Skip to main content
Apžvalgos

Birželio 14-ąją Skapiškyje paminėta Gedulo ir vilties diena

By 17 birželio, 202015 gruodžio, 2020No Comments

Renginys prasidėjo šventomis  Mišiomis Skapiškio Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje. Mišias už  Skapiškio apylinkių politinius kalinius, tremtinius ir kovotojus už laisvę aukojo Skapiškio parapijos klebonas Albertas Kasperavičius, kuris savo pamoksle prisiminė skausmingą lietuvių kelią į Lietuvos laisvę.  Po Mišių vykome į Skapiškio parapijos kapinėse esantį tremties atminimą įamžinantį kalnelį. Čia aktyvių skapiškėnų Vidmanto Markevičiaus bei Broniaus Bickaus iniciatyva pastatytas paminklinis akmuo, skirtas skapiškėnams žuvusiems už Tėvynę, mirusiems už jūrų ir Sibiro platybėse… ir tiems, kurių amžino poilsio vieta nežinoma, ir tiems, kurie jau užmiršti. Toje pačioje vietoje skapiškėno tremtinio Broniaus Bickaus pastatytas medinis jo paties išdrožtas kryžius. Atminimo vietoje uždegtos žvakutės, padėta gėlių.

Skapiškio padalinys dalyvavo Kupiškio kultūros centro istorinės atminties akcijoje „Vilties pažadas“. Tremties atminimo vietoje kalbinome tremtinę Onutę Leknickienę, kuri būdama tremtyje ištekėjo už skapiškėno tremtinio Juozo Leknicko, grįžus į Lietuvą, jau 60 metų jų šeima gyvena Skapiškyje. Atsiminimais pasidalino politinio kalinio Antano Markevičiaus sūnus Vidmantas Markevičius. Taip pat savo vaikystės prisiminimus papasakojo tremtyje gimęs Povilas Puronas, kuris pravirkdė armoniką, kartu su susirinkusiais dainavo tremties dainas.

Iš kapinių visi atvykome į Skapiškio padalinį, kur apžiūrėjome Kupiškio etnografijos muziejaus parodą  „Kupiškėnai tremtyje”.

Renginio dalyviai ilgai bedravo gurkšnodami režisierės Vitos Vadoklytės rinktų lietuviškų žolelių arbatą, dalinosi prisiminimais.

 

Kupiškio KC Skapiškio padalinio informacija

 

kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply