Noriūnų padalinio mėgėjų teatras „Dvarėlis”

Violeta Laucienė mėgėjų teatro mylėtojus pradėjo burti 2006 metais. Pastatytas pirmasis spektaklis pagal noriūniečio Antano Mackevičiaus poeziją „Draugų banketas“. Aktyvi mėgėjų teatro veikla buvo pastebėta 2008 metais. Su spektakliu „Prekybininkų psichologija“ pagal Rimtauto Grabausko ir Cezario Melamedo humoreskas, teatrui patikėta atstovauti rajoną 8-toje Lietuvos kaimų ir miestelių mėgėjų teatrų šventėje „Pastogė 2008“.

2009 m. Juozo Baltušio 100-tosioms gimimo metinėms paminėti pastatytas apsakymo „Valiusei reikia Alekso“ motyvais spektaklis, kuris sulaukė didelio žiūrovų susidomėjimo.

Mėgėjų teatro dalyviai neabejingi ir gimtosios kupiškėnų tarmės puoselėjimui. Suvaidinti spektakliai, miniatiūros pagal kupiškėnų Vytauto Rudoko, Eugenijos Urbonienės kūrybą.

Vadovė Alida KacinauskienėTel. +370 623 97 591, el. paštas alida.kacinauskiene@gmail.com

Mėgėjų teatras aktyvus įvairių švenčių, festivalių, renginių dalyvis. Teko dalyvauti ir tarptautiniuose festivaliuose, vaidinti masinėse scenose profesionalių režisierių teatralizuotose kompozicijose. 2019 m. teatro aktoriai suvaidino masinėje scenoje lietuvių ir lenkų kurtame filme „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“.

Kolektyvas – aktyvus įvairių projektų partneris. Įsimintinas dalyvavimas projekte „Kupiškėnų dvarų romantika“ žemutinės Palėvenės Komarų dvare, kuriame demonstravome dvariškių rūbus.

Mėgėjų teatro vadovės Violetos Laucienės sumanymu jau daugiau nei 10 metų organizuojamas respublikinis kaimo teatrų festivalis „Kaimo liktarnia“ Noriūnuose, kuris sulaukė pasisekimo ir tapo tęstiniu.

2013 metais mėgėjų teatro kolektyvui respublikinio kaimo teatrų festivalio „Kaimo liktarnia“ Noriūnuose metu išrinktas ir suteiktas Noriūnų mėgėjų teatras „Dvarėlis“ vardas.

Per visus teatro gyvavimo metus pastatyta 14 spektaklių. 2018 metais Noriūnų laisvalaikio salės mėgėjų teatrui pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus suteikta IV kategorija.

Apibendrinant mėgėjų teatro veiklą, visi aktoriai vienbalsiai sako, kad tai puikiausias mėgėjiško teatro skleidimo būdas, kuris suteikia daug gerų emocijų ne tik sau pačiam, bet ir žiūrovui.