Naivių laisvalaikio salė (prisijungė prie Skapiškio padalinio)

Adresas: Naiviai, Mokyklos g. 1, Skapiškio sen., Kupiškio r., LT-40302

Kupiškio KC Naivių padalinio darbuotojai:
Kultūrinės veiklos vadybininkė – Inga Baniulienė
Mob. +370 675 32 045, el. p. baniulieneinga@gmail.com

Meno vadovė – Inga Baniulienė

 

Veiklos aprašymas

Kupiškio kultūros centro Naivių padalinys nuo 2018 m. sausio 1 d. buvo perorganizuotas į Skapiškio padalinio Naivių laisvalaikio salę. Naivių Laisvalaikio salė yra įsikūrusi daugiafunkciniame centre, kuriame dar yra biblioteka ir Naivių kaimo bendruomenė. Naivių laisvalaikio salėje dirba kultūrinės veiklos vadybininkė ir meno vadovė. Kultūros darbuotojai aktyviai bendradarbiauja su Naivių kaimo bendruomene ir biblioteka. Vykdo bendrus projektus, rengia bendrus renginius. Iš tradicinių renginių vykstančių jau antrą dešimtmetį, reikia paminėti Skapiškio seniūnijos Užgavėnių šventę, vaikystės šventę vaikams, bulviakasio pabaigtuvių šventę „Bulvę kasę, bulvę virę“, adventinių renginių ciklą, kuris užbaigiamas padėkos vakaru „Po angelo sparnu“.

Kolektyvai

Moterų vokalinis ansamblis „Obelėlė“ (vad. Inga Baniulienė)
Mergaičių vokalinis ansamblis
Suaugusiųjų vaidybos meno kolektyvas (vad. Angelė Kovienė)