Apžvalgos

Etnografinė popietė „Vėjėlis pučia, armojų voro“ skirta Kupiškio rajono Etninės kultūros plėtros tarybos ataskaitai už 2014 m.

By 16 balandžio, 2015 16 gegužės, 2016 No Comments
Folkloristė Alma Pustovaitienė
 
Rajono Etninės kultūros plėtros taryba Kupiškyje susikūrė 2007 metais folkloristės Almos Pustovaitienės ir etnografijos muziejaus direktorės Violetos Aleknienės iniciatyva. Ir taip jau devinti metai iš eilės, kaip ši taryba – rajono žmonių entuziastų dėka dirba gražius darbus populiarindama, puoselėdama ir skleisdama Kupiškio krašto tradicijas, papročius, tarmę, liaudies muziką.
 
Liaudies
muzikantas Alfonsas Mackevičius

 

Kiekvieniems metams pasibaigus, taryba organizuoja ataskaitinius susirinkimus į kuriuos pakviečia rajono kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojus, mokinius ir jų tėvelius, bibliotekininkus, muziejininkus, rajono visuomenę. Pasikviečia ir svečių iš kitų kraštų. Jau tradicija tapo apdovanoti rajono mero bei kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo padėkomis labiausiai krašto etninei kultūrai nusipelniusius žmones, pasidžiaugti nuveiktais darbais, padainuoti kupiškėniškų dainų ir sutartinių, pamuzikuoti, kupiškėniškai paporinti.

Balandžio 3 d., prėš pat Velykas, kultūros centro vitražų salėn ir sugūžėjo rajono etninės kultūros puoselėtojai bei jų svečiai. Renginį vedė rajono etninės kultūros plėtros tarybos pirmininkė Ramutė Kežienė bei pavaduotoja Alma Pustovaitienė. Etnografinės popietės eigoje buvo apžvelgta visų 2014 metų rajono etnokultūrinė veikla, kurioje ryškiausias prioritetas – vasarą Vilniuje vykusios Lietuvos Dainų šventės „Čia mano namai“ folkloro diena „Laimužės lemta“. Pasidžiaugta organizuota folkloro kolektyvų bei pavienių pasakotojų ir liaudies muzikantų apžiūra, vykusia Kupiškyje vasario mėnesį.

 

Rajono etninės kultūros plėtros tarybos pirmininkė
Ramutė Kežienė
 
Jos metu ir buvo pakviesti atstovauti Kupiškio rajoną folkloro dienoje Vilniuje 4 folkloriniai ansambliai – Adomynės „Jara“, Kupiškio „Kupkėmis“, Salamiesčio „Vijūnytė“ ir „Šepetos „Tyrulys“. Taip pat visi apžiūroje dalyvavę liaudies muzikantai – Alfredas Buška, Gintautas Bernadickas, Mindaugas Šlapelis, Edvardas Kareiva. Į pačią šventę nuvyko du muzikantai – A. Buška ir E. Kareiva ir visi keturi folkloriniai kolektyvai, kurie atliko savo paruoštas programas – Katedros aikštėje, ant Gedimino kalno, prie Vilnelės. Buvo demonstruojami apžiūros bei Dainų šventės video įrašų fragmentai.
 
,,Kupkėmio“ vyrai

 

Etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė trumpai apžvelgė praėjusiais metais vykusią folkloro ir senųjų amatų šventę „Baltų vienybės diena“, kuriai tradiciškai vykti ant piliakalnio sutrugdė lietus, tad visi persikėlė į kultūros centrą. Čia buvo įsikūrę amatų meistrai bei karybos veiksmų demonstruotojai, koncertavo folkloriniai ansambliai, buvo pakrikštytas naujai susibūręs folkloro ansamblis, tai P. Matulionio progimnazijos kolektyvas „Zbitkai“
 
Etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė
 

Apie Utenoje vykusį Šiaurės Rytų Lietuvos kultūros žmonių suvėjimą „Tėviškės atradimai“ ir jo idėjas pasakojo folkloristė Alma Pustovaitienė, nes Kupiškio kraštą ten atstovavo folklorinis ansamblis „Kupkėmis“. Jie nuvežė savuosius pasiūlymus bei idėjas ir parsivežė bendros žemės savajai Vienybės kalvai supilti. Šio suėjimo tikslas, įamžinti savuosiuose kraštuose visai Lietuvai ir savajam kraštui svarbius objektus ar reiškinius ir supilti Vienybės kalvą iš suvežtos iš kiekvieno rajono – krašto „šiltos žemės“ po 5 saujas. Paskui tos žemės buvo sumaišytos ir pasidalintos bei parsivežtos į savuosius kraštus. Kupiškėnai pasiūlė įamžinti du svarbius objektus Vienybės kalvoms supilti: Karališką prekybos kelią Vilnius – Ryga ties Papilių kaimu ir kalvelę ant Kupiškio piliakalnio. Vėliau įamžinti pastatant akmens ar medžio skulptūras.

