Kupiškio kultūros centro mišrus choras „Bočiai“

Teatras gyvuoja 20 metų. Teatro studija apjungia dvi amžiaus grupes – vaikus ir jaunimą. Teatro sukurti įsimintiniausi spektakliai: S.Samulevičienės „Beždžionėlė Čavi“, „Nukas“ pagal V. Žilinskaitės pasaką (inscenizacijos autorė Vita Vadoklytė), „Motina“ pagal H. K. Anderseną (scenarijaus autorė Vita Vadoklytė). A. Kairaitienės „Miela šventė“, V. Gaižausko „Koridoriaus vaikai“, R. Kaškausko „Apie burtininkus ir varles“, Vytauto V. Landsbergio „Pelytės Zitos gyvenimas“. Teatras tapo respublikinės vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros „Šimtakojis“ laureatu (2003, 2009 ir 2011 m.). Su spektakliu „Miela šventė“ pretendavo į 2003 metų geriausio vaikų teatro ir režisieriaus nominaciją „Aukso paukštė“, 2009 m. su spektakliu R. Kaškauskas „Apie burtininkus ir varles“ teatras pelnė geriausio Lietuvos vaikų teatro ir vadovo nominaciją ir aukščiausią respublikos mėgėjų kolektyvo apdovanojimą – Aukso paukšte.

Šiuo metu teatro repertuare – spektaklis Vytautao V. Landsbergio „Pelytės Zitos gyvenimas“. Už šį spektaklį 2012 m. VII Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ teatras apdovanotas diplomu „Už ryškiausią nacionalinės literatūros interpretaciją“.

Nuo 2003 m. Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro jaunuoliai dalyvauja ES programoje „Jaunimas“ ir „Veiklus jaunimas“. Vykdomi tarptautiniai jaunimo mainų projektai, kurių metu kuriami spektakliai. Spektakliai vaidinami Skapiškyje ir projekto partnerių šalyse. 2003 m. sukuriamas spektaklis „Pažinimo atspindys“ (autorė ir režisierė V. Vadoklytė). Spektaklį matė Skapiškio, Lenkijos ir Prancūzijos žiūrovai. Remiantis lietuvių tautosaka, 2004 m. sukuriamas spektaklis „Gyvas praeities prisilietimas“ (autorė ir režisierė V. Vadoklytė). Spektaklis suvaidintas Rumunijoje, Prancūzijoje ir Lietuvoje. 2005 m., remiantis lietuvių mitologinėmis sakmėmis, sukuriamas spektaklis „Saulės lieptas“ (autorė ir režisierė V.Vadoklytė). Spektaklis vaidinamas Lietuvoje (Skapiškyje), Lenkijoje, Slovakijoje, Prancūzijoje.

Visi spektakliai vaidinti daugelyje teatro švenčių ir festivalių Lietuvoje – „Nenuoramos“ Ukmergėje, Klaipėdos universiteto Režisūros katedros absolventų, dirbančių su vaikų ir jaunimo teatrais, festivalyje „Svirplys“, „Bildučiai“ Ignalinoje, „Auksinis obuolys“ Marijampolėje, „Svajoklio dienos“ Raseiniuose, „Atžalyno scena“ Kretingoje, „Spalvos“ Pandėlyje, „Vaikai vaikams“ Vilniuje „Lėlės teatre“, Antrojoje pasaulio lietuvių dainų šventėje, „Troškimai“ Troškūnuose, „Gėriu, grožiu ir meile apjuoskime 3-iąjį tūkstantmetį“ Telšiuose, tarptautiniuose teatrų festivaliuose „Pienių medus “ ir „Pienių vynas “ Skapiškyje, taip pat tarptautiniame teatrų festivalyje „Jonvabaliai“ Koknese (Latvijoje), eksperimentuojančių teatrų festivalyje „SET“ Suvalkuose (Lenkijoje). Džiaugiamės, kad turime daug draugų, su kuriais dalinamės kūrybine patirtimi jų organizuojamuose teatriniuose renginiuose, taip pat teatrų festivaliuose – kūrybinėse stovyklose „Pienių medus“ Skapiškyje.

Teatras – dvasios atgaiva, bendravimo mokykla. Ugdau vaikuose sampratą, jog spektaklis – kūrinys, o jo kūrimas – tai ilgas ir sudėtingas procesas, tai – režisieriaus ir aktorių darbas, reikalaujantis kūrybiškumo, kantrybės, susiklausymo ir profesinių žinių. Kūrybos procese puoselėju vaikų laisvumą, gyvybingumą, teatras ir kūryba padeda pažinti save ir pasaulį, moko vertinti save ir kitus, ugdo vaikų elgesio kultūrą jų aplinkoje – namuose, mokykloje, gatvėje, taip pat scenoje, teatre.

Tel.: 8 616 96061

Vita VadoklytėRežisierė, teatro magistrė