Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevenciją:
1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa.
Apie Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centre, padaliniuose ar laisvalaikio salėse pastebėtus galimus korupcijos atvejus piliečiai gali pranešti:
1. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro darbuotojui atsakingam už korupcijos prevenciją – kultūrinės veiklos vadybininkei Ingai Dovydėnienei el. paštu: ingad2977@gmail.com ir (ar) telefonu (8 459) 55335.
2. Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) el. paštu pranesk@stt.lt ir/ar „Karštąja linija“ visą parą tel.:       (8 5) 266 3333. Taip pat palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“.
3. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Savivaldybės administracijos Teisės ir skyriaus vyresniajai specialistei Gintarei Balanoškaitei paskirtai atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją el. p. gintare.balanoskaite@kupiskis.lt ir (ar) tel. 8 459 35506, mob. +370 615 91847.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2018-2020 metų Korupcijos prevencijos programa.
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2018-2020 metų Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo planas.

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo ataskaita už 2018 m.

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas

2018-2020 m. korupcijos prevencijos programa

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Korupcijos prevencijos programa

Atnaujinta: vasario 1, 2019, 9:54

 Leiskime laiką kartu!