Kontaktai

Darbo laikas: I-V 14.00-18.00 val.

Savaitgaliais ir šventinėmis dienomis 2 val. prieš mokamą renginį.

 

PAREIGOS

Kasa

 

VARDAS, PAVARDĖ

Info. tel. (8 459) 35 679

kasa@kupiskiokultura.lt

 

KONTAKTAI

ADMINISTRACIJA

DIREKTORĖ

 

Jolita Janušonienė

(8459) 35 677,

8 687 97 840

j.janusoniene@gmail.com

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA KULTŪRAI

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO KULTŪRAI FUNKCIJOS

 

 

Rasa Gudonienė

 

 

(8459) 35 680,

rasa.gudoniene@gmail.com

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ŪKIUI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS FUNKCIJOS

 

 

Albertas Audickas

 

(8459) 35 673

 

PERSONALO VADYBININKĖ 

PERSONALO VADYBININKO DARBO FUNKCIJOS

 

KASININKĖ (KASA)

KASININKO DARBO FUNKCIJOS

Vitalija Švelnienė

(Daivos Galvydienės vaiko auginimo atostogų metu)

 

 

Loreta Karnišovienė

(8459) 42 317,

info@kupiskiokultura.lt

 

(8459) 35 679,

kasa@kupiskiokultura.lt

VYR. BUHALTERĖ

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO FUNKCIJOS

Ilona Lašienė

(8459) 52 161,

ilonalasiene@gmail.com

BUHALTERĖ

BUHALTERIO FUNKCIJOS

Vita Vaidilienė

(8459) 35 678,

vita.vaidiliene@gmail.com

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIUS

SKYRIAUS VADOVĖ

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS VADOVO FUNKCIJOS

Inga Dovydėnienė

 

(8459) 35 682, 8 600 63361,

ingad2977@gmail.com

 

DIZAINERĖ

DIZAINERIO FUNKCIJOS

Simona Baciuškienė

(8459) 35 682,

kkcdizaineris@gmail.com

 

DIZAINERĖ

DIZAINERIO FUNKCIJOS

Gintarė Baseckaitė – Nacar

(8459) 35 682,

8 625 03 012,

kkulturoscentras@gmail.com

DAILININKĖ

DAILININKO FUNKCIJOS

 

Ingrida Rudzinskienė

 

8 616 05 312

 

 

 

GARSO, ŠVIESOS IR SCENOS INŽINIERIUS

GARSO, ŠVIESOS IR SCENOS INŽINIERIAUS FUNKCIJOS

ŪKIO DALIES SKYRIUS

Mindaugas Naudužas

 

8 624 78 545,

mindaugas.nauduzas@gmail.com

ŠVIESOS IR GARSO INŽINIERIUS

ŠVIESOS IR GARSO INŽINIERIAUS FUNKCIJOS

 

GARSO IR ŠVIESOS INŽINIERIUS

GARSO IR ŠVIESOS INŽINIERIAUS FUNKCIJOS

Andželika Stokytė

 

 

Aivaras Povilauskas

8 676 79678,

andzelika159@gmail.com

 

8 616 05363

MENINĖS VEIKLOS SKYRIUS

REŽISIERĖ

REŽISIERIAUS FUNKCIJOS

Vilija Morkūnaitė

8 620 57 905

elzbe@inbox.lt

REŽISIERĖ

REŽISIERIAUS FUNKCIJOS

Nijolė Ratkienė

(8459) 35 674

 n.ratkiene@gmail.com

KONCERTŲ, SPEKTAKLIŲ ORGANIZATORĖ

KONCERTŲ, SPEKTAKLIŲ ORGANIZATORIAUS FUNKCIJOS

Domilė Sriubikienė

8 640 40088

domile.vabal@gmail.com

CHOREOGRAFĖ

CHOREOGRAFO FUNKCIJOS

CHOREOGRAFĖ

Irina Bubnova

Olga Bubnova

8 674 16 444

madresita@mail.ru

CHOREOGRAFĖ

CHOREOGRAFO FUNKCIJOS

Joana Jankauskienė

(8459) 35 675

joana.jan79@gmail.com

CHOREOGRAFĖ

CHOREOGRAFO FUNKCIJOS

Dalia Senvaitienė

(8459) 35 675,

8 610 02 372

dalia.senvaitiene@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

CHORO VADOVO FUNKCIJOS

Vanda Dičkienė

8 610 07 924

almovan@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVO FUNKCIJOS

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

 

 

AKOMPANIATORĖ 

AKOMPANIATORIAUS FUNKCIJOS

Nidija Sankauskienė

 

Vaiva  Mališauskienė

 

 

Edita Dobrickienė

 

8 612 30 416

nidijasankauskiene@gmail.com

 

8 675 32 045

 

8 606 93 001
vaiva88@gmail.com

 

 

 

 

 

 

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVO FUNKCIJOS

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

Marijanas Remeikis

 

Rimantas Adomauskas

8 686 31 765

marijanasremeikis@gmail.com

8 610 11181

radamsas2@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS – ORKESTRO VADOVAS

ORKESTRO VADOVO FUNKCIJOS

Saulius Laucius

8 645 71 535

sauliuslauciuskupiskis@gmail.com

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

SKYRIAUS VEDĖJA – ETNOGRAFĖ

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIAUS VADOVO FUNKCIJOS

Alma Pustovaitienė

(8459) 35 683,

8 614 40 763

alma.pustovaitiene@gmail.com

FOLKLORISTĖ

FOLKLORISTO FUNKCIJOS

Daiva Palionienė

(8459) 35 683

8 675 29 734

dpalioniene@gmail.com

ŪKIO DALIES SKYRIUS

ELEKTRIKAS

ELEKTRIKO FUNKCIJOS

Romualdas Madeikis

8 614 92 921

PAGALBINIS DARBININKAS

PAGALBINIO DARBININKO FUNKCIJOS

Algis Dzikavičius

 8 623 49 175

PAGALBINIS DARBININKAS

PAGALBINIO DARBININKO FUNKCIJOS

 

