Skapiškio padalinio teatras „Stebulė“

Skapiškio padalinio mėgėjų teatras „Stebulė“ suburtas 1991 m. Jis puoselėja lietuvių nacionalinę dramaturgiją, savo krašto tradicijas, scenoje įamžina kraštiečių kūrybą. Kupiškio ir Skapiškio krašto kultūrinė praeitis – tai atspirties taškas teatro veiklai, pamatas, ant kurio formuojamas teatro repertuaras. Tai pagrindinė gija, kuri daro įtaką spektakliuose iškeliamoms vertybėms, jų perdavimui žiūrovams ir patiems vaidintojams.

Vadovė Vita VadoklytėTel. +370 616 96 061, el. paštas vadvita@yahoo.com

 

„Stebulė“ sukūrė spektaklius: E. Salolos „Kvailių kaimas“, P. Pundzevičiaus-Petliuko „Velnias – ne boba“, K. Čiplio-Vijūno „Bobutės susipyko“, K. Inčiūros „Paparčio žiedas“, „Praeities atspindžiai“, „Motinos dalia“, V. Bičiūno „Varnalėšos”, „Ponia Barbė“, V. Šekspyro „Vasarvidžio nakties sapnas“, remiantis V. Krėvės kūryba – „Šiaudinė pastogė“, remiantis Povilo Zulono atsiminimais – „Pasakoja kupiškėnai“. Kiekvienas spektaklis suvaidinamas 30–40 kartų. Šiuo metu teatro „Stebulė“ repertuare esantys spektakliai: „Lietuvybės lopšys”, skirtas kunigo švietėjo Jono Katelės atminimui ir spektaklis „Nulaužytų šakų giesmės“, sukurtas vadovaujantis žemiečio, rašytojo, tremtinio Jurgio Usinavičiaus kūryba.

Teatras tapo daugelio respublikinių kaimo teatrų apžiūrų „Pastogė“ bei Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūros „Atspindžiai“ laureatu. Skapiškio teatras „Stebulė“ pripažintas geriausiu Lietuvos kaimo teatru, įteikta „Aukso paukštė“ – aukščiausias Lietuvos mėgėjų teatro ir režisierių apdovanojimas – garbės, įvertinimo ir pripažinimo simbolis.

Teatras daugelio teatrinių renginių Lietuvoje ir užsienyje dalyvis, atstovauja Lietuvą oficialiuose tarptautiniuose Baltijos šalių teatrų „Baltijos rampa“ bei  Šiaurės Europos šalių mėgėjų teatrų aljanso NEATA mėgėjų teatrų festivaliuose yra Lietuvos Dainų švenčių (1999, 2003, 2009, 2014, 2018) dalyvis. Nuo 2015 metų vykdo tęstinį  spektaklių sukūrimo bei sklaidos projektą  „Teatrinė kelionė Aukštaitijos kultūros šviesuolių pėdomis“.

Siekiama, kad teatre įvairių specialybių žmonės galėtų realizuoti savo kūrybinius gebėjimus, dvasinius poreikius, mokytųsi bendravimo, tarpusavio supratimo, etinių ir estetinių vertybių. Kaimo mėgėjų teatrą lankantys žmonės yra labai nuoširdūs, ypač senoliai, išsaugoję tautinę savimonę, etnografinę atmintį, moralines ir dorovines vertybes. Teatro pagalba tai perduodame iš kartos į kartą. Spektakliuose vaidina skirtingų kartų aktoriai – nuo vaiko iki senolio.

Nuo 1994 m. teatras turi savo vėliavą. Joje pavaizduota teatrinė kaukė ir varpas. Varpas – garsios Skapiškio praeities ir skambėjimo simbolis. Tautos dainius Maironis lankydavosi Skapiškyje ir yra parašęs baladę „Užkeiktas Skapiškio varpas“. „Brolis dingęs nelaimingai, vėl skambėsiąs stebuklingai, nežinia tiktai kada jo žadėta valanda“. Taigi, vėliavos simbolika byloja patį teatro tikslą – prižadinti ir iš gelmių prikelti Maironio apdainuotą Skapiškio varpą ir vykdyti sklaidą, kad teatro pagalba garsas apie Skapiškį sklistų plačiai. Vėliava yra pašventinta Skapiškio bažnyčioje. Ir akcentas vėliavoje, ir tradicinis garbingos Skapiškio praeities priminimas teatro gimtadienių metu, prisiekiant prie vėliavos, padeda formuoti kiekvieno teatro nario atsakingesnį ir pagarbesnį požiūrį į patį teatrą ir jo misiją plačiąja prasme.

1997 m. kultūros namuose įrengta teatro studijos patalpa. Čia talpinama viskas, kas susiję su teatro veikla: vaidintų spektaklių scenografijos dalys, išvykose, festivaliuose gauti suvenyrai, padėkos raštai, vaidintų ir vaidinamų spektaklių afišos, programėlės, festivalių afišos, oficialūs raštai, kvietimai į apžiūras, festivalius ir t. t. Čia taip pat yra kaupiama medžiaga apie Skapiškio teatro veiklą spaudoje, pačių aktorių atsiliepimai, fotonuotraukos, vaizdo įrašai. Kiekvienam spektakliui skirtas aplankas, kur kaupiama ir sisteminama medžiaga, taip pat kaupiama medžiaga ir straipsniai apie lankančius ir lankiusius teatrą. Agnius Jankevičius lankė Skapiškio teatrą, po to įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, baigė režisieriaus specialybę ir sėkmingai darbuojasi. Tradiciniuose teatrų festivaliuose Skapiškyje pristatomi Lietuvos profesionaliuose teatruose režisuoti Agniaus Jankevičiaus spektakliai. Agnius vertinamas kaip vienas perspektyviausių jaunųjų Lietuvos režisierių. Labai svarbu palaikyti ryšį, domėtis darbais, kūryba, kaupti informaciją, archyvą.

Gruodžio 26-toji – teatro gimimo diena! Kasmet šią dieną į teatro studiją „atskrenda“ vis nauja Teatrinė paukštė ar angelas. Tai laisvos kūrybinės minties simbolis, nuo buitiško mąstymo išsilaisvinusio žmogaus noro skristi, kilti, auginti save ir kitus simbolis. Juk tokia yra teatro paskirtis. Puoselėjame meilę, pagarbą vieni kitiems, tikėjimą ir pasitikėjimą.

Skapiškio padalinio mėgėjų teatras „Stebulė“ – nacionalinio konkurso „Atspindžiai“ laureatas

Mėgėjų teatras „Stebulė“ – regioninėje Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje „Atspindžiai“

Valstybinės šventės su spektakliu „Nulaužytų šakų giesmės“

Skapiškio teatralai lapkričio mėnesio išvykose

Teatro „Stebulė“ viešnagė Vilniaus kupiškėnų klubo narių suėjime

Klojimo teatrų festivalis „Kur Nemuno mėlynas kelias“