Skip to main content

Lietingą Birželio 14-ąją kupiškėnai kaip ir visa Lietuva minėjo Gedulo ir vilties dieną. Ji prasidėjo Šv. Mišiomis Kupiškio bažnyčioje, kur drauge buvo švenčiamos ir Devintinių iškilmės. Po pamaldų visa tikinčiųjų bendruomenė aplankė ir „Tremtinių kalnelį“ – paminklą bažnyčios šventoriuje, skirtą karo ir pokario tremčių atminimui. Taip pat buvę tremtiniai kupiškėnai drauge su Kupiškio kultūros centro merginų tautinių šokių kolektyvo narėmis (vadovė Joana Jankauskienė) aplankė kitas atmintinas vietas, kur padėjo gėles ir uždegė atminimo žvakeles. Vėliau Kupiškio L. Stuokos – Gucevičiaus aikštėje prasidėjo istorinės atminties akcija „Vilties pažadas“, į ją  jungėsi ne tik Kupiškio miesto gyventojai, bet ir Kupiškio kultūros centro laisvalaikio salės ir padaliniai kartu su kaimiškomis bendruomenėmis iš įvairių rajono vietų. Akcijos metu Facebook vartotojai galėjo matyti tiesiogines transliacijas iš Subačiaus, Alizavos, Šepetos, Lukonių, Skapiškio. Čia susirinkę buvę tremtiniai, politiniai kaliniai, jų vaikaičiai dalinosi prisiminimais, bendravo.

Kupiškio miesto aikštė renginiui buvo pasirinkta neatsitiktinai – visais laikais ji buvo istorinių įvykių liudininkė:  tiek skaudžių, tiek ir džiugių. Kokiais mastais tremtys ir kitos sovietinės represijos palietė kupiškėnus, priminė Kupiškio etnografijos muziejaus istorikė Aušra Jonušytė, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkė Dalia Dyrienė padėkojo Alizavos pagrindinės mokyklos ir Antašavos mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojai Svetlanai Bernotienei už mokinių pilietinį ugdymą, įteikdama Kupiškio rajono savivaldybės padėkos raštus mokytojai ir jos mokiniams už dalyvavimą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro kartu su Švietimo ir mokslo ministerija  organizuotame nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Įspūdžiais apie konkursą pasidalino jo  laureatas Neilas Balčiūnas.

Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Algirdas Notkus visiems palinkėjo gražaus ir taikaus gyvenimo laisvoje Lietuvoje, tremtinių šeimos palikuonė Neringa Klimavičienė pakvietė akcijos dalyvius mintyse maldoje pagerbti tremtinių atminimą.

Kupiškio kultūros centro kolektyvai: vokalinis duetas „Duo“ (vadovė Nidija Sankauskienė), vokalinis ansamblis „Garsų rasa“ (vadovė Inga Baniulienė), folkloro ir paveldosaugos kolektyvas „Jaunimo Ramuva“ (vadovė Daiva Palionienė) šiai progai skyrė gražiausias lietuviškas dainas. Į dainų pynę darniai įsijungė ir Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinė Urtė Kalamažnikaitė su mama Vaida (muzikos mokyt. Asta Remeikienė) bei solistė Austėja Guiskytė su scenos partneriu Vyteniu Danieliumi. Kupiškėnų tremtinių eiles bei ištremtųjų pavardes skaitė Kupiškio kultūros centro vaikų ir jaunimo teatro studijos dalyvės Ūla Maziliauskaitė, Gabija Jankauskaitė ir Kamilė Balaševičiūtė (vadovė Vilija Morkūnaitė). Renginio pabaigoje visi akcijos dalyviai aikštės erdvėje priklijavo simbolines atminties širdeles, na, o danguje su vėju ir lietumi grūmėsi Kupiškio viešosios bibliotekos skautų būrelio pagamintas Vilties aitvaras (vadovė Rūta Vilkienė). Renginio režisierė ir vedėja – Vilija Morkūnaitė.

Kupiškio kultūros centro informacija

kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply