Kontaktai

 

PAREIGOS

 

VARDAS, PAVARDĖ

 

KONTAKTAI

ADMINISTRACIJA

DIREKTORĖ

GYVENIMO APRAŠYMAS

Jolita Janušonienė

(8459) 35 677,

8 687 97 840

j.janusoniene@gmail.com

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA KULTŪRAI

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO KULTŪRAI FUNKCIJOS

KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

Rasa Gudonienė

 

 

Inga Dovydėnienė

rasa.gudoniene@gmail.com

 

(8459) 35 680,

ingad2977@gmail.com

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ŪKIUI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIUI IR BENDRIESIEMS REIKALAMS FUNKCIJOS

Rimantas Valma

(8459) 35 673,

8 682 10 719

kultukis@gmail.com

PERSONALO VADYBININKĖ

PERSONALO VADYBININKO FUNKCIJOS

Daiva Galvydienė

(8459) 35 679

info@kupiskiokultura.lt

VYR. BUHALTERĖ

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO FUNKCIJOS

Ilona Lašienė

(8459) 52 161

ilonalasiene@gmail.com

BUHALTERĖ

BUHALTERIO FUNKCIJOS

Vita Vaidilienė

(8459) 35 678

vita.vaidiliene@gmail.com

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIUS

SKYRIAUS VADOVĖ

INFORMACIJOS IR SKLAIDOS SKYRIAUS VADOVO FUNKCIJOS

Karolina Vaižmužytė

(8459) 35 680

kckult.vadyba@gmail.com

DIZAINERĖ

DIZAINERIO FUNKCIJOS

Vigita Žiūkaitė

(8459) 35 682

vigitaziukaite@yahoo.com

DIZAINERĖ

DIZAINERIO FUNKCIJOS

Gintarė Baseckaitė

(8459) 35 682,

8 625 03 012

kkulturoscentras@gmail.com

DAILININKĖ

DAILININKO FUNKCIJOS

Ingrida Rudzinskienė

 8 616 05 312

GARSO, ŠVIESOS IR SCENOS INŽINIERIUS

GARSO, ŠVIESOS IR SCENOS INŽINIERIAUS FUNKCIJOS

Paulius Krikščiūnas

8 684 41 234

paulius.kriksciunas@gmail.com

ŠVIESOS IR GARSO INŽINIERIUS

ŠVIESOS IR GARSO INŽINIERIAUS FUNKCIJOS

 

GARSO IR ŠVIESOS INŽINIERIUS

GARSO IR ŠVIESOS INŽINIERIAUS FUNKCIJOS

Gediminas Pranckūnas

 

 

Tomas Tarulis

8 683 83 567

gedosta@gmail.com

 

 

8 614 12 334

tomas.tarulis@gmail.com

MENINĖS VEIKLOS SKYRIUS

REŽISIERĖ

REŽISIERIAUS FUNKCIJOS

Vilija Morkūnaitė

8 620 57 905

elzbe@inbox.lt

REŽISIERĖ

REŽISIERIAUS FUNKCIJOS

Nijolė Ratkienė

(8459) 35 674,

8 682 18 569

n.ratkiene@gmail.com

KONCERTŲ, SPEKTAKLIŲ ORGANIZATORĖ

KONCERTŲ, SPEKTAKLIŲ ORGANIZATORIAUS FUNKCIJOS

Neringa Danienė

8 610 29 477

neringaida@gmail.com

CHOREOGRAFĖ

CHOREOGRAFO FUNKCIJOS

Irina Bubnova

8 674 16 444

madresita@mail.ru

CHOREOGRAFĖ

CHOREOGRAFO FUNKCIJOS

Joana Jankauskienė

(8459) 35 675

joana.jan79@gmail.com

CHOREOGRAFĖ

CHOREOGRAFO FUNKCIJOS

Dalia Senvaitienė

(8459) 35 675,

8 610 02 372

dalia.senvaitiene@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

CHORO VADOVO FUNKCIJOS

Vanda Dičkienė

8 610 07 924

almovan@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVO FUNKCIJOS

 

AKOMPANIATORĖ 

AKOMPANIATORIAUS FUNKCIJOS

Nidija Sankauskienė

 

 

 

Edita Dobrickienė

8 612 30 416

nidijasankauskiene@gmail.com

 

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVO FUNKCIJOS

Marijanas Remeikis

8 686 31 765

marijanasremeikis@gmail.com

MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS – ORKESTRO VADOVAS

ORKESTRO VADOVO FUNKCIJOS

Saulius Laucius

8 645 71 535

sauliuslauciuskupiskis@gmail.com

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

SKYRIAUS VEDĖJA – ETNOGRAFĖ

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIAUS VADOVO FUNKCIJOS

Alma Pustovaitienė

(8459) 35 683,

8 614 40 763

alma.pustovaitiene@gmail.com

FOLKLORISTĖ

FOLKLORISTO FUNKCIJOS

Daiva Palionienė

(8459) 35 683

8 675 29 734

dpalioniene@gmail.com

ŪKIO DALIES SKYRIUS

ELEKTRIKAS

ELEKTRIKO FUNKCIJOS

Romualdas Madeikis

 8 614 92 921

PAGALBINIS DARBININKAS

PAGALBINIO DARBININKO FUNKCIJOS

Algis Dzikavičius

 8 623 49 175

PAGALBINIS DARBININKAS

PAGALBINIO DARBININKO FUNKCIJOS

Kęstutis Gajauskas

 8 684 94 561

kestutisgajauskas@gmail.com

SIUVĖJA

SIUVĖJO FUNKCIJOS

Juzefa Dyrienė

(8459) 35 682

VALYTOJA

VALYTOJO FUNKCIJOS

Laima Neveckienė

 8 614 12 465

VALYTOJA

VALYTOJO FUNKCIJOS

Dalia Samuolienė

 8 672 72 479

VALYTOJA

VALYTOJO FUNKCIJOS

Milė Ragauskienė

 8 626 53 615

KUPIŠKIO KULTŪROS CENTRO PADALINIAI IR LAISVALAIKIO SALĖS

ADOMYNĖS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

ADOMYNĖS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VAD. FUNKCIJOS

Rima Lapienienė

8 698 21 957

lapienienerima56@gmail.com

ALIZAVOS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

ALIZAVOS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VAD. FUNKCIJOS

Jolanta Užusienienė

8 695 60 285

jolantauzusieniene@gmail.com

ALIZAVOS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

ALIZAVOS PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Rimvydas Kirstukas

