Noriūnų laisvalaikio salės mėgėjų teatras „Dvarėlis”

Violeta Laucienė mėgėjų teatro mylėtojus pradėjo burti 2006 metais. Pastatyti pirmieji spektakliai – tai pagal noriūniečio Antano Mackevičiaus poeziją „Draugų banketas“ ir (autoriaus nepamenu) „Kavinėje“.
Aktyvi mėgėjų teatro veikla buvo pastebėta 2008 metais. Pastatytas spektaklis „Prekybininkų psichologija“ pagal Rimtauto Grabausko ir Cezario Melamedo humoreskas. Su šiuo spektakliu mums patikėta atstovauti rajoną 8-oje Lietuvos kaimų ir miestelių mėgėjų teatrų šventėje „Pastogė 2008“.
2009-04-24 pilnutėlei žiūrovų salei įvyko spektaklio Juozo Baltušio apsakymo „Valiusei reikia Alekso“ motyvais premjera, skirta Juozo Baltušio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.
Mėgėjų teatro dalyviai neabejingi ir gimtosios kupiškėnų tarmės puoselėjimui. Pirmasis vaidinimas Vytauto Rudoko „Vėlyvą vėlinių vakarą“ tarmiškai pristatytas 2008 m. Visų šventųjų dieną. Vytauto Rudoko tarmiška kūryba suviliojo ir dar sukūrėme miniatiūras „Mamos muzika“, „Spalgenos iš Karoblios balos“.

Mišraus choro iniciatorė – Kupiškio pagyvenusių žmonių „Bočiai“ bendrijos pirmininkė Irena Majauskienė. 2001 m. rudenį įkurto choro pagrindą sudarė jau kelis mėnesius veikęs mišrus ansamblis. Po kelių mėnesių sėkmingo darbo mišrus choras, pradėjus vadovauti Vandai Dičkienei, surengė pirmąjį viešą pasirodymą Kupiškio visuomenei bei Pasvalio „Bočių“ bendrijos organizuotame koncerte. 2002 m. choras dalyvavo Druskininkų, Kauno pagyvenusių žmonių meno kolektyvų festivaliuose. Vėliau choras koncertavo Anykščių, Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Utenos ir kitų rajonų bei Vilniaus „Bočių“ bendrijų organizuotose šventėse – koncertuose. 2008 m. choras dalyvavo Ukmergėje vykusiame Aukštaitijos krašto meno kolektyvų festivalyje „Ant dainos sparnų“. Pasvalyje Aukštaitijos meno ir sporto šventėje „Aukštaitijos spalvos – 2008“. 2007 m. kartu su kitais respublikos kolektyvais choras dalyvavo pagyvenusių žmonių dienai skirtame koncerte, kuris vyko Vilniaus „Siemens“ arenoje. Tais pačiais metais įvyko maloni viešnagė – koncertas Rėzeknės rajono Gaigalavos miestelio bendruomenėje (Latvijos Respublika), o 2009 m. Lietuvos 1000 – metį šventėme Bauskėje kartu su Bauskės lietuviais (Latvijos Respublika).

2014 m. pastatėme spektaklį kupiškėnų tarme pagal kupiškėnės žurnalistės Eugenijos Urbonienės knygą „Užupečkio paveikslaliai“. Šis spektaklis tapo labai populiarus. Džiaugiamės, kad spektaklio premjeroje dalyvavo ir pati autorė, kuri papasakojo šios knygos įdomiausius kūrybinius momentus, na o mes išsakėme su kokiais nuotykiais teko susidurti statant šį spektaklį.
Vėliau sugalvojome paminėti Tarptautinę gimtosios kalbos dieną (2015 m.) ir suvaidinome pagal Vytautą Misevičių „Kalbos kampelis“. Šiame vaidinime atkreipėme dėmesį į tai, kad ir gerai mokėdami savo gimtąją kalbą, galime nesusikalbėti.
Kiti ryškiausi spektakliai, scenos vaizdeliai, miniatiūros. Humoristinė miniatiūra „Refleksų ugdymas“ (2010 m.), pagal Juozą Erlicką „Psichologinis momentas“ (2010 m.), pagal Viktorą Miliūną „Nakties paukščiai“ (2013 m.), Vytautas Misevičius „Viešbučio rapsodija“ (2015 m.), Vytautas Kupšys „Prie dangaus ir pragaro vartų“ (2016 m.).
Daug esame sukūrę scenos vaizdelių, miniatiūrų pagal esamą laikmetį, kurie rodomi įvairiose šventėse ir renginiuose.
Kolektyvo dalyvavimas festivaliuose, įvairiuose renginiuose. Pirmoji mėgėjų teatro išvyka buvo į Lietuvos kaimų ir miestelių teatrų šventę „Pastogė 2008“.
Labai didelį žiurovų susidomėjimą sukėlė parodytas spektaklis pagal Juozą Erlicką „Psichologinis momentas“ Lietuvos mėgėjų teatrų šventėje „Skambantis krantas“ Priekulėje, Klaipėdos rajone (2012 m.). Po spektaklio žiūrovai šaukė: „Dar, dar ……..“.
Keletą kartų dalyvavome Tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Tiltai“ Paįstryje, Panevėžio rajone (2013, 2015 m.) ir Lietuvos klojimo teatrų festivalyje „Pri klietelis“ Lembo kaime, Šilalės rajone (2016, 2017 m.).
Kupiškėnų tarme spektaklis pagal Eugeniją Urbonienę „Užupečkio paveikslaliai“ suvaidintas Tarptautinėje teatro ir muzikos šventėje „Kultūros vasara“ Palėvenėje, Kupiškio rajone (2014 m.), kaimo teatrų dienoje „Vaidinimai sodžiui“ Pasvalio kultūros centro Daujėnų skyriuje ir Europos muziejų nakties renginyje „Gegužina pas Patrausko Adomų“ (2016 m.).
Mėgėjų teatras aktyvus įvairių švenčių, renginių dalyvis. Teko vaidinti ir masinėje scenoje režisieriaus Jono Buziliausko teatralizuotoje istorinėje kompozicijoje „Rokiškio istorijos metraštis“ Rokiškio muziejuje (2013 m.) bei 1863 m. sukilėlių masinėje scenoje Tarptautiniame folkloro festivalyje „Lingaudala“ Kupiškyje.
Mėgėjų teatro kolektyvas labai džiaugiasi, kad teko dalyvauti Žemutinės Palėvenės Komarų dvare projekto „Kupiškio dvarų romantika“ baigiamajame renginyje ir demonstruoti dvaro rūbus (2013 m.).
Taip pat megėjų teatro aktoriai nepamiršta aplankyti ir kitur gyvenančių kupiškėnų. Viena iš jų – išvyka į Atvelykio šventę Vilniaus kupiškėnų klube, kur suvaidinome keletą miniatiūrų (2016 m.).
Organizuojami festivaliai, šventės, renginiai. Be teatro žmonių iniciatyvos sunkiai įsivaizduojami Noriūnų laisvalaikio salėje organizuojami kultūriniai renginiai. Jie yra nuolatiniai renginių dalyviai, momentiniais vaidmenimis puošiantys tradicines šventes bei kitus renginius, suteikdami jiems išskirtinumo, žavumo.
Mėgėjų teatro vadovės Violetos Laucienės sumanymu, jau 10 metų organizuojamas Respublikinis kaimo teatrų festivalis „Kaimo liktarnia“ Noriūnuose, kuris sulaukė pasisekimo ir tapo tęstiniu. Planuojama, kad 2018 metais jis gali tapti jau ir tarptautiniu.

   Mėgėjų teatro gimimo diena skaičiuojama nuo 2008 metų. Šiuo metu kolektyve dalyvauja 15 narių. Iš jų jauniausias aktorius yra 14 metų, o vyriausias – 68 metų. Aktoriai įvairiausių profesijų žmonės – nuo paprasčiausio darbininko iki vaikų darželio auklėtojos, vaistinės vedėjos, bibliotekos vedėjos. Turime ir ūkininką.
2013 m. mėgėjų teatro kolektyvui Respublikinio kaimo teatrų festivalio „Kaimo liktarnia“ Noriūnuose metu išrinktas ir suteiktas vardas – Noriūnų mėgėjų teatras „Dvarėlis“.

   Violeta Laucienė (g. 1963 m. Rokiškyje) turinti medikės ir teisininkės profesijas, tačiau labai mylinti kultūrinį gyvenimą ir 10 metų atidavusi kultūros puoselėjimui. O menine saviveikla užsiimanti nuo mokyklos laikų. Šiuo metu visas mano dėmesys skiriamas Noriūnų mėgėjų teatro „Dvarėlis“ veiklai. Teatro meno mokiausi iš profesionalių režisierių kolegų, įvairiuose seminaruose. Dalyvauju teatrų festivaliuose ir po jų rengiamuose spektaklių aptarimuose. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę pasimokyti įvairių teatro niuansų iš puikaus aktoriaus Gedimino Storpirščio. Tai pats puikiausias aktorius – mokytojas mano teatriniame gyvenime.

   Aktorių atsakymai į klausimą: „Kodėl Jūs dalyvaujate mėgėjų teatro veikloje?“. Vos ne vienbalsiai aktoriai atsakė, kad tai puikiausias, įdomiausias laisvalaikio praleidimo būdas, kuris suteikia daug gerų emocijų ne tik sau pačiam, bet ir žiūrovui.
„Tai geras laisvalaikio praleidimo būdas, kurio metu kai kurias gyvenimo situacijas galime perkelti į sceną ir iš jų gardžiai pasijuokti.“ (Mindaugas Steponavičius)
„Tai įdomiai praleistas laikas, kuriant įdomius personažus.“ (Virginija Bironienė)
„Tai puikus laisvalaikio praleidimas su meniškais žmonėmis, teatro meno pažinimas ir supratimas. “ (Zina Norinkevičienė)

Violeta LaucienėVadovė