Skip to main content
Apžvalgos

Etnokultūrinė stovykla – dovana, kurią įvertino ne visi…

By 18 birželio, 201821 birželio, 2018No Comments

                      Praėjusią savaitę Kupiškio r. mokiniai turėjo puikią progą praleisti laiką drauge su bendraminčiais, mylinčiais savo kraštą, jo papročius, tarmę, dainas, šokius, liaudies muziką, susipažinti su Kupiškio krašto mitologija bei archeologija.

                      Birželio 12-15 d. Šepetoje veikė Etnokultūrinė stovyklą ,,Kalbėkime ir dainuokime kupiškėniškai, šokime ir grokime liaudiškai“.

                      Į stovyklą užsiregistravo virš 70 mokinių, dalyvavo šiek tiek mažiau: Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos etnokultūros būrelio ,,Zbitkai“ nariai bei jų vadovė Daiva Palionienė, taip pat pavieniai mokyklos mokiniai; Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinės mokyklos folklorinis ansamblis ,,Vijūnytė“ ir jo vadovė Alma Pustovaitienė; Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Noriūnų laisvalaikio salės jaunimo klubas ,,Dzin“ bei jų vadovė Alida Kacinauskienė; Kupiškio rajono Šv. Kazimiero globos namų auklėtiniai; Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokiniai ir Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Šepetos laisvalaikio salės jaunimo klubo ,,Iš lempos“ nariai; taip pat vienintelis šimonietis Matas Guntulis.

                      Stovykla vyko 4 dienas. Pirmąją dieną stovyklos dalyviai vyko į pažintinę/edukacinę kelionę ,,Kupiškio krašto archeologinis ir mitologinis paveldas“. Ekskursiją vedė Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro etninės kultūros skyriaus vadovė, etnografė Alma Pustovaitienė. Buvo aplankyti 4 Kupiškio r. piliakalniai – Kupiškio, Papilių, Gaigalių, Stirniškių, Ožiokalnis, Buivėnų ąžuolas, Palėvenės dvaras ir kt. mitologiniai objektai.

                      Antrąją stovyklos dieną visi rinkosi Šepetoje. Šią dieną buvo skiriamas dėmesys tradiciniams amatams ir kulinariniam paveldui. Į stovyklą susirinkusiuosius ragų garsais sveikino salamiestėnas Rokas Bartaševičius, po to visi sugiedojo Kupiškėnų himną. Na, o tada, visi kibo į darbus. Vieni skubėjo pas tradicinių amatų meistrę, Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos technologijų mokytoją Zitą Kumpelienę, kuri visus mokė pasigaminti natūralią plaušinę iš vilnos ir muilo, pinti tautines juostas, nusivyti laimės apyrankes. Kiti skubėjo kartu su Laičių kaimo ūkininkėmis Violeta Mikalauskiene, Birute Širkevičiene bei Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Laičių laisvalaikio salės vadybininke Jelena Valkauskiene kaitinti varškę, slėgti sūrį, mušti sviestą ir ragauti gardumynų, pagamintų iš ekologiško karvių pieno. Treti buvo įnikę į ,,Piemenėlių švilpynių“ gamybą, kurias gaminti mokė viešnia iš Adomynės, atstovaujanti Adomynės kaimo bendruomenę, Aldona Kavoliūnienė. Daugelis stovyklos dalyvių net nepastebėjo kaip greitai pralėkė antroji stovyklos diena.

                      Trečiąją stovyklos dieną vėl visi rinkosi Šepetoje. Ši diena buvo skirta Kupiškio krašto dainų, sutartinių, šokių mokymams, grojimo skudučiais edukacijai. Diena vėl prasidėjo Kupiškėnų himnu, po kurio sekė, viena už kitą gražesnės, kupiškėniškos dainos, kurių mokė Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos muzikos mokytoja Daiva Palionienė bei Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja Vaiva Mališauskienė. Sutartinių giedotojos Kamilė Kanapeckaitė, Norvilė Šulcaitė, Aiva Burokaitė iš Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos visus sužavėjo sutartinių teikiamu grožiu, savotišku skambėjimu. Vakarop visi mokėsi liaudies šokių žingsnelių, bandė pajusti šokio teikiamą malonumą. Na, o dar vėliau stovyklos dalyviai, pasiskirstę į mažus pulkelius, grojo mediniais, akmeniniais, plastikiniais, namų sąlygomis pasigamintais iš skėtinių augalų, skudučiais. Atėjus vakarui, prasidėjo naktišokiai su bulvių kepimu lauže ir nakvyne po atviru dangumi. Anot mokinių, dalyvavusių stovykloje, tai buvo nepakartojama.

                      Ketvirtąją dieną stovyklos nariai kėlėsi anksti, kai kurie nebuvo net akių sumerkę. Ant laužo išsikepę ,,Piemenėlių pautienę“, gardžiai papusryčiavę, vyresnieji skubėjo į mokyklą, o kiti susitvarkę stovyklavietę, su geromis emocijomis ir nuotaikomis, grįžo namo.

                      Visi dalyvavę stovykloje, daugiau ar mažiau liko patenkinti. Per aptarimą buvo išgvildenti visi klausimai susiję su etnokultūrine stovykla, išsakyti norai, pastabos, sudarytas etnokultūrinės stovyklos preliminarus planas kitiems metams. Nutartą, kad tokia stovykla kitais metais bus rengiama vasaros atostogų metu, mažiausiai penkias paras, žinoma, jei bus gautas finansavimas.

                      Stovyklą rengė Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Šepetos laisvalaikio salės kultūrinės veiklos vadybininkė Vaiva Mališauskienė, jai talkino Kupiškio etnografės/folkloristės Daiva Palionienė ir Alma Pustovaitienė. Prie stovyklos rengimo gražiais darbais bei pagalba prisidėjo Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos bendruomenė bei jos vadovė Vanda Vanagienė. Už tai stovyklos dalyviai bei organizatoriai yra labai dėkingi. Tai pat dėkingi ir visų mokyklų, kurių mokiniai dalyvavo stovykloje, globos namų bei Noriūnų laisvalaikio salės vadovams už mokiniams  suteiktą galimybę dalyvauti stovykloje ir pavežėjimą į ją.

                      Stovyklą finansavo Kupiškio rajono savivaldybė ir Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras.

                      Džiugu, kad stovykloje dalyvavo daugiau, nei 65 rajono mokiniai. Liūdna, kad ne visiems, norėjusiems dalyvauti stovykloje buvo suteiktos sąlygos į ją atvykti, dar liūdniau, kad kai kurie rajono mokiniai apie ją net nežinojo. Gal stovyklos laikas nebuvo visiškai tinkamas, gal kažkam noro pritrūko prisidėti prie gražių edukacinių idėjų įgyvendinimo…

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Šepetos laisvalaikio salės informacija

Nuotraukos: Ramutės Kežienės, Vaivos Mališauskienės ir Alidos Kacinauskienės

 

 

 

 

 

kkc

Author kkc

More posts by kkc
Eiti prie turinio