Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū“

Teatras įkurtas 1992 m. Teatro įkūrėja ir režisierė teatro magistrė Vita Vadoklytė.Teatro studija apjungia dvi amžiaus grupes – vaikus ir jaunimą. Teatro sukurti įsimintiniausi spektakliai: S.Samulevičienės „Beždžionėlė Čavi“, „Nukas“ pagal V. Žilinskaitės pasaką (inscenizacijos autorė Vita Vadoklytė), „Motina“ pagal H. K. Anderseną (scenarijaus autorė Vita Vadoklytė). A. Kairaitienės „Miela šventė“, V. Gaižausko „Koridoriaus vaikai“, R. Kaškausko „Apie burtininkus ir varles“, Vytauto V. Landsbergio „Pelytės Zitos gyvenimas“ , R.Skučaitės „Mergytė ieško pasakos”, B.Sruogos „Aitvaras teisėjas”, V.Vadoklytės „Mintys apie Lietuvą”, remiantis lietuvių poetų eilėmis. Teatras tapo respublikinės vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros „Šimtakojis“ laureatu (2003, 2009 ir 2011 m., 2013, 2015 m.). 2009 m. su spektakliu R. Kaškauskas „Apie burtininkus ir varles“ teatras pelnė geriausio Lietuvos vaikų teatro ir vadovo nominaciją ir aukščiausią respublikos mėgėjų kolektyvo apdovanojimą – Aukso paukštė.

Nuo 2003 m. Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro jaunuoliai dalyvauja ES programoje „Jaunimas“ ir „Veiklus jaunimas“. Vykdomi tarptautiniai jaunimo mainų projektai, kurių metu kuriami spektakliai. Spektakliai vaidinami Skapiškyje ir projekto partnerių šalyse. 2003 m. sukuriamas spektaklis „Pažinimo atspindys“ (autorė ir režisierė V. Vadoklytė). Spektaklį matė Skapiškio, Lenkijos ir Prancūzijos žiūrovai. Remiantis lietuvių tautosaka, 2004 m. sukuriamas spektaklis „Gyvas praeities prisilietimas“ (autorė ir režisierė V. Vadoklytė). Spektaklis suvaidintas Rumunijoje, Prancūzijoje ir Lietuvoje. 2005 m., remiantis lietuvių mitologinėmis sakmėmis, sukuriamas spektaklis „Saulės lieptas“ (autorė ir režisierė V. Vadoklytė). Spektaklis vaidinamas Lietuvoje (Skapiškyje), Lenkijoje, Slovakijoje, Prancūzijoje.

Visi spektakliai vaidinti daugelyje teatro švenčių ir festivalių Lietuvoje – „Nenuoramos“ Ukmergėje, Klaipėdos universiteto Režisūros katedros absolventų, dirbančių su vaikų ir jaunimo teatrais, festivalyje „Svirplys“, „Bildučiai“ Ignalinoje, „Auksinis obuolys“ Marijampolėje, „Svajoklio dienos“ Raseiniuose, „Atžalyno scena“ Kretingoje , „Vaikai vaikams“ Vilniuje „Lėlės teatre“, Karaliauk!” Vilniuje Valstybiniame Jaunimo teatre, „Troškimai“ Troškūnuose, „Gėriu, grožiu ir meile apjuoskime 3-ąjį tūkstantmetį“ Telšiuose, tarptautiniuose teatrų festivaliuose „Pienių medus “ ir „Pienių vynas “ Skapiškyje, taip pat tarptautiniame teatrų festivalyje „Jonvabaliai“ Koknese (Latvijoje), eksperimentuojančių teatrų festivalyje „SET“ Suvalkuose (Lenkijoje), Kregždutė” Seinuose. Džiaugiamės, kad turime daug draugų, su kuriais dalinamės kūrybine patirtimi jų organizuojamuose teatriniuose renginiuose, taip pat teatrų festivaliuose – kūrybinėse stovyklose „Pienių medus“ Skapiškyje.

Teatro studija – Lietuvos Dainų švenčių 2003, 2009, 2014, 2018 metais dalyvis.

Aktoriukai dalyvauja ir savanoriauja organizuojant KC Skapiškio padalinio renginius.

Teatras – dvasios atgaiva, bendravimo mokykla. Ugdant vaikuose sampratą, jog spektaklis – kūrinys, o jo kūrimas – tai ilgas ir sudėtingas procesas, tai – režisieriaus ir aktorių darbas, reikalaujantis kūrybiškumo, kantrybės, susiklausymo ir profesinių žinių. Kūrybos procese puoselėju vaikų laisvumą, gyvybingumą, teatras ir kūryba padeda pažinti save ir pasaulį, moko vertinti save ir kitus, ugdo vaikų elgesio kultūrą jų aplinkoje – namuose, mokykloje, gatvėje, taip pat scenoje, teatre.

VadovėVita Vadoklytė, tel.: 8 616 96061