Folkloro ir paveldosaugos kolektyvas „Jaunimo Ramuva“

2016 m. folkloro ir paveldosaugos kolektyvas subūrė 14 jaunų žmonių bendram tikslui – krašto paveldosaugos išsaugojimo ir tradicijų tęstinumui užtikrinti. „Jaunimo Ramuva“ vienija jaunimą, siekiantį pažinti lietuvių tautos etninį palikimą. 2016 metais vykome į Pasvalio raj. Valakėlių bendruomenę kartu švęsti vasario 16-tos, projekte „Šokame nepriklausomybę“.
2017 m. metais, kurie paskelbti Lietuvos piliakalnių metais buvo suorganizuotos 7 ekspedicijos į Kupiškio piliakalnius, mitologinius kalnus, alkus. Švenčiame kalendorines šventes, prisimenami senieji papročiai, mitologija.

Folkloro grupė – tai sutartinių giedotojos, kurios mokosi giedoti senąsias polifonines „dainas“, kurios yra seniausios mūsų krašte, polifoninės, daugiabalsės giesmės, dažnai apeiginės, įtrauktos į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą.
Dalyvaujame konkursuose, festivaliuose. Rajoniniuose ir respublikiniuose, kaip – „Tramtatulis“, „Sutarjėla“, šiais metais 2018 m. dalyvausime respublikinėje dainų šventėje „Vardan tos…“- „Didžių žmonių žemė“.
Organizuojame projektus „Vaikų velykėlės“ , „Visa Lietuva šoka“. Bendradarbiaudami su folkloro kolektyvu „Kupkėmis“ talkiname jiems Dainų šventės programoje programoje „Trėjos kupiškėnų vesėlios“.
Dalyvaujame projektuose „Baltų vienybės diena‘, „Aistuvos rasos“.

2020 m. spalio 2 d. Vilniaus Senvagės gimnazijoje vykusio Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados respublikiniame ture Kupiškio kultūros centro folkloro ir paveldosaugos kolektyvo „Jaunimo Ramuva“(vad. Daiva Palionienė) narė Martyna Griciutė laimėjo II-ąją vietą!

Turime sukūrę programas – vaidybinis spektaklis „Advento stebuklai“ (30 min.), „Advento dainos, sutartinės“, „Karo ir rekrūtų sutartinės“, „Jaunimo ir meilės dainos“.
Laukiame jaunų žmonių norinčių įsigilinti į senąsias mūsų tradicijas, jas pažinti, dalyvauti prasmingoje Lietuvos ir savo krašto veikloje.

Daiva PalionienėVadovė