2020 m. liepos 6 d. Papilių bei Šepetos kaimų gyventojai iškiliai ir kūrybiškai paminėjo Valstybės dieną ant Papilių piliakalnio. Didingai nuaidėjo Lietuvos valstybės himnas, nuoširdžiai suskambo Neilos Talačkaitės ir Martos Timčenkaitės atlikta daina „Gražiausios spalvos“, Antano Augustavičiaus grojamos liaudiškos melodijos, kurioms skubėjo pritarti visi susirinkę. Muziką papildė ir  skaitoma pačios poetės Genovaitės Koriznienės poezija, kuri jaudino susirinkusiųjų širdis. Didžiausią įspūdį paliko Genovaitės Koriznienės eilėmis sukurtas Papilių kaimo himnas, kuriam melodiją sukūrė visi susirinkusieji.

Kupiškio KC Šepetos laisvalaikio salės informacija

 

kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply