Skip to main content
Naujienos

2015 M. RESPUBLIKINIO PASAKOTOJŲ KONKURSAS „ŽODZIS ŽODZĮ GENA“, SKIRTAS ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METAMS

By 14 gegužės, 201518 kovo, 2016No Comments
2015 M. RESPUBLIKINIO PASAKOTOJŲ KONKURSAS
 „ŽODZIS ŽODZĮ GENA“,
 SKIRTAS ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METAMS
Norėdami padidinti paveikslėlį, 
paspauskite ant jo
______________________________________________________
PATVIRTINTA
Druskininkų kultūros centro
direktorės
2015 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.V-1
2015 M. RESPUBLIKINIO PASAKOTOJŲ KONKURSO „ŽODZIS ŽODZĮ GENA“, SKIRTO
ETNOGRAFINIŲ REGIONŲ METAMS
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Respublikinio pasakotojų konkurso
„Žodzis žodzį gena“ nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius,
repertuarą, atlikimo reikalavimus, konkurso eigą, vertinimą, organizatorius.
II. TIKSLAI
2. Respublikinio pasakotojų konkurso
„Žodzis žodzį gena“ tikslai – gaivinti ir puoselėti etninės kultūros tradiciją – pasakomąją tautosaką, jos žanrų įvairovę, tarmes;
išaiškinti, paskatinti ir pagerbti autentiškiausius, originaliausius tautosakos
pateikėjus ir atlikėjus.
3. Konkursas skiriamas Etnografinių
regionų metams paminėti.
III. DALYVIAI
4. Konkurse dalyvauja įvairių
Lietuvos regionų ne mokyklinio amžiaus pasakotojai.
5. Dalyviai skirstomi į dvi
kategorijas:
5.1. Pateikėjai, tradiciją perėmę
savo aplinkoje (šeimoje, bendruomenėje);
5.2. Asmenys, pasakoti išmokę
šiuolaikinėje kultūros terpėje (folkloro ansambliuose, iš leidinių ir pan.).
IV.
REPERTUARAS, ATLIKIMO REIKALAVIMAI
6. Konkurso dalyvių repertuarą sudaro vienas ar
keli tautosakos tekstai (pasaka, sakmė, padavimas, pasakojimas) ir glaustas prisistatymas.
7. Prisistatoma ir pasakojama tarmiškai.
8. Bendra pasirodymo trukmė neturi viršyti 5 min. (nesilaikant
reglamento komisija pasilieka teisę sumažinti vertinimo balus).
V. EIGA
9. Rengiami du konkurso ratai –
vietinis ir respublikinis.
10. Vietiniai ratai rajonuose ir
miestuose vyks iki 2015 m. liepos 31 d. Jų vertinimo komisijos atrinkti du
laureatai – abiejų arba vienos iš nurodytų kategorijų – varžysis
respublikiniame konkurse.
11. Vietinių ratų laureatų
paraiškas – užpildytas ir vietinio rato komisijos pirmininko bei už etninę
kultūrą savivaldybėje atsakingo asmens parašu patvirtintas anketas (pridedama),
nuskenuotą originalą (.pdf formatu)
ir elektroninį variantą (.doc formatu)
iki rugpjūčio  3 d. siųsti Druskininkų
kultūros centro etnografei Linai Balčiūnienei (el. p. etnografas@takas.lt) ir Lietuvos liaudies
kultūros centro direktoriaus pavaduotojai Vidai Šatkauskienei (el. p.satkauskiene@llkc.lt).
12. Respublikinis ratas vyks rugsėjo 12 d. Druskininkuose.
VI.
VERTINIMAS, APDOVANOJIMAS
13. Pasakotojai vertinami atsižvelgiant į pasirinktų kūrinių
turinį ir meninę vertę, repertuaro autentiškumą, pasakojimo įtaigumą,
natūralumą, išraiškingumą, ryšį su publika, sceninę kultūrą.
14. Vertinimo komisiją sudaro žymūs tautosakos, tarmių
tyrinėtojai, gaivintojai, etninės kultūros specialistai.
15. Respublikinio rato komisija išrenka konkurso laureatą
– „Glauniausią pasakorių 2015“ ir po vieną kiekvienos kategorijos nugalėtoją.
16. Respublikinio rato laureatui įteikiamas
diplomas ir Druskininkų savivaldybės įsteigta 150 € premija. Pirmąsias vietas
savo kategorijose užėmę pasakotojai apdovanojami 85 € premijomis. Kiti konkurso
dalyviai apdovanojami padėkos raštais ir
atminimo dovanomis.
17. Specialieji prizai bus teikiami už geriausiai pasektą pasaką, sakmę
(arba padavimą), nuotaikingą tautosakos tekstą, ryškiausiai atskleistą regiono savitumą,
tapatybę.
VII. ORGANIZATORIAI
18. Vietinius ratus organizuoja rajonų ir miestų kultūros, švietimo,
kultūros ir švietimo skyriai, etninės kultūros, kultūros centrai.
19. Respublikinį ratą organizuoja Druskininkų kultūros centras ir
Lietuvos liaudies kultūros centras.
VIII. BAIGIAMOSIOS
NUOSTATOS
20. Informacija apie konkursą
skelbiama Druskininkų kultūros centro ir Lietuvos liaudies kultūros centro
svetainėse www.druskininkukulturoscentras.lt,
www.llkc.lt

______________________________________________________
kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply