Skapiškio padalinio vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū“

Teatras įkurtas 1992 m. Teatro įkūrėja ir režisierė teatro magistrė Vita Vadoklytė. Teatro studija apjungia dvi amžiaus grupes – vaikus ir jaunimą.

Teatras – dvasios atgaiva, bendravimo mokykla. Ugdant vaikuose sampratą, jog spektaklis – kūrinys, o jo kūrimas tai ilgas ir sudėtingas procesas, tai – režisieriaus ir aktorių darbas, reikalaujantis kūrybiškumo, kantrybės, susiklausymo ir profesinių žinių. Kūrybos procese puoselėjamas vaikų laisvumas, gyvybingumas. Teatras ir kūryba padeda pažinti save ir pasaulį, moko vertinti save ir kitus, ugdo vaikų elgesio kultūrą jų aplinkoje: namuose, mokykloje, gatvėje, scenoje, teatre.

Nuo 2003 m. Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro jaunuoliai dalyvauja ES programoje „Jaunimas“ ir „Veiklus jaunimas“. Vykdomi tarptautiniai jaunimo mainų projektai, kurių metu kuriami spektakliai.

Vadovė Vita VadoklytėTel. +370 616 96 061, el. paštas vadvita@yahoo.com

Teatro sukurti įsimintiniausi spektakliai: S. Samulevičienės „Beždžionėlė Čavi“, pagal V. Žilinskaitės pasaką „Nukas“ (inscenizacijos autorė Vita Vadoklytė), pagal H. K. Anderseną „Motina“ (scenarijaus autorė Vita Vadoklytė), A. Kairaitienės „Miela šventė“, V. Gaižausko „Koridoriaus vaikai“, R. Kaškausko „Apie burtininkus ir varles“, Vytauto V. Landsbergio „Pelytės Zitos gyvenimas“, R. Skučaitės „Mergytė ieško pasakos“, B. Sruogos „Aitvaras teisėjas“, remiantis lietuvių poetų eilėmis V. Vadoklytės „Mintys apie Lietuvą“. Teatras tapo respublikinės vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros „Šimtakojis“ laureatu (2003, 2009, 2011, 2013, 2015 m.). 2009 m. su R. Kaškausko spektakliu „Apie burtininkus ir varles“ teatras pelnė geriausio Lietuvos vaikų teatro ir vadovo aukščiausią respublikos mėgėjų kolektyvo apdovanojimą – Aukso paukštė.

 Spektakliai vaidinami Skapiškyje ir projekto partnerių šalyse. 2003 m. buvo sukurtas spektaklis „Pažinimo atspindys“ (autorė ir režisierė V. Vadoklytė). Spektaklį matė Skapiškio, Lenkijos ir Prancūzijos žiūrovai. Remiantis lietuvių tautosaka, 2004 m. buvo sukurtas spektaklis „Gyvas praeities prisilietimas“ (autorė ir režisierė V. Vadoklytė). Spektaklis parodytas Rumunijoje, Prancūzijoje ir Lietuvoje. 2005 m., remiantis lietuvių mitologinėmis sakmėmis, sukurtas spektaklis „Saulės lieptas“ (autorė ir režisierė V. Vadoklytė). Spektaklis parodytas Lietuvoje (Skapiškyje), Lenkijoje, Slovakijoje, Prancūzijoje.

Visi spektakliai vaidinti daugelyje teatro švenčių ir festivalių Lietuvoje: „Nenuoramos“ Ukmergėje, Klaipėdos universiteto Režisūros katedros absolventų, dirbančių su vaikų ir jaunimo teatrais, festivalyje „Svirplys“, „Bildučiai“ Ignalinoje, „Auksinis obuolys“ Marijampolėje, „Svajoklio dienos“ Raseiniuose, „Atžalyno scena“ Kretingoje, „Vaikai vaikams“ Vilniuje „Lėlės teatre“, Karaliauk!“ Vilniuje Valstybiniame Jaunimo teatre, „Troškimai“ Troškūnuose, „Gėriu, grožiu ir meile apjuoskime 3-ąjį tūkstantmetį“ Telšiuose, tarptautiniuose teatrų festivaliuose „Pienių medus“ ir „Pienių vynas“ Skapiškyje, taip pat tarptautiniame teatrų festivalyje „Jonvabaliai“ Koknese (Latvijoje), eksperimentuojančių teatrų festivalyje „SET“ Suvalkuose (Lenkijoje), Kregždutė“ Seinuose. Džiaugiamės, kad turime daug draugų, su kuriais dalinamės kūrybine patirtimi jų organizuojamuose teatriniuose renginiuose, taip pat teatrų festivaliuose – kūrybinėse stovyklose „Pienių medus“ Skapiškyje.

Teatro studija – Lietuvos Dainų švenčių 2003, 2009, 2014, 2018 metais dalyvis. Nuo 2015 m. teatro studijos nariai dalyvauja neformaliojo vaikų švietimo teatrinio ugdymo programoje.