Skip to main content
Apžvalgos

VI Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados II etapas Kupiškyje

By 22 vasario, 2024No Comments

„Įšvydį pasaulį, mas jau atrundam papročių nustatytų tvarkų, rundam dainas, katros mumi mažus migdo, o užaugusiem parodo grožį, mum sokomos padrųsinunčios ir pamokunčios posakos, išmintingos patarlas, kurios potaria, kėp turatumam išmintingai elgtis ir gyvint. Niekas dabar nesužinos, kas ir kadu jas sukūrā, užrošė, tėsiog išliko tai, kėp didžiausias mūsų tautos turtas, sakyčiau lobis, katrų turiam išmokt atkost, pasijimt ir naudot, po lašėlį, po možų šmotėlį kėp vaistų ir dvosios maistų, kėp undenį iš gimtinas šulnio, kėp kasdienį ruginį duonų ir viskų pėrduot vaikom, savo gentės palikuonim, mūsų gyvastės tęsėjam. O mūsų vaikai, jaunimas, tai kėp tas upas vando – atbāga, atšniokščia ir vėl nubāga, ir vėl iš naujo, ir vėl kiti. Dėl to raikia kartot ir kartot, iš kartos karton…“ (užrašyta kupiškėnų tarme)

Šiais tarmiškais renginio vedėjos Almos Pustovaitienės žodžiais buvo pradėtas VI Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados Aukštaitijos regioninis etapas, kultūros centro Didžiojoje salėje. Sveikinimo žodžius tarė Kupiškio rajono meras Algirdas Raslanas bei Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė. Olimpiados dalyvius vertino net 9 komisijos nariai: Ignalinos krašto muziejaus direktorė, LEKGT padalinių ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Aukštaitijos regionui bei komisijos pirmininkė Dr. Regina Mikštaitė-Čičiurkienė, Panevėžio miesto kraštotyros muziejaus etninės kultūros skyriaus vedėja Lina Vilienė, Pasvalio kultūros centro skyrių vadovė kultūrinei veiklai Daiva Adamkavičienė, Biržų r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji metodininkė Aušra Butkauskienė, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos etikos mokytoja-ekspertė, AREKGT pirmininko pavaduotoja Ala Beliajeva, Panevėžio miesto kraštotyros muziejaus etninės kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Vasiliauskaitė, Kupiškio rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė bei komisijos sekretorė Aušra Vapšienė, Kupiškio rajono savivaldybės kultūrinės veiklos seniūnijose skyriaus vedėja, laikinai einanti Kultūros centro direktoriaus pareigas Inga Dovydėnienė, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius.

Olimpiadoje dalyvavo 35 (registruota 46) mokiniai iš 11 Aukštaitijos savivaldybių: Kupiškio, Biržų, Pasvalio, Rokiškio, Kėdainių, Molėtų, Zarasų, Radviliškio, Anykščių ir Visagino. Mokiniai atstovavo 26 šių savivaldybių bendrojo lavinimo bei meno mokyklas ir du kultūros centrus. Juos olimpiadai rengė net 30 mokytojų. Kupiškio rajono savivaldybę atstovavo Melita Laučinavičiūtė, šeštos klasės mokinė iš Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos (mokytoja Daiva Palionienė). Olimpiados dalyviai buvo suskirstyti į tris amžiaus grupes: 5–7, 8–10 ir 11–12 klasių mokinių grupes. Užduotys buvo sudarytos iš dviejų dalių: testo užduotys ir meninė raiška. Susumavus abiejų užduočių rezultatus olimpiados nugalėtojais, trijų pirmųjų vietų laimėtojais iš kiekvienos amžiaus grupės tapo:

5-7 kl. grupėje I vieta skirta 5 kl. Kėdainių r. Krakių M. Katkaus gimnazijos mokinei Lėjai Žičkytei (mokytoja Jūratė Gudliauskienė); II vieta – Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos 7 kl. mokinei Adelei Kablytei (mokytoja Aušra Mickutė), III vieta – Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos 7 kl. mokinei Ievai Doroginai (mokytoja Diana Skvarčinskaitė).

8-10 kl. grupėje I vieta – Zarasų kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Čiūto“ narei, 10 kl. mokinei Kamilei Gimbickytei (mokytoja Diana Skvarčinskait), II vieta – Zarasų kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Čiūto“ narei, 9 kl. mokinei Milenai Semionovaitei (mokytoja Diana Skvarčinskaitė), III vieta – Visagino „Žiburio“ pagrindinės mokyklos 9 kl. mokinei Miglei Zakarkaitei (mokytoja Vilija Violeta Gedminskienė).

11-12 kl. grupėje I vieta – Biržų „Saulės“ gimnazijos IVG kl. mokiniui Pijui Gurskai (mokytoja Nijolė Kaulinienė), II vieta – Molėtų gimnazijos IIIG kl. mokinei Mildai Baronaitei (mokytojos Rūta Vekerotienė, Agnė Audėjienė), III vieta – Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos IVG kl. mokiniui Martynui Bagušai (mokytoja Vaida Ašmontienė). I–II vietų laimėtojai keliaus į Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados respublikinį etapą, kuris įvyks Vilniuje gegužės mėn.

Visi olimpiados dalyviai buvo apdovanoti Lietuvos etninės kultūros globos tarybos pirmininkės, dr. Dalios Urbanavičienės pasirašytais padėkų raštais, o I–III vietų laimėtojai – I, II ir III laipsnio diplomais. Olimpiados dalyviams, jų mokytojams bei vertinimo komisijos nariams buvo įteiktos Kupiškio r. savivaldybės kultūros centro dovanėlės, Kupiškio meno mokyklos dailės skyriaus vykusio projekto „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ 2024 m. kalendoriais, iliustruotais Lietuvos meno mokyklų mokinių piešiniais senovinių kupiškėnų vestuvių tema bei Kupiškio rajono Švietimo pagalbos tarnybos dovanėlėmis. Kultūros centro fojė prie Didžiosios salės demonstruojama mokinių piešinių „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ paroda.

Olimpiadą organizavo Aukštaitijos regiono etninės kultūros globos taryba, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras ir Kupiškio rajono Švietimo pagalbos tarnyba.

kkc

Author kkc

More posts by kkc
Eiti prie turinio