskas, bus ir „Kalėdos Maizliuose““ – sakė t. Artemijus (Mychailo Novickis) OSBM.

T. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM, šiuo metu besidarbuojantis Edmontone (Kanada) Šv. Bazilijaus Didžiojo bazilijonų vienuolyne, perduodamas kupiškėnams nuoširdžiausius linkėjimus, laiške straipsnio autorei džiaugėsi „Canta Vita“ giesmėmis „Цьогорічний виступ хору з м. Купішкіс на Міжнародному різдвяному фестивалі „Коляда на Майзлях“ був надзвичайно колоритним“ (Šių metų tarptautiniame Kalėdinių giesmių festivalyje „Kalėdos Maizliuose“ kupiškėnų pasirodymas buvo neįtikėtinai įvairiaspalvis). Kalėdinių giesmių festivalio „Kalėdos Maizliuose“ organizatoriai – dvasininkai ir pasauliečiai – tikisi vėl išvysti kupiškėnų „Cantus Vita“ ir išgirsti lietuviškai giedamas giesmes…

 

Straipsnį paruošė Dr. Aldona Vasiliauskienė

Kupiškio kultūros centro informacija

kkc

Author kkc

More posts by kkc
Eiti prie turinio