Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Duomenų apsaugos pareigūnas Inga Dilienė

dap@kupiskiokultura.lt,

8 615  42 419

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus 2018-12-17 įsakymas Nr. V-156 „Dėl duomenų apsaugos pareigūno skyrimo“.

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Įgaliotų tvarkyti asmens duomenis įstaigoje asmenų šąrašo papildymas

Duomenų subjekto teisių igyvendinimo taisyklės ir prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisė (forma)

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Privatumo politika