Skip to main content
Apžvalgos

Virtualus „Padėkos vakaro „Dėkojame Jums“ šventinis renginys Subačiuje

By 29 sausio, 20211 vasario, 2021No Comments

Koks didelis ir stiprus gali būti dėkingumas. Kiek daug jame gali būti gyvybės ir vilties, kiek daug stebuklingų galių jis gali nešti savyje. Ir visai nesvarbu, kaip dėkingumas atrodys. Visi, kas nors trupinėlį savo laiko paaukojo Subačiaus bendruomenės veiklai, gruodžio 29 d. turėjo būti sukviesti į kultūros  namus, kuriuose turėjo vykti tradicinis gerumo ir padėkos vakaras „Dėkojame Jums“.

Ne be reikalo yra sakoma, jog žmogaus prigimties esmė – dešimtys tūkstančių paprasčiausių gerų poelgių, kuriais nusakoma kiekviena mūsų diena. Prie trejus metus mes, Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio komanda, dirbdama kiekvieną dieną pamatė, kiek daug padėti pasiruošusių žmonių yra šalia jų, todėl pagalvojo, kad reikia jiems skirti laiko, pagerbti, ištarti padėkos žodį, viešinti jų gerus darbus. Nominacijų idėja skirta ne tik pastebėti pasižymėjusius, energingus žmones, bet ir skatinti pačių žmonių sąmoningumą, aktyvumą, pilietiškumą renkant nominantus.  Įteiktos penkios nominacijos ir po vieną statulėlę kiekvienos bendruomenės aktyviausiam nariui, iš viso – 10 statulėlių.

Aktyvūs, ypatingi šaunuoliai penkių Subačiaus seniūnijos bendruomenių atstovai,  iš viso užpildė net 106  anketas, kurios pasiekė komisiją. Pirmoji nominacija „Darbšti ir kūrybiška asmenybė – 2020“. Į šią nominaciją pretendavo: Violeta Kunskienė, Daiva Baradinskienė, Nijolė Irena Skripkienė,  Genutė Vaičikauskienė, Saulė Rudzinskienė,  Violeta Mičiulienė,  Audronė Bukienė, Neringa Uogelienė, Asta Astravienė,  Jurgita Naujokaitienė, Valdas Šateika, Rima Paliulienė,  Inga Dovydėnienė. Nugalėtoja tapo – Gėnia Vaičikauskienė, subatėnų ir visų ją pažįstančių meiliai vadinama Genute.

Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendravimą. 2020 metais bendrauta buvo kitaip, tačiau ne mažiau nuoširdžiai, sutelktai ir prasmingai, visi pradėti ir numatyti darbai padaryti, projektai užbaigti. Ir už tai būtina dėkoti! Antroji nominacija – „Metų partnerystė – 2020“! Į ją pretendavo: Subačiaus gimnazija, Subačiaus bendruomenė,  Subačiaus seniūnija,  Seniūnė Laisva Čiuliepienė,  „Perkūno kebabai“,  Pr. Asyziečio parapija, Etnografijos muziejus,  Kupiškio VB Subačiaus miesto padalinys,  Daiva Baradinskienė,  Rima Paliulienė,  Neringa Uogelienė,  Vidmantas Paliulis,  Vidmantas Bloškis. Ir kas gi nugalėjo? Žmonės įvertino tai, ką matė nuolatos bendradarbiaujant, dirbant iš peties ir draugiškai – tai Subačiaus seniūnija, didžiulė padėka seniūnei Laisvai Čiuliepienei ir darbščiai jos komandai!  Ir labai mažai teatsiliko Subačiaus bendruomenė, ir jai nuoširdžiai dėkojame už moralinę bei finansinę pagalbą.

Visas gerumo grožis slypi pačiame žmoguje, o per visus 2020 metus gerų žmonių, ištiesusių dosnią pagalbos ranką buvo išties daug.  Trečioji nominacija „Metų rėmėjas – 2020“, o į ją pretendavo: Neringa Uogelienė, Rima Paliulienė, Daiva Baradinskienė,  Regina Meškauskienė, Kęstutis Paliulis,  Subačiaus seniūnija, Perkūno kebabai,  Subačiaus bendruomenė,  Ričardas Alekna,  Andrius Dovydėnas,  Klebonas Vidmantas Bloškis,  Mindaugas Andriulis, Subačiaus gimnazija,  Robertas Bernatavičius,  Deimantė Baradinskaitė, „Brolių medus“,  VŠĮ „Ištiesk gerumo ranką nuskriaustiesiems“,  Valdas Šateika, Vidmantas Paliulis. Balsai lėmė, kad laimėjo Deimantė Baradinskaitė, nuo jos nedaug atsiliko Subačiaus bendruomenė. Nuoširdržiai sveikiname Deimantę ir dėkojame už jos širdies dosnumą,  paramą!

