Skapiškio padalinio teatras „Stebulė“

Skapiškio padalinio mėgėjų teatras „Stebulė“ suburtas 1991 m. Jis puoselėja lietuvių nacionalinę dramaturgiją, savo krašto tradicijas, scenoje įamžina kraštiečių kūrybą. Kupiškio ir Skapiškio krašto kultūrinė praeitis – tai atspirties taškas teatro veiklai, pamatas, ant kurio formuojamas teatro repertuaras, tai pagrindinė gija, kuri daro itaką spektakliuose iškeliamoms vertybėms, jų perdavimui žiūrovams ir patiems vaidintojams.

„Stebulė”sukūrė spektaklius: E.Salolos „Kvailių kaimas”, P.Pundzevičiaus-Petliuko „Velnias-ne boba“, K. Čiplio-Vijūno „Bobutės susipyko, K. Inčiūros „Paparčio žiedas“, „Praeities atspindžiai“, K. Čiplio-Vijūno „Motinos dalia”, V. Bičiūno „Varnalėšos”, V.Šekspyro „Vasarvidžio nakties sapnas“, „Šiaudinė pastogė“, sukurtas remiantis V. Krėvės kūryba, V. Bičiūnas „Ponia Barbė“, „Pasakoja kupiškėnai“, sukurtas remiantis Povilo Zulono atsiminimais. Kiekvienas spektaklis suvaidinamas 30–40 kartų. Šiuo metu teatro „Stebulė“ repertuare esantys spektakliai: K. Čiplio-Vijūno „Bobutės susipyko” ir  „Lietuvybės lopšys”, skirtas kunigo švietėjo Jono Katelės atminimui.

Teatras tapo daugelio respublikinių kaimo teatrų apžiūrų „Pastogė” bei Lietuvos mėgėjų teatrų apžiūros „Atspindžiai“ laureatu. Skapiškio teatras „Stebulė“ pripažintas geriausiu Lietuvos kaimo teatru. Skapiškio teatrui įteikta „Aukso paukštė“ – aukščiausias Lietuvos mėgėjų teatro ir režisierių apdovanojimas, garbės, įvertinimo ir pripažinimo simbolis.

Teatras daugelio teatrinių renginių Lietuvoje ir užsienyje dalyvis, Atstovauja Lietuvą oficialiuose tarptautiniuose Baltijos šalių teatrų festivaliuose  „Baltijos rampa” bei  Šiaurės Europos šalių mėgėjų teatrų aljanso NEATA mėgėjų teatrų festivaliuose, teatras – Lietuvos Dainų švenčių (1999, 2003, 2009, 2014, 2018) dalyvis. Teatras nuo 2015 metų vykdo tęstinį  spektaklių sukūrimo bei sklaidos projektą  „Teatrinė kelionė Aukštaitijos kultūros šviesuolių pėdomis”.

Siekiu, kad teatre įvairių specialybių žmonės galėtų realizuoti savo kūrybinius sugebėjimus, dvasinius poreikius, mokytųsi bendravimo, tarpusavio supratimo, etinių ir estetinių vertybių. Kaimo mėgėjų teatrą lankantys žmonės yra labai nuoširdūs, ypač senoliai, išsaugoję tautinę savimonę, etnografinę atmintį, moralines ir dorovines vertybes. Teatro pagalba tai perduodame iš kartos į kartą. Spektakliuose vaidina skirtingų kartų aktoriai – nuo vaiko iki senolio.

Teatras turi savo vėliavą, kurią pasigamino 1994 m. Joje pavaizduota teatrinė kaukė ir varpas. Varpas – garsios Skapiškio praeities ir skambėjimo simbolis. Tautos dainius Maironis lankydavosi Skapiškyje ir yra parašęs baladę „Užkeiktas Skapiškio varpas“. „Brolis dingęs nelaimingai, vėl skambėsiąs stebuklingai, nežinia tiktai kada jo žadėta valanda. Taigi, vėliavos simbolika byloja patį teatro tikslą – prižadinti ir iš gelmių prikelti Maironio apdainuotą Skapiškio varpą ir kad teatro pagalba garsas apie Skapiškį sklistų plačiai. Vėliava yra pašventinta Skapiškio bažnyčioje. Ir akcentas vėliavoje, ir tradicinis garbingos Skapiškio praeities priminimas teatro gimtadienių metu, prisiekiant prie vėliavos, padeda formuoti kiekvieno teatro nario atsakingesnį ir pagarbesnį požiūrį į patį teatrą ir jo misiją plačiąja prasme.

1997 m. kultūros namuose įrengta teatro studijos patalpa. Čia talpinama viskas, kas susiję su teatro veikla: vaidintų spektaklių scenografijos dalys, išvykose – festivaliuose gauti suvenyrai, padėkos raštai, vaidintų ir vaidinamų spektaklių afišos, programėlės, festivalių afišos, oficialūs raštai – kvietimai į apžiūras, festivalius ir t. t. Čia taip pat yra kaupiama medžiaga apie Skapiškio teatro veiklą spaudoje, pačių aktorių atsiliepimai, fotonuotraukos, vaizdo įrašai. Kiekvienam spektakliui skirtas aplankas, kur kaupiama ir sisteminama medžiaga, taip pat kaupiama medžiaga, straipsniai apie lankančius ir lankiusius teatrą. Agnius Jankevičius lankė Skapiškio teatrą, po to įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją , baigė režisieriaus specialybę ir sėkmingai darbuojasi. Tradiciniuose teatrų festivaliuose Skapiškyje pristatomi Lietuvos profesionaliuose teatruose režisuoti  Agniaus Jankevičiaus spektakliai. Agnius vertinamas kaip vienas perspektyviausių jaunųjų Lietuvos režisierių.  Labai svarbu palaikyti ryšį, domėtis darbais, kūryba, kaupti informaciją, archyvą.

Gruodžio 26-oji – teatro gimimo diena! Kasmet šią dieną į teatro studiją atskrenda vis nauja Teatrinė paukštė ar angelas. Tai vėlgi laisvos kūrybinės minties simbolis, nuo buitiško mąstymo išsilaisvinusio žmogaus noro skristi, kilti, auginti save ir kitus, simbolis. Juk tokia yra teatro paskirtis. Puoselėjame meilę, pagarbą vieni kitiems, tikėjimą ir pasitikėjimą.

Dėl Covid 19 grėsmės pasikeitus kultūrinių veiklų organizavimo sąlygoms, teatras repetuoja nuotoliniu būdu.

VadovėVita Vadoklytė, tel. 8 616 96061