Skip to main content

Birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną – kartu su visa Lietuva Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinys prisiminė tremtyje žuvusius lietuvius. Šv. Mišias už nukankintus politinius kalinius, tremtinius, kovotojus už laisvę aukojo Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyziečio bažnyčios kunigas Vidmantas Bloškis.
Subačiaus geležinkelio stotyje prie kryžiaus, skirto 1941-1952 metų trėmimų aukoms atminti, uždegtos žvakutės, padėta gėlių.

Subačiaus padalinys įsijungė į Kupiškio kultūros centro istorinės atminties akciją „Vilties pažadas“, kurios metu socialinio tinklo Facebook vartotojai galėjo matyti tiesiogines transliacijas iš Subačiaus, Alizavos, Šepetos, Lukonių, Skapiškio. Skaudžiomis tremties ir kančių istorijomis pasidalino Kęstutis Tubis, Antanas Šleivys, Jonas Babickas. Kartu su Kupiškio KC Subačiaus padalinio mišriu vokaliniu ansambliu „Viešinta“ (vad. Irena Jėčiuvienė) dainuotos tremtinių dainas.
Verkė net pati gamta girdėdama skaudžius, nepalaužtų dvasių tremtinių prisiminimus, kurie nepaisant visų išgyvenimų išliko kupini vilties ir tikėjimo.
Dėkojame visiems, kurie buvote kartu, nes tik perduodama iš lūpų į lūpas skaudi mūsų tėvynainių istorija bus gyva mūsų vaikų, anūkų širdyse.
Nuotraukų autoriai – Rima Paliulienė ir Arūnas Naujokaitis.

Kupiškio kultūros centro Subačiaus padalinio informacija

 

kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply