Skapiškio padalinio teatras „Stebulė“

1990 metais baigusi tuometinės Lietuvos konservatorijos Klaipėdos teatro meno fakultetą ir įgijusi mėgėjų teatro režisierės specialybę (režisierius – pedagogas doc. G. Šimkus) atvykau dirbti į Skapiškį. Vaikščiojau po miestelį, stebėdavau žmones, o po to kalbindavau kiekvieną, vis bandydama įspėti – ar norės, ar sugebės vaidinti. O supratusi jų galimybes, turėdavau įtikinėti tapti vaidintoju. Suburiamos vaikų, jaunimo, suaugusiųjų žmonių trupės.

Skapiškio kultūros namų teatras „Stebulė“ puoselėja lietuvių nacionalinę dramaturgiją, savo krašto tradicijas, scenoje įamžina kraštiečių kūrybą. Kupiškio ir Skapiškio krašto kultūrinė praeitis – tai atspirties taškas teatro veiklai, pamatas, ant kurio formuojamas teatro repertuaras, tai pagrindinė gija, kuri daro itaką spektakliuose iškeliamoms vertybėms, jų perdavimui žiūrovams ir patiems vaidintojams.

„Stebulė”sukūrė spektaklius: E.Salolos „Kvailių kaimas”, P.Pundzevičiaus-Petliuko „Velnias-ne boba“, K. Čiplio-Vijūno „Bobutės susipyko”(vaidintas 49 kartus), K. Inčiūros „Paparčio žiedas“, „Praeities atspindžiai“, K. Čiplio-Vijūno „Motinos dalia”, V. Bičiūno „Varnalėšos”, V.Šekspyro „Vasarvidžio nakties sapnas“, „Šiaudinė pastogė“, sukurtas remiantis V. Krėvės kūryba, V. Bičiūnas „Ponia Barbė“, „Pasakoja kupiškėnai“, sukurtas remiantis Povilo Zulono atsiminimais. Kiekvienas spektaklis suvaidinamas 30–40 kartų. Šiuo metu teatro „Stebulė“ repertuare esantys spektakliai: Vytauto Bičiūno „Ponia Barbė“, „Pasakoja kupiškėnai“, sukurtas remiantis Povilo Zulono atsiminimais, „Šiaudinė pastogė“, sukurtas remiantis V. Krėvės kūryba. Už šį spektaklį Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ teatras apdovanotas diplomu „Už ryškiausią nacionalinės dramaturgijos interpretaciją“.

Teatras tapo respublikinių kaimo teatrų apžiūrų „Pastogė” laureatu (1994, 1997, 1999, 2002, 2004, 2010 m.), respublikinės apžiūros „Atspindžiai“ laureatu (2000, 2008 m.) 2004 m. Skapiškio teatras „Stebulė“ pripažintas geriausiu Lietuvos kaimo teatru. 2005 m. kovo 12 d. teatras „Varnalėšas“ suvaidino Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, kur vyko teatro nominacijų skelbimo, „Aukso paukštės“ teikimo iškilmės. Skapiškio teatrui įteikta „Aukso paukštė“ – aukščiausias Lietuvos mėgėjų teatro ir režisierių apdovanojimas, garbės, įvertinimo ir pripažinimo simbolis.

Teatras dalyvauja mėgėjų teatrų festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje – Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje, kartų teatrų konferencijoje Vokietijoje. Klojimo teatrų krivūlėse laimėtos Klaipėdos universiteto, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Laukuvos seniūnijos, Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko premijos.

Siekiu, kad teatre įvairių specialybių žmonės galėtų realizuoti savo kūrybinius sugebėjimus, dvasinius poreikius, mokytųsi bendravimo, tarpusavio supratimo, etinių ir estetinių vertybių. Kaimo mėgėjų teatrą lankantys žmonės yra labai nuoširdūs, ypač senoliai, išsaugoję tautinę savimonę, etnografinę atmintį, moralines ir dorovines vertybes. Teatro pagalba tai perduodame iš kartos į kartą.

