Apžvalgos

Kupiškio rajono pasakorių konkursas „Žodis žodį vėja“

By 14 gegužės, 2015 22 gegužės, 2016 No Comments

„Koks gražus gimtasai Kupiškio kroštas ir jo žmonās kupiškėnai, katrė do moka ir tabėkalba savo gražiųju rotininkų, puntininkų ir dādininkų tarmi. O labjausia tai tė kupiškėnai, katrė pasislovijį do ir nutikimus paporintėn, kartais būtus, o kartais gol ir nebūtus. Ale porina tėp, kad tu tikrai potiki, kad Lazurbalāj velniai gyvana, kad unt Dijokalnio roganos vėnmarškinās ir palaidais plaukais šoka, kad Sypsalaj vaidanas šuva juodas, katro galva kėp ir puodas, kad tės Drulānų kapinālam važiuojunt arkliai sustoja ir tu rogyk kiek tik įmanydamas, o jė stovi kėp įbesti ir nei krust, žinama, jag tu važiuosi vālai, jau po vidūnukčio. Švintai tiki, kad unt Ožiokalnio naktim ožys bliauna, o unt Žirgokalnio žirgas žvingia“ – tokiais žodžiais renginį pradėjo vedančioji Alma Pustovaitienė.

Tai dėl to, kad patikėtumam, kad ko ilgiau išlaikytumam gyvojų kupiškėnų tarmį ir pėrduotumam jų jaunimui, kad kupiškėniškai pasikalbātumam ir pasiūtarotumam, ir susirinkom birželio 26 – sios popėtaj Kupiškio etnografijos muziejun, rajoninian pasakorių konkursan „Žodis žodį vėja“. Glaunausi pasakoriai kupiškėnai porino ir linksmus, ir novatnus nutikimus, kiti paskaita eiliuotos Uršulios Tamošiūnaičios kūrybos, papasakojo atsitikimų iš savo gyvenimo. Programų paįvairino liaudiškos dainos, kurias atliko Adomynas folklorinis ansamblis „Jara“ vadovaujamas Vaivos Mališauskėnas ir Rimos Lapienienas. Konkurso komisija – kupiškėnų tarmas žinovas: Danuta Kazimiera Sokiena iš Virboliškių ir kupiškietas Kristina Jokimėna ir Alma Pustovaitiena nusprendā, kad respublikinian pasakotojų konkurso ratan „Žodis žodį gena“ Druskininkos važios dvi kupiškietas – Danuta Petrušauskėna Vaitonyčia iš Mutkūnų kaimo ir alizavieta Vilė Miknevičiūčia. Respublikinis konkursas vyks rugsėjo mėn.

Visi rajoninio konkurso dalyviai buvo apdovanoti etnografijos muziejaus direktorės pasirašytais padakavonių roštais, kompaktinam plokštalam „Kupiškio krošto sutartinas“ ir lauko kvėtkų bukėtais.

(užrašyta kupiškėnų tarme)

 

 

 
 Folkloristė Alma Pustovaitienė
kkc

Author kkc

More posts by kkc

Leave a Reply