Robertas Chmieliauskas  

SIUVĖJA

SIUVĖJO FUNKCIJOS

Juzefa Dyrienė

 

VALYTOJA

VALYTOJO FUNKCIJOS

Laima Neveckienė

 8 614 12 465

VALYTOJA

VALYTOJO FUNKCIJOS

Dalia Samuolienė

 8 672 72 479

VALYTOJA

VALYTOJO FUNKCIJOS

Milė Ragauskienė

 8 626 53 615

KUPIŠKIO KULTŪROS CENTRO PADALINIAI IR LAISVALAIKIO SALĖS

ADOMYNĖS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

ADOMYNĖS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VAD. FUNKCIJOS

Rima Lapienienė

8 698 21 957

lapienienerima56@gmail.com

ALIZAVOS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

ALIZAVOS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VAD. FUNKCIJOS

Jolanta Užusienienė

8 695 60 285

jolantauzusieniene@gmail.com

ALIZAVOS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

ALIZAVOS PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Rimvydas Kirstukas

8 629 42 001

grlabas@inbox.lt

ANTAŠAVOS LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKAS IR MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

ANTAŠAVOS LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

ANTAŠAVOS LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

Alida Kacinauskienė

8 623 97 591

alida.kacinauskiene@gmail.com

LAIČIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

LAIČIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

 

Jelena Valkauskienė

 

 

 

 

8 616 18 366

jelena1567@gmail.com

 

 

LUKONIŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

LUKONIŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VAD. FUNKCIJOS

Violeta Kunskienė

8 699 47 423

violetakunskiene@gmail.com

NAIVIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

NAIVIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

 

NAIVIŲ PADALINIO MĖGĖJŲ MENO VADOVĖ

NAIVIŲ PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

 

Angelė Kovienė

 

 

 

Inga Baniulienė

 

 

 

(8459) 42 529,

8 610 02 370

angele.edmundas@gmail.com

 

 

8 675 32045

baniulieneinga@gmail.com

 

 

 

ŠIMONIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

ŠIMONIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Milisenta Tunkūnė

8 672 16 607

m.tunkune@gmail.com

ŠIMONIŲ PADALINIO

MENO VADOVAS

ŠIMONIŲ PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

 

Virginija Skupienė

8 614 34 966

virginijaskupiene@gmail.com

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Alida Kacinauskienė

8 623 97 591

alida.kacinauskiene@gmail.com

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

Irena Jėčiuvienė

 8 672 39369

irenaj64@gmail.com

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

Violeta Laucienė

8 611 39308

wodafone@inbox.lt

SALAMIESČIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKAS

SALAMIESČIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Almantas Totoris

8 610 32 287

almantas.tt@gmail.com

SKAPIŠKIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKAS

SKAPIŠKIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Valdas Bačanskas

(8459) 42 283,

8 626 33 985

bacvaldas@gmail.com

SKAPIŠKIO PADALINIO REŽISIERĖ

SKAPIŠKIO PADALINIO REŽISIERIAUS FUNKCIJOS

Vita Vadoklytė

(8459) 42 283,

8 616 96 061

vadvita@yahoo.com

SKAPIŠKIO PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

 SKAPIŠKIO PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Virginija Skupienė

8 614 34 966

virginijaskupiene@gmail.com

SKAPIŠKIO PADALINIO VALYTOJA

SKAPIŠKIO PADALINIO VALYTOJO FUNKCIJOS

Janina Macienė

(8459) 42 283

SUBAČIAUS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

SUBAČIAUS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Inga Dovydėnienė

(8459) 55 335,

8 600 63 361

ingad2977@gmail.com

SUBAČIAUS PADALINIO MENO VADOVĖ

SUBAČIAUS PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Irena Jėčiuvienė

(8459) 55 335,

8 672 39 369

irenaj64@gmail.com

SUBAČIAUS PADALINIO CHOREOGRAFĖ

SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO VADOVO FUNKCIJOS

Rima Paliulienė

(8459) 55 335 

8 620 63225

rima.paliuliene@gmail.com

 

 

SUBAČIAUS PADALINIO MENO  VADOVAS – GARSO, ŠVIESOS IR SCENOS INŽINIERIUS

SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVUI-GARSO, ŠVIESOS, SCENOS INŽINIERIUI IR JO FUNKCIJOS

SUBAČIAUS PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Darius Jakštonis

8 602 24 626

darius.jakstonis@gmail.com

SUBAČIAUS PADALINIO VALYTOJA

SUBAČIAUS PADALINIO VALYTOJO FUNKCIJOS

Ramutė Kibaitė

(8459) 55 335

ŠEPETOS LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

ŠEPETOS LASVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

 

ŠEPETOS LAISVALAIKIO SALĖS 

MĖGĖJŲ MENO VADOVAS

ŠEPETOS LAISVALAIKIO SALĖS MĖGĖJŲ MENO VADOVO FUNKCIJOS

Vaiva Mališauskienė

 

 

 

Vaida Karaliūnienė

8 606 93 001

vaiva88@gmail.com

 

 

 

JUODPĖNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

JUODPĖNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

 

 

Virginija Skupienė

 

 

  8 614 34966

virginijaskupiene@gmail.com

 

 

 

 

 

Atnaujinta: sausio 7, 2020, 9:34

 Leiskime laiką kartu!