Tel.: 8 616 96061

Vita VadoklytėRežisierė, teatro magistrė

Teatras šiais metais mini kūrybinės veiklos 20 metų. Per tuos metus prie teatro prisilietė virš 100 žmonių – vaikų, jaunimo, suaugusiųjų, senelių. Jau nevieną savo asmeninį jubiliejų teatre atšventė Irena Žalnieriūnienė, Nijolė Bagdonavičienė, Žydrūnas Petuchovas, Petronėlė Indrašiūnienė, Steponas Kraskauskas, Viktorija Kraskauskienė, Ričardas Balabonas, teatro senolis Jonas Uziela, kurį 2012 m. birželio mėnesį vainikavome 91-ojo gimtadienio vainiku. „Skapiškio vaidintojų patriarchas Jonas Uziela vaidina taip smagiai, kad nevienam jaunikliui reikėtų pasitempti norint su juo susirungti. O kaip jis įdomiai pasakoja apie miestelį, galėtum klausytis jo valandų valandas ir taip įsimylėtum Skapiškį, kad niekur iš jo nenorėtum važiuoti.“ (aktorius ir režisierius Ramūnas Abukevičius).

Norėtųsi paminėti, kad teatro vėliavą teatras pasigamino 1994 m. Vėliavoje pavaizduota teatrinė kaukė ir varpas. Varpas – garsios Skapiškio praeities ir skambėjimo simbolis. Tautos dainius Maironis lankydavosi Skapiškyje ir yra parašęs baladę „Užkeiktas Skapiškio varpas“. „Brolis dingęs nelaimingai, vėl skambėsiąs stebuklingai, nežinia tiktai kada jo žadėta valanda“ (17, 211). Taigi, vėliavos simbolika byloja patį teatro tikslą – prižadinti ir iš gelmių prikelti Maironio apdainuotą Skapiškio varpą ir kad teatro pagalba garsas apie Skapiškį sklistų plačiai. Vėliava yra pašventinta Skapiškio bažnyčioje. Ir akcentas vėliavoje, ir tradicinis garbingos Skapiškio praeities priminimas teatro gimtadienių metu, prisiekiant prie vėliavos, padeda formuoti kiekvieno teatro nario atsakingesnį ir pagarbesnį požiūrį į patį teatrą ir jo misiją plačiąja prasme.

1997 m. kultūros namuose įrengta teatro studijos patalpa. Čia talpinama viskas, kas susiję su teatro veikla: vaidintų spektaklių scenografijos dalys, išvykose – festivaliuose gauti suvenyrai, padėkos raštai, vaidintų ir vaidinamų spektaklių afišos, programėlės, festivalių afišos, oficialūs raštai – kvietimai į apžiūras, festivalius ir t. t. Čia taip pat yra kaupiama medžiaga apie Skapiškio teatro veiklą spaudoje, pačių aktorių atsiliepimai, fotonuotraukos, vaizdo įrašai. Kiekvienam spektakliui skirtas aplankas, kur kaupiama ir sisteminama medžiaga, taip pat kaupiama medžiaga, straipsniai apie lankančius ir lankiusius teatrą. Agnius Jankevičius lankė Skapiškio teatrą, po to įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją , baigė režisieriaus specialybę ir sėkmingai darbuojasi. Agnius vertinamas kaip vienas perspektyviausių jaunųjų Lietuvos režisierių. Labai svarbu palaikyti ryšį, domėtis darbais, kūryba, kaupti informaciją, archyvą.

1991 m. gruodžio 26 d. – teatro Gimimo diena! Kasmet šią dieną į teatro studiją atskrenda vis nauja Teatrinė paukštė ar angelas. Tai vėlgi laisvos kūrybinės minties simbolis, nuo buitiško mąstymo išsilaisvinusio žmogaus noro skristi, kilti, auginti save ir kitus, simbolis. Juk tokia yra teatro paskirtis. Puoselėjame MEILĘ, PAGARBĄ vieni kitiems, TIKĖJIMĄ ir PASITIKĖJIMĄ.