Pretendento anketa

 

Eil. Nr

Pareigybė

Skyrius, padalinys

Pareigybės lygis

Išsilavinimas, kvalifikacinė kategorija

Profesinio darbo patirtis/

stažas

Pareigybių skaičius

1.

Meno vadovas

Mėgėjų meno ir etninės kultūros skyrius

B

Aukštesnysis

0

0,5

2. Choreografas Mėgėjų meno ir etninės kultūros skyrius B Aukštesnysis 0 0,5

3.

Edukatorius

Skapiškio padalinys

B

Aukštesnysis

0

0,25

4.

Edukatorius

Šimonių padalinys

B

Aukštesnysis

0

0,25

5.

Edukatorius

Alizavos padalinys

B

Aukštesnysis

0

0,5