KORUPCIJOS PREVENCIJA

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją:
1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa.
Apie Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre, padaliniuose ar laisvalaikio salėse pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:
1. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojui atsakingam už korupcijos prevenciją – kultūrinės veiklos vadybininkei Ingai Dovydėnienei el. paštu: ingad2977@gmail.com ir (ar) telefonu (8 459) 55335.
2. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.:       (8 5) 266 3333. Taip pat palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.
3. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Vyriausiajam specialistui (teisininkui) Irmantui Gudui paskirtam atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją el. p.  irmantas.gudas@kupiskis.lt ir (ar) tel.  (8 459) 35 527.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2018-2019 metų Korupcijos prevencijos programa.
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2018-2020 metų Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2020-2022 metų Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas.

 

2020-2022 m. Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas

Korupcijos prevencijos programa

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

2018-2020 m. korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas

Korupcijos prevencijos programa 2018-2019 m.

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2018 m.