Rašytojas Markas Tvenas yra pasakęs: „Venkite tų, kurie stengiasi pakirsti jūsų tikėjimą savimi. Šis bruožas būdingas menkiems žmonėms. Didis žmogus, priešingai, stengiasi įteigti, kad irgi galite tapti didžiu. Ir tai iš tiesų, ne šiaip tušti žodžiai, pristatant sekančios ketvirtosios nominacijos kandidatus:  Justinas Sutkus,  Augustina Nicaitė,  Gabrielė Kirklytė,  Tomas Budrys, Austėja Dovydėnaitė, Darius Jakštonis, Violeta Mičiulienė, Kristina Batutienė,

Ignas ir Vilius Jackevičiai, Benas Tamošiūnas, Valdas Šateika, Paulius Remeikis, Lukas Ulkė, Almantas Kunskas. Du pretendentai varžėsi labai apylygiai, tačiau balso persvara nugalėjo ir „Jaunimo lyderiu – 2020“  tapo Almantas Kunskas. Sveikiname!

Mūsų bendruomenės kuriamos stipriais atsidavimo, rūpesčio, geraširdiškumo pamatais. Būnant skirtingų interesų, nuomonių, charakterių, randama bendra kalba, veikiama drauge, nes kiekvienas supranta, kad stengiasi vardan  šalia esančiojo. Ir šios savybės ypatingai svarbios sekančiai nominacijai – „Metų geradaris – 2020“. Nominantai: Arūnas Kaušakys, Loreta Mickevičienė, Neringa Uogelienė, Daiva Baradinskienė,  Mindaugas Andriulis, Laisva Čiuliepienė, Kęstutis Paliulis, Nijolė Skripkienė,  Subačiaus gimnazija,  Banga Bukienė,  Raimundas Alešiūnas, Kęstutis Jakštas, Vidmantas Paliulis, „Perkūno kebabai“. Šioje kategorijoje  pagrindiniai varžovai buvo Neringa Uogelienė ir Mindaugas Andriulis, tačiau kelių balsų persvara nugalėjo Mindaugas Andriulis. Didžiausi sveikinimai Mindaugui Andriuliui! Ypatingas dėmesys  atkreiptas į Subačiaus seniūnijos bendruomenių lyderius-pirmininkus, kurie dirba visuomeniniais pagrindais, savo gyvenamosiose vietovėse įpučia ugnies, veiklos ugnį, suburia komandą, su kuria dirba bendruomenių žmonių labui. Kartu su Subačiaus seniūnijos darbuotojų pagalba  bus pagerbti ir pasveikinti  bendruomenių pirmininkai, jiems įteikiant po termo puodelį artimiausio renginio metu, tačiau kiekviena bendruomenė pristatė po kelis nominantus, kurie jų manymu yra tarsi švyturiai savo gyvenamoje vietovėje. Lukonių kaimo bendruomenės atstovai pasiūlė du kandidatus –pirmininką  Antaną Vaclovą Sutkų ir kolegę Violetą Kunskienę, kuri ir nugalėjo. Tad sveikiname „Lukonių kaimo bendruomenės švyturį – 2020“ – Violetą Kunskienę!

Kaimo bendruomenės „Valakai“ pasiūlė tris kandidatus: Rimą Paliulienę, Gintarą Stašį ir Kęstutį Paliulį. Sėkmė šypsosi vyrui ir  Kaimo bendruomenės „Valakai“, „Švyturiu – 2020“ nominuojamas  Kęstutis Paliulis! Kuklūs ir santūresni Senojo Subačiaus bendruomenės žmonės tarp nominantų įvardijo pirmininką Elmarą Puziną, Rimantą Gaidį ir Saulę Rudzinskienę. Daugiausiai balsų surinko Elmaras Puzinas ir tapo  „Senojo Subačiaus bendruomenės švyturiu – 2020“!

Ramiausi kaimo bendruomenės „Miliūnai“ žmonės,  kurie anketose  įvardijo Valdą Alekną ir Marytę Balčiūnaitę. Bendruomenės „Miliūnai“ „Švyturiu – 2020“ tapo  Marytė Balčiūnaitė!  O Subačiaus bendruomenėje sausai kitus sutriuškino ir „Subačiaus bendruomenės švyturiu – 2020“  tapo pirmininkė  Jurgita Naujokaitienė!

Virtualios šventės metu pristatyti ir aktyvūs, darbštūs žmonės, kurie talkino, padėjo visus metus, kurių Subačiuje ir visoje seniūnijoje yra tikrai daug! Šiems išvardintiems žmonėms kaip didžiulės pagarbos ir padėkos ženklas įteiktos Subačiaus seniūnijos seniūnės Laisvos Čiuliepienės pasirašytas padėkos. Subačiaus Seniūnijos ir visos  bendruomenės vardu dėkojama:

Už nuoširdų, atsakingą, rūpestingai atliekamą darbą, geranorišką pagalbą organizuojant Subačiaus seniūnijos darbus – Valdui Simanavičiui, Mindaugui Balčiūnui;

Už prasmingą, telkiančią veiklą, aktyvų dalyvavimą Subačiaus bendruomenės ir seniūnijos visuomeniniame gyvenime, geranorišką, nuoširdžią pagalbą –  Vidmantui Paliuliui, Valdui Šateikai, Kęstučiui Paliuliui, Jurgitai Naujokaitienei, Nijolei  Irenai Skripkienei, Gintarui  Stašiui, Daivai Baradinskienei, Neringai Uogelienei, Klebonui Vidmantui Bloškiui,

Už prasmingą, telkiančią veiklą, aktyvų dalyvavimą Subačiaus seniūnijos visuomeniniame gyvenime, geranorišką, nuoširdžią pagalbą ir paramą Lukonių kaimo bendruomenėje Albinai Kriaučiūnienei  ir Violetai Kunskienei.

Už neišsenkantį gerumą, už norą padėti ir prisidėti prie grožio kūrimo Subačiuje, aktyvų dalyvavimą Subačiaus seniūnijos visuomeniniame gyvenime, geranorišką, nuoširdžią pagalbą Reginai Meškauskienei ir Vitalijai Žiūkienei.

Už aktyvią ir nuoširdžią veiklą Senojo Subačiaus bendruomenėje padėka Elmarui Puzinui, o Dainiui  Gudeliui – už  aktyvią, patriotinę veiklą, meilę gimtam kraštui.

Sveikinimai visiems išvardintiems kandidatams ir žinoma nominantams. Statulėlės ir padėkos aktyviausiems bus įteiktos po karantino, pirmame didesniame renginyje, kuris vyks Kupiškio KC Subačiaus padalinyje.

Dėkojama  Kupiškio  rajono savivaldybės kultūros centro ir padalinių bei laisvalaikio salių  mėgėjų meno kolektyvams ir vadovams, kurie vis pakursto kūrybos ugnelę, kad ji kuo skaisčiau ir įvairiau mirgėtų. Dėkojama saviems ir svečiams už Subačiaus vardo garsinimą, gerus norus, paaukotą laiką kuriant, puoselėjant kultūrą. Kuo mūsų daugiau, tuo čia šilčiau ir mūsų svajonės platesnės, gyvenimo džiaugsmas didesnis. Tad dainuokite, šokite, svajokite, nes tik kūryboje gimsta svajonės, o svajonėse  įgyvendinami lūkesčiai ir siekiai!

Subačiaus bendruomenės vardu teiktą projektą „Padėkos vakaras „Dėkojame Jums“  finansavo Kupiškio rajono savivaldybė. Renginį filmavo, montavo VŠĮ „Kupiškio televizijos ir informacijos centro“ komanda ir YouTube kanalu parodė 2021 m. sausio 9 dieną.

Koncerto nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=-7ZQV3gLF7o (nuo 19:33 min.).

Kupiškio KC Subačiaus padalinio informacija

 

kkc

Author kkc

More posts by kkc
Eiti prie turinio