Laisvos darbo vietos

Eil. Nr

Vardas, pavardė

Pareigybė

Skyrius/padalinys

Pareigybės lygis

Išsilavinimas/ kvalifikacinė kategorija

Profesinio darbo patirtis/stažas (metais)

Pareigybių skaičius

1

Laikinai neužimta

Meno vadovas

Mėgėjų meno ir etninės kultūros skyrius

B

Aukštesnysis

0

0,5

2

Laikinai neužimnta

Meno vadovas

Kultūrinės veiklos

seniūnijose skyrius

Skapiškio padalinys

B

Aukštesnysis

0

0,25

3

Laikinai neužimta

Kultūrinės veiklos organizatorius

Kultūrinės veiklos

seniūnijose skyrius

Alizavos padalinys

C

vidurinis

0

1

4

Laikinai neužimta

Edukatorius

Kultūrinės veiklos

seniūnijose skyrius

Šimonių padalinys

B

Aukštesnysis

0

0,25

5

Laikinai neužimta

Choreografas

Mėgėjų meno ir etninės kultūros skyrius

B

Aukštesnysis

0

0,5