Kupiškio KC Naivių padalinys

Adresas: Naivių k., Skapiškio sen., Kupiškio r. sav., LT-40302

Kupiškio KC Naivių padalinio darbuotojai:
Kultūrinės veiklos vadybininkė – Angelė Kovienė
Mob. 8 610 02370, el. paštas kovangele@gmail.com

Mėgėjų meno kolektyvo vadovė – Irena Jėčiuvienė
(8 459) 42529

Veikla

Kupiškio kultūros centro Naivių  padalinys yra įkurtas 1959 m., 10 km. nuo rajono centro Rokiškio kryptimi. Jis yra Naivių kaimo centre, Mokyklos g. 1. Pasirodymų salė talpina 200 žiūrovų, yra šokių ir repeticijų salė, darbuotojų kabinetas. Nuo 1999 metų jame yra įkurtas akademiko Juozo Matulio muziejus. Šiame pastate dar yra biblioteka.

Naivių  padalinyje vyksta įvairūs renginiai. Iš tradicinių paminėtini kaimo šventė „Po šakota obelim“, Joninių, Užgavėnių, Advento vakaronės, jaunimo klubo „Ratas“ gimtadienio šventė „Lai sukasi mūsų Ratas“, darbų pabaigtuvių šventė „Po visų darbų“ ir kiti. Yra moterų vokalinis ansamblis „Obelėlė“, vaikų ir jaunimo dramos būrelis, jaunimo klubas „Ratas“. 

Naivių kaimo ansamblis „Obelėlė“ susibūrė 1987 metais ir šiais metais švęs savo veiklos 25-metį. Ansamblio gyvavimo pradžioje, o ir tolesnėje veikloje, jo repertuarą sudarė liaudies dainos. Ansamblis, kaip etnografinis kolektyvas, yra dalyvavęs tarptautiniuose folkloro festivaliuose, pasaulio lietuvių dainų šventėse. Lietuvos radijas yra įrašęs ansamblio dainas. Paskutiniu metu ansamblis daugiausia atlieka Lietuvos autorių ir savos kūrybos dainas, kurių jo repertuare virš penkių dešimčių. Nuo 2006 metų ansambliui vadovauja Julius Žiukas.

Naivių kaimo padalinyje vaikų ir jaunimo dramos ratelis gyvuoja nuo 1990 m. Vieni vaikai suauga ir išeina, kiti ateina. Per būrelio gyvavimo laikotarpį buvo pastatyta spektakliukų, poetinių kompozicijų, proginių programų. Jaunieji artistai daugiausia vaidino savam žiūrovui. Iš tokių paskutiniu metu vaidintų spektaklių galima paminėti „Pepę Ilgakojinę“, „Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“, „Raudonkepuraitė“, „Užsispyrėlės sutramdymas“.

Naivių kaimo jaunimas į klubą „Ratas“ susibūrė 2005 metais. Jo veikla yra įvairi – tai ir susitikimai ir bendradarbiavimo su kitais klubais, išvykos, meninė veikla, sportavimas, bendros aplinkos tvarkymo talkos. Klubas per savo gyvavimo laikotarpį yra įgyvendinęs keturis projektus. Šiuo metu aktyviausiai klubo veikloje dalyvauja 12 jo narių. Klubo prezidentas – D. Januševičius.

Kolektyvai

  • Moterų vokalinis ansamblis „Obelėlė“ (vad. Irena Jėčiuvienė)
  • Vaikų ir jaunimo vaidybos meno kolektyvas (vad. Angelė Kovienė)
  • Suaugusiųjų vaidybos meno kolektyvas (vad. Angelė Kovienė)
  • Naivių kaimo jaunimo klubas – „Ratas“

 

2017 m. renginiai, minėjimai, šventės:

„Obelėlės“ 30-metis: https://kupiskiokultura.lt/moteru-vokalinis-ansamblis-obelele-skambiai-paminejo-30-meti/

2016 m. renginiai, minėjimai, šventės:

Pyragų šventė: https://kupiskiokultura.lt/naiviuose-pakvipo-pyragais/

Padėkos popietė: https://kupiskiokultura.lt/padekos-popiete-naiviu-padalinyje/

        Leiskime laiką kartu!