Buvo prisiminta ir apžvelgta nauja KUPKĖMIO, VIJŪNYTĖS bei Kupos pradinės mokyklos būrelio „Pasakorių kertala“ žiemos saulėgrįžos programa „Atoskrenda pova, leliumoj“, rodomos video ištraukos iš šio renginio.

„Sutartinės – tai lietuviška meditacija, aukščiausia mūsų dvasinio paveldo kategorija, išlaikyta ir išsaugota vienos iš baltų genties – sėlių. Mus, šių dienų kupiškėnus sutartinių atlikėjus, tiesiog traukia netradiciniai jų sąskambiai, traukia tai, kas atlikti ne taip jau paprasta, bet tiek unikalu ir savitai įdomu, kad pajaučiam priartėjimą prie čia jau gyvenusių ir dirbusių tą pačią žemę“- taip kalbėjo apie sutartinių paveldo išsaugojimą ir puoselėjimą bei perdavimą jaunajai kupiškėnų kartai folkloristė Alma Pustovaitienė.

 

Sutartinių giedotojos: Eglė Ereminė, Diana Bulaitytė, Rasa Krikščiūnienė

 
 
Buvo apžvelgta sutartinių atlikimo tradicijos Kupiškio krašte istorija nuo 20 a. pradžios iki mūsų dienų bei pagerbtos ir apdovanotos Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos padėkomis kupiškietės sutartinių giedotojos: Lina Totorytė Daukšienė, Eglė Vesalauskaitė Ereminė, Žydrūnė Rakauskaitė, Diana Bulaitytė, Rasa Mačėnaitė Krikščiūnienė, Alma Totorytė Pustovaitienė, Ingrida Satkevičiūtė Tubelienė ir Daiva Aukštikalnytė Palionienė. Sutartines giedojo ir apdovanotosios atlikėjos ir jaunosios giedotojos iš P. Matulionio progimnazijos folkloro ansamblio „Zbitkai“.
 
Rajono tarybos narys Aurimas Martinka ir sutartinių giedotoja Daiva Palionienė
 
,,Kupkėmio“ dalyvis Gintautas Vaitonis ir sutartinių giedotoja Diana Bulaitytė
 
Folkloristė Alma Pustovaitienė ir  Kupiškio raj. tarybos narys Aurimas Martinka  
Svečiai iš Mažeikių Darius ir Eglė Ereminai padainavo dzūkišką dainą (Eglė ilagametė sutartinių giedotoja ir skleidėja)

Šventės metu buvo apdovanoti Kupiškio rajono mero padėkomis kiti krašto etninei kultūrai nusipelnę žmonės: Vytautas Knizikevičius ir Raimondas Gurklys – ilgamečiai folklorinio ansamblio KUPKĖMIS dalyviai, krašto etninės kultūros puoselėtojai bei skleidėjai. Liaudies muzikantas Alfonsas Mackevičius, tautodailininkė Irena Vapšienė – renginio metu buvo eksponuojama Irenos darbų paroda – pynikai iš vytelių ir tapybos darbai. Rajono kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo padėkomis buvo apdovanoti: Janina Varnienė – padovanojusi įvairių eksponatų Kupiškio etnografijos muziejui; Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos folkloro būrelio TYRULYS dalyvės Rugilė Kežytė ir Banguolė Žalnieriūnaitė bei Salamiesčio pagrindinės mokyklos folklorinio ansamblio „Vijūnytė“ dalyviai – Mangirdas Skeberdys ir Giedrius Gintautas.

Ilgametis folklorinio ansamblio KUPKĖMIS dalyvis Vytautas
Knizikevičius ir Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė (abu buvę etnografinio ansamblio ,,Vidumedis“ dalyviai)
Ilgametis folklorinio ansamblio KUPKĖMIS dalyvis Raimondas Gurklys ir kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius
Liaudies
muzikantas Alfonsas Mackevičius ir folkloriristė Alma Pustovaitienė
Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius ir tautodailininkė Irena Vapšienė
Janina
Varnienė
Folkloro būrelio ,,Tyrulys“ dalyvės Rugilė
Kežytė ir Banguolė Žalnieriūnaitė, mokytoja Jūra Sigutė Jurėnienė 
Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius ir folklorinio ansamblio „Vijūnytė“ dalyviai – Mangirdas Skeberdys ir Giedrius
Gintautas.

 

Renginio metu savo tarmiškas programėles parodė Kupos pradinės mokyklos folkloro būrelis „Pasakorių kertala“ mokytoja Dalia Kaktienė bei Šepetos A. Adamkienės pagrindinės mokyklos folkloro būrelis „Tyrulys“ mokytoja Jūra Jurėnienė. Taip pat pasakojo pasakojimus bei dainavo kupiškėniškas dainas, pūtė ragus konkurso TRAMTATULIS – 2015 rajoninio rato laureatai.
 
Teksto autorė folkloristė Alma Pustovaitienė,
 pagal filmuotą Povilo Vireliūno vaizdinę medžiagą
nuotraukas parengė Gintarė Baseckaitė
kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply