Paslaugos

Renginių aptarnavimo paslaugos nemokamai taikomos Kupiškio r. savivaldybei, Savivaldybės biudžetinėms įstaigoms, Kupiškio r. sav. teritorijoje veikiančioms neįgaliųjų ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, miesto ir kaimo bendruomenėms, kraujo donorystės akcijoms.

Užsakovas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki renginio dienos turi pateikti prašymą įstaigos direktoriui nurodydamas renginio datą, laiką ir trukmę, tikslinę grupę, techninio ir ūkinio aptarnavimo poreikį. Su užsakovu sudaroma paslaugų sutartis.