Korupcijos prevencija

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją:
1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa.
Apie Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre, padaliniuose ar laisvalaikio salėse pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:
1. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojui atsakingam už korupcijos prevenciją – Renginių organizavimo ir informacijos sklaidos skyriaus vedėjai Vaidai Karaliūnienei el. paštu renginiuvadyba@kupiskiokultura.lt ir (ar) telefonu 8 614 68 591.
2. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.: (8 5) 266 3333.  Taip pat palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.
3. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vyriausiajam specialistui (teisininkui) Irmantui Gudui paskirtam atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją el. p.  irmantas.gudas@kupiskis.lt ir (ar) tel.  (8 459) 35 527.