8 629 42 001

grlabas@inbox.lt

ANTAŠAVOS LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKAS IR MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

ANTAŠAVOS LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

ANTAŠAVOS LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

Almantas Totoris

8 610 32287

almantas.tt@gmail.com

LAIČIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

LAIČIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

LAIČIŲ PADALINIO KATILINĖS KŪRIKAS

LAIČIŲ PADALINIO KATILINĖS KŪRIKO FUNKCIJOS

Jelena Valkauskienė

 

 

 

Vidmantas Valkauskas

(8459) 42 317,

8 616 18 366

jelena1567@gmail.com

 

8 610 02 357

LUKONIŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

LUKONIŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VAD. FUNKCIJOS

Violeta Kunskienė

8 699 47 423

violetakunskiene@gmail.com

NAIVIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

NAIVIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

 

NAIVIŲ PADALINIO MĖGĖJŲ MENO VADOVĖ

NAIVIŲ PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

NAIVIŲ PADALINIO KATILINĖS KŪRIKĖ

NAIVIŲ PADALINIO KATILINĖS KŪRIKO FUNKCIJOS

Angelė Kovienė

 

 

 

 

Irena Jėčiuvienė

 

Janė Pajuodienė

(8459) 42 529,

8 610 02 370

angele.edmundas@gmail.com

 

8 672 39 369

irenaj64@gmail.com

 

8 613 12 456

ŠIMONIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

ŠIMONIŲ PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Milisenta Tunkūnė

8 672 16 607

m.tunkune@gmail.com

ŠIMONIŲ PADALINIO

MENO VADOVAS

ŠIMONIŲ PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

 

Virginija Skupienė

8 614 34 966

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Alida Kacinauskienė

8 623 97 591

alida.kacinauskiene@gmail.com

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

Birutė Petroševičienė

(8459) 56 214

jauniejitalentai@gmail.com

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

NORIŪNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

Violeta Laucienė

8 682 11 630

wodafone@inbox.lt

SALAMIESČIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKAS

SALAMIESČIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Almantas Totoris

8 610 32 287

almantas.tt@gmail.com

SKAPIŠKIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKAS

SKAPIŠKIO PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Valdas Bačanskas

(8459) 42 283,

8 626 33 985

bacvaldas@gmail.com

SKAPIŠKIO PADALINIO REŽISIERĖ

SKAPIŠKIO PADALINIO REŽISIERIAUS FUNKCIJOS

Vita Vadoklytė

(8459) 42 283,

8 616 96 061

vadvita@yahoo.com

SKAPIŠKIO PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

 SKAPIŠKIO PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

 

 

SKAPIŠKIO PADALINIO VALYTOJA

SKAPIŠKIO PADALINIO VALYTOJO FUNKCIJOS

Janina Macienė

(8459) 42 283

SUBAČIAUS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

SUBAČIAUS PADALINIO KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

Inga Dovydėnienė

(8459) 55 335,

8 600 63 361

ingad2977@gmail.com

SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

SUBAČIAUS PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Irena Jėčiuvienė

(8459) 55 335,

8 672 39 369

irenaj64@gmail.com

SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVĖ

SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO VADOVO FUNKCIJOS

Rima Paliulienė

(8459) 55 335

 

SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS – GARSO, ŠVIESOS IR SCENOS INŽINIERIUS

SUBAČIAUS PADALINIO MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVUI-GARSO, ŠVIESOS, SCENOS INŽINIERIUI IR JO FUNKCIJOS

SUBAČIAUS PADALINIO MENO VADOVO FUNKCIJOS

Darius Jakštonis

8 602 24 626

SUBAČIAUS PADALINIO VALYTOJA

SUBAČIAUS PADALINIO VALYTOJO FUNKCIJOS

Ramutė Kibaitė

(8459) 55 335

ŠEPETOS LAISVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKĖ

ŠEPETOS LASVALAIKIO SALĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBININKO FUNKCIJOS

 

ŠEPETOS LAISVALAIKIO SALĖS 

MĖGĖJŲ MENO VADOVAS

ŠEPETOS LAISVALAIKIO SALĖS MĖGĖJŲ MENO VADOVO FUNKCIJOS

Vaiva Mališauskienė

 

 

 

Vaida Karaliūnienė

8 606 93 001

vaiva88@gmail.com

 

 

 

JUODPĖNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVO VADOVAS

JUODPĖNŲ LAISVALAIKIO SALĖS MENO VADOVO FUNKCIJOS

JUODPĖNŲ LAISVALAIKIO SALĖS KATILINĖS KŪRIKAS

JUODPĖNŲ LAISVALAIKIO SALĖS KATILINĖS KŪRIKO FUNKCIJOS

Sigitas Malinauskas

 

 

 

Vidmantas Puinauskas

8 610 02 378 

sigitasorama@gmail.com

 

 

8 610 95 363

 

 

Atnaujinta: vasario 1, 2018, 8:10

 Leiskime laiką kartu!