Kupiškio kultūros centro Unės Babickaitės teatras

Nuoseklus teatro siekis – nacionalinės dramaturgijos sklaida, švietėjiška misija, Kupiškio miesto gyventojų meninis užimtumas, siekiant teatrinių Kupiškio krašto tradicijų puoselėjimo bei tęstinumo. Teatro spektakliuose yra vaidinę per 100 įvairaus amžiaus kupiškėnų. Kolektyvas aktyviai dalyvauja šalies mėgėjų teatrų rengiamose šventėse ir festivaliuose, Lietuvos nacionalinio kultūros centro teatro poskyrio rengiamoje mėgėjų teatrų apžiūroje šventėje „Atspindžiai“.
Teatro kolektyvo moto: pakelti žmogaus sielą, pažadinti savigarbą, būti kitiems, dėl kitų pačiomis įvairiausiomis formomis.
Teatro kolektyvas aktyviai ieško draugų ir bendraminčių, kuria ateities kūrybinius planus.

Mėgėjų teatrui iki 2021-08-27 vadovavo režisierė Nijolė Ratkienė.

Nuo 2021-12-15 teatrui vadovauja Jonas Buziliauskas.

 

Vadovas Jonas BuziliauskasTel. +370 601 20 302, el. paštas buzijon@gmail.com

2022 m. festivaliai, projektai

Poezijos spektaklio „Vėjo mylimoji“ premjera

Projekto Juozo Baltušio kūrybinio palikimo sklaida Lietuvos regionuose „Kupiškėno sakmė”

Išvykos, konkursai, festivaliai, projektai 2020 m.

Dalyvavimas tradiciniame respublikiniame teatrų festivalyje „Kaukadienis“

Dalyvavimas XX teatrų festivalyje „Kartu“ (Kurtuvėnuose)

Spektaklio „Gyvenimas mano – degimas“ premjera

Projekto „Spektaklio, skirto P. Širvio 100-osioms gimimo metinėms, pastatymas ir sklaida“

Dalyvavimas respublikiniame klojimo teatrų festivalyje „Po Bitės sparnu“

Išvyka į Aleksandravėlę

Išvykos, konkursai, festivaliai, projektai 2019 m.

Kupiškio kultūros centro Unės Babickaitės teatro prasmingas 20-tmečio veiklos įprasminimas

Unės Babickaitės teatro gastrolės

Generalinė Lietuvos dainų šventės ,,Vardan tos“ teatrų dienos ,,Sau, Tautai, Žmonijai“ repeticija Telšių miesto šventėje

Išvykos, konkursai, festivaliai, projektai 2018 m.

Projekto „Unės Babickaitės kūrybinio palikimo sklaida Lietuvos regionuose“ 2018 m.

Teatrą 1999 metais vasario 5 dieną įkūrė režisierė Nijolė Ratkienė. Jame vaidino 20 aktorių mėgėjų, kurių amžius nuo 25 iki 60 metų. Tai tarnautojai, švietimo bei medicinos darbuotojai, dvasininkai. Kolektyvas repertuare turi 18 nacionalinės ir užsienio dramaturgijos spektaklių. Ryškiausi: J. Tumo-Vaižganto „Nebylys“, A. Fromo Gužučio „Gudri našlė“, K. Inčiūros „V. Kudirka“, K. Sajos „Ubagų sala“, B. Dauguviečio „Žaldokynė“, „Rėdos ratas“ pagal K. Donelaičio poemą „Metai“, „Vydūno regėsiai Lietuvai“ ir kt.

Kupiškio Unės Babickaitės teatras yra 2003 m. pasaulio lietuvių dainų šventės, 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės, 2014 m. dainų šventės „Čia mūsų namai“ dienos dalyvis.  Nuo 2001 m. kiekvienais metais Palėvenės dominikonų vienuolyno ir bažnyčios architektūriniame ansamblyje organizuojamos tarptautinės teatro ir muzikos šventės „Sielos ilgesys“ ir „Kultūros vasara“. Nuo 2005 m. teatras, remiamas Lietuvos Respublikos ambasadų, užsienio šalyse įgyvendino projektą „Amžių tiltai“. Jau pabuvota Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Čekijoje. Nuo 2016 metų režisierės Nijolės Ratkienės iniciatyva įgyvendintas naujas kultūros projektas — Unės Babickaitės profesionalių teatrų festivalis „Art do“. Teatre nuolat ieškoma naujų kūrybos formų. 2017 metais į spektaklį ,,Vydūno regėsiai Lietuvai“ vaidinti buvo pakviesti 3 profesionalai: Petras Venslovas, Laimutis Sėdžius, Loreta Liaugaudė.

Teatro spektaklių pastatymai, festivaliai, kūrybinės išvykos finansuojamos įvairių kultūros projektų paramos fondų, Kupiškio rajono savivaldybės. Režisierė Nijolė Ratkienė 2004, 2006, 2010, 2016 metais įvertinta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos padėkos raštais už teatrinės veikos puoselėjimą bei nacionalinės dramaturgijos sklaidą, už kultūros vertybių puoselėjimą bei propagavimą Lietuvoje ir Europoje. 2014 m. Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ kolektyvas nominuotas „Ryškiausiu miesto, rajono centro suaugusiųjų teatrinės kultūros skleidėju“. Teatras – Